Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
Przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy w m. Słudwia– Etap I
Termin składania ofert: 2024-03-15 09:00
2024-02-29 11:56:23
Likwidacja barier transportowych – poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2024-02-08 14:19:20
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Płoty
Termin składania ofert: 2024-03-13 10:00
2024-02-07 15:06:14
"Przebudowa części drogi w m. Modlimowo (część dz. dr nr 250/2 obręb Modlimowo) Etap I"
Minął termin składania ofert
2024-01-24 09:15:23
„Dowozy i odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty”
Minął termin składania ofert
2023-12-11 13:49:32
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Truskolas"
Minął termin składania ofert
2023-10-06 15:34:29
Dowozy i odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2023-07-21 12:15:27
„Modernizacja bieżni i rozbiegu do skoku w dal przy ulicy Stefana Batorego w Płotach”
Minął termin składania ofert
2023-05-29 14:12:09
Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ulicy Stefana Batorego oraz przy ulicy Koszalińskiej w Płotach
Minął termin składania ofert
2023-05-29 13:13:23
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słudwia gmina Płoty”
Minął termin składania ofert
2023-03-27 13:04:42
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dobiesław, Łęczna, Lisowo, Natolewice i Mechowo gm. Płoty
Minął termin składania ofert
2023-02-21 19:57:53
Przebudowa drogi w miejscowości Lisowo gmina Płoty
Minął termin składania ofert
2023-02-16 12:29:44
Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne
Minął termin składania ofert
2022-12-29 16:06:31
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach
Minął termin składania ofert
2022-12-28 15:25:55
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Płoty w 2023 roku – POSTĘPOWANIE NR II
Minął termin składania ofert
2022-12-20 10:50:01
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Płoty w 2023 roku
Minął termin składania ofert
2022-11-11 10:02:50
Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne
Minął termin składania ofert
2022-07-22 13:50:02
Remont wieży Starego Zamku w Płotach przy ulicy Zamkowej 2
Minął termin składania ofert
2022-07-18 15:13:21
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wytok
Minął termin składania ofert
2022-06-28 08:34:13
Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach programu Cyfrowa Gmina
Minął termin składania ofert
2022-06-17 12:59:34
Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
Minął termin składania ofert
2022-06-15 12:03:51
„Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice” – POSTĘPOWANIE NR III
Minął termin składania ofert
2022-05-30 09:22:09
Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne
Minął termin składania ofert
2022-04-13 14:29:43
„Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice” – POSTĘPOWANIE NR II
Minął termin składania ofert
2022-03-30 16:11:16
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach - POSTĘPOWANIE NR III
Minął termin składania ofert
2022-03-23 13:59:09
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wytok - POSTĘPOWANIE NR III
Minął termin składania ofert
2022-03-22 13:11:15
Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne POSTĘPOWANIE NR IV
Minął termin składania ofert
2022-03-14 14:38:58
Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice
Minął termin składania ofert
2022-03-11 14:37:04
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wytok” - POSTĘPOWANIE NR II
Minął termin składania ofert
2022-03-02 11:12:06
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach – POSTĘPOWANIE NR II
Minął termin składania ofert
2022-02-25 10:09:47
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wytok
Minął termin składania ofert
2022-01-25 14:40:17
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach
Minął termin składania ofert
2022-01-17 11:28:53
Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne POSTĘPOWANIE NR III
Minął termin składania ofert
2022-01-14 13:01:40
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku
Minął termin składania ofert
2021-11-12 10:55:00
"Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne" - POSTĘPOWANIE NR II
Minął termin składania ofert
2021-10-29 11:30:51
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 2 200 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2021-10-18 09:32:34
Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski
Minął termin składania ofert
2021-08-11 10:41:30
Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne
Minął termin składania ofert
2021-08-11 08:54:46
Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach ? postępowanie nr II
Minął termin składania ofert
2021-08-04 15:42:14
Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach
Minął termin składania ofert
2021-07-16 08:24:58
Budowa infrastruktury sportowo ? rekreacyjnej w miejscowości Makowice - POSTĘPOWANIE NR II
Minął termin składania ofert
2021-05-13 16:24:14
Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Makowice
Minął termin składania ofert
2021-05-13 13:42:26
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice - POSTĘPOWANIE NR II
Minął termin składania ofert
2021-03-23 13:48:22
Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Makowice
Minął termin składania ofert
2021-03-01 16:51:18
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wicimice
Minął termin składania ofert
2021-03-01 15:59:33
Sukcesywny i bezgotówkowy zakup oleju napędowego na potrzeby Gminy Płoty i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach
Minął termin składania ofert
2020-12-30 12:39:27
Odbieranie i transport odpadów z terenu Miasta i Gminy Płoty w roku 2021- PRZETARG NR III
Minął termin składania ofert
2020-12-09 14:46:00
Odbieranie i transport odpadów z terenu Miasta i Gminy Płoty w roku 2021- PRZETARG NR II
Minął termin składania ofert
2020-11-30 15:01:38
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarne, Gmina Płoty
Minął termin składania ofert
2020-11-25 13:27:15
Odbieranie i transport odpadów z terenu Miasta i Gminy Płoty w roku 2021
Minął termin składania ofert
2020-11-13 12:48:52
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty
Minął termin składania ofert
2020-09-21 09:35:12
Budowa obiektów rekreacyjnych w Gminie Płoty
Minął termin składania ofert
2020-09-16 15:04:18
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta Płoty
Minął termin składania ofert
2020-08-20 11:51:36
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2020-08-07 17:32:38
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2020-08-07 17:17:44
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty
Minął termin składania ofert
2020-07-10 09:49:54
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty
Minął termin składania ofert
2020-07-10 09:16:13
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Minął termin składania ofert
2020-06-26 14:33:39
Przebudowa drogi w m. Mechowo wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3140Z Umowa nr 32/2020/A/26 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 08.05.2020r. wraz z remontem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i zabezpieczeniem sieci TP
Minął termin składania ofert
2020-06-05 15:37:22
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 2 650 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Minął termin składania ofert
2020-05-14 11:15:14
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty oraz podległych gminnych jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2019-12-23 15:14:03
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 1.505.228,32zł na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach, Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach oraz Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach w ramach RPO WZ na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2019-12-13 13:43:29
Odbieranie i transport odpadów z terenu Miasta i Gminy Płoty w roku 2020
Minął termin składania ofert
2019-12-13 13:31:52
Sukcesywny i bezgotówkowy zakup oleju napędowego na potrzeby Gminy Płoty i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach - PRZETARG NR II
Minął termin składania ofert
2019-12-09 15:06:07
Kompleksowa dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w ramach Konkursu Marszałka Zachodniopomorskiego GRANTY SOŁECKIE 2019
Minął termin składania ofert
2019-12-05 15:35:32
Sukcesywny i bezgotówkowy zakup oleju napędowego na potrzeby Gminy Płoty i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach
Minął termin składania ofert
2019-11-21 12:44:28
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej
Minął termin składania ofert
2019-10-07 16:23:02
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Słudwia Gmina Płoty
Minął termin składania ofert
2019-09-24 15:08:26
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty
Minął termin składania ofert
2019-09-24 14:52:31
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2019-08-19 11:41:30
Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach
Minął termin składania ofert
2019-04-10 15:19:53
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR III
Minął termin składania ofert
2019-03-18 15:05:06
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR II
Minął termin składania ofert
2019-01-10 15:18:28
Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach
Minął termin składania ofert
2018-12-31 13:23:40
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2018-12-27 14:50:51
Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie
Minął termin składania ofert
2018-12-13 15:28:32
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej
Minął termin składania ofert
2018-11-26 15:00:25
Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach
Minął termin składania ofert
2018-10-31 17:27:39
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
Minął termin składania ofert
2018-10-25 13:44:45
Przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Miejskiego i Parku Zamkowego w Płotach
Minął termin składania ofert
2018-10-11 10:11:03
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 500 000,00 zł na spłatę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Minął termin składania ofert
2018-10-10 15:10:54
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach
Minął termin składania ofert
2018-10-05 15:01:29
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VII
Minął termin składania ofert
2018-09-03 13:51:10
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NR III
Minął termin składania ofert
2018-08-24 09:53:37
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu
Minął termin składania ofert
2018-08-17 14:40:55
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR VI
Minął termin składania ofert
2018-08-13 14:24:44
Dostawa i montaż urządzeń w ramach realizacji zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach - PRZETARG NR II
Minął termin składania ofert
2018-08-13 12:52:29
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty - PRZETARG NR II
Minął termin składania ofert
2018-08-13 10:00:55
Dostawa i montaż urządzeń w ramach realizacji zadania pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Płotach
Minął termin składania ofert
2018-08-02 15:23:52
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Modlimowo w Gminie Płoty
Minął termin składania ofert
2018-08-02 14:51:00
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - PRZETARG NR II
Minął termin składania ofert
2018-07-27 13:58:07
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR V
Minął termin składania ofert
2018-07-26 10:36:45
Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 108 w m. Sowno w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
Minął termin składania ofert
2018-07-04 13:35:25
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR IV
Minął termin składania ofert
2018-07-04 09:49:28
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR III
Minął termin składania ofert
2018-06-12 13:41:53
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II
Minął termin składania ofert
2018-05-18 14:34:49
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem - PRZETARG NR II
Minął termin składania ofert
2018-05-18 14:05:48
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem
Minął termin składania ofert
2018-04-30 14:30:01
Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. Sowno wraz z wyposażeniem
Minął termin składania ofert
2018-04-30 13:19:58
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2017-12-08 13:40:15
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - PRZETARG NR 2
Minął termin składania ofert
2017-10-30 11:10:20
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór
Minął termin składania ofert
2017-10-12 09:51:07
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 646 810,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Minął termin składania ofert
2017-09-11 15:16:51
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wyszobór
Minął termin składania ofert
2017-09-07 14:14:47
Dowozy, odwozy uczniów do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2017-08-11 13:44:31
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Minął termin składania ofert
2017-06-09 14:21:33
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2016-07-26 14:04:49
Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
Minął termin składania ofert
2016-04-15 13:05:07
Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Płoty w kwocie 2 000 000,00
Minął termin składania ofert
2015-11-24 14:58:58
Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2015-11-20 13:53:50
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - PRZETARG NR II
Minął termin składania ofert
2015-11-20 09:27:29
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2015-11-10 14:31:12
Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie
Minął termin składania ofert
2015-11-04 13:03:54
Wykonanie robót wewnętrznych oraz wykończenie wewnętrzne obiektu w ramach zadania pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej
Minął termin składania ofert
2015-10-27 14:43:52
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach
Minął termin składania ofert
2015-08-18 15:17:53
Dostawa i montaż urządzeń elementów siłowni zewnętrznej w m. Karczewie i m. Płoty na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach przy ul. Batorego 15
Minął termin składania ofert
2015-06-18 15:01:30
Sprzedaż, dostawa i montaż lamp solarnych w ramach realizacji operacji pn.: Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie miasta i gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2015-05-28 15:01:47
Sprzedaż, dostawa i montaż lamp solarnych w ramach realizacji operacji pn.: Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie miasta i gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2015-05-14 13:59:37
Wykonanie robót wewnętrznych oraz wykończenie wewnętrzne obiektu w ramach zadania pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej
Minął termin składania ofert
2015-05-08 14:51:38
Roboty remontowe budowlane w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach przy ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty
Minął termin składania ofert
2015-05-07 09:56:29
Sprzedaż, dostawa i montaż 31 lamp ulicznych solarnych w ramach realizacji operacji pn.: Dostawa i montaż 31 ulicznych lamp solarnych na terenie miejscowości wiejskich w Gminie Płoty
Minął termin składania ofert
2015-02-17 09:49:59
Sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń 8 siłowni plenerowych w ramach realizacji operacji pn.: Fitness pod chmurką zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowościach: Słudwia, Modlimowo, Truskolas, Mechowo, Pniewo, Wicimice Czarne, Sowno, Gmina Płoty
Minął termin składania ofert
2015-01-29 14:27:31
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Miasta i Gminy Płoty przetarg nr II
Minął termin składania ofert
2015-01-07 14:43:15
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Miasta i Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2014-12-19 14:46:42
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu
Minął termin składania ofert
2014-08-26 13:25:19
Stworzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów poprzez zakup pojemników dla Miasta i Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2014-08-14 13:34:53
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
Minął termin składania ofert
2014-08-12 13:57:19
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu
Minął termin składania ofert
2014-08-08 14:13:32
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół na terenie Miasta Płoty autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2014-08-08 12:48:48
Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych
Minął termin składania ofert
2014-07-30 12:29:35
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Minął termin składania ofert
2014-06-27 14:15:18
Remont dróg położonych w miejscowości Słudwia na dz. nr 42, 46, 50 ,53 i 62 oraz drogi na ulicy Lipowej w Płotach - dz. nr 38 obręb Płoty 2
Minął termin składania ofert
2014-06-26 14:46:43
Remont dróg położnych w miejscowości Wyszobór na dz. nr 186/4, 186/8 i 198/4
Minął termin składania ofert
2014-06-26 13:26:39
Wykonanie zagospodarowania terenu hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 -Budowa części sportowej. Przetarg nr III
Minął termin składania ofert
2014-06-18 13:32:57
Wykonanie zagospodarowania terenu hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 Budowa części sportowej. Przetarg nr II.
Minął termin składania ofert
2014-05-14 13:04:32
Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek
Minął termin składania ofert
2014-04-30 14:29:28
Wykonanie zagospodarowania terenu hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 - Budowa części sportowej
Minął termin składania ofert
2014-04-17 13:37:38
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty - przetarg II
Minął termin składania ofert
2013-12-18 12:03:21
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2013-12-05 20:34:47
Wykonanie elewacji i stolarki zewnętrznej hali w ramach inwestycji pn. Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 ?Budowa części sportowej
Minął termin składania ofert
2013-12-04 10:54:46
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOTACH
Minął termin składania ofert
2013-10-10 14:30:23
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki w Płotach, ul. Słoneczna
Minął termin składania ofert
2013-10-03 12:37:38
Realizacja III etapu Programu usuwania azbestu oraz wyrobow zawierajacych azbest na terenie Miasta i Gminy Płoty ? likwidacja azbestowych pokryc dachowych na terenie Miasta i Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2013-09-26 13:56:00
Budowa ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach
Minął termin składania ofert
2013-08-29 22:19:34
Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn.: Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2013-08-29 21:41:57
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie podczas zajęć weekendowych i popołudniowych
Minął termin składania ofert
2013-08-29 20:53:43
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2013/2014
Minął termin składania ofert
2013-08-15 22:41:21
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2013/2014 autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2013-08-15 21:19:23
Budowa ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach
Minął termin składania ofert
2013-08-01 14:19:13
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2013-07-16 16:49:16
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2013-06-27 23:10:28
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie podczas zajęć weekendowych i popołudniowych.
Minął termin składania ofert
2013-05-29 21:22:06
Przygotowywanie i dostawa posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie podczas zajęć weekendowych i popołudniowych
Minął termin składania ofert
2013-05-29 20:13:27
Opracowanie i dostawa: szaty graficznej materiałów promocyjnych: plakat, ulotka, nalepki, teczka, notatnik, długopis, tabliczka informacyjna, logo projektu.
Minął termin składania ofert
2013-05-27 22:36:16
Prowadzenie zajęć w ramach projektu pn.: Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2013-05-27 21:39:43
Dostawa pomocy dydaktycznych pn. Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Minął termin składania ofert
2013-05-21 23:35:28
Dostawa pomocy dydaktycznych pn. Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Minął termin składania ofert
2013-04-19 23:32:43
Zarządzanie projektem oraz prowadzenie zajęć w ramach projektu pn.: Nauka kluczem do lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2013-04-19 15:53:57
Zarządzanie projektem pn. ?Nauka kluczem do lepszej przyszłości? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Minął termin składania ofert
2013-03-27 19:38:40
Zakup i dostawa autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.
Minął termin składania ofert
2013-02-11 09:33:37
Płoty: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości ok. 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości ok. 35 000 litrów rocznie.
Minął termin składania ofert
2012-11-27 14:06:03
Realizacja II etapu Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Płoty ? likwidacja azbestowych pokryć dachowych na terenie Miasta i Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2012-10-22 13:25:22
Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Mechowie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa Szkoła
Minął termin składania ofert
2012-10-19 13:41:31
Remont drogi położonej na dz. nr 16/2 w miejscowości Lisowo
Minął termin składania ofert
2012-09-14 15:26:02
Remont drogi położonej na dz. nr 127/1 w miejscowości Mechowo
Minął termin składania ofert
2012-09-14 15:08:52
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo, Gmina Płoty
Minął termin składania ofert
2012-09-10 14:24:52
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu
Minął termin składania ofert
2012-09-10 11:47:20
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu
Minął termin składania ofert
2012-08-14 14:05:39
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2012/2013
Minął termin składania ofert
2012-08-10 14:44:51
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół na ternie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2012/2013 autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2012-08-10 13:48:46
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0145 Z Natolewice - Brojce
Minął termin składania ofert
2012-08-10 13:19:50
Remont i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Płoty - etap I - Remont skoczni w dal oraz bieżni czterotorowej przy boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 w Płotach ul. Stefana Batorego wraz z dostarczeniem wyposażenia bieżni i skoczni
Minął termin składania ofert
2012-07-25 12:06:21
Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2012-07-17 16:09:16
Zakup i dostawa samochodu (tzw. mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim
Minął termin składania ofert
2012-07-16 15:06:07
Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych
Minął termin składania ofert
2012-06-18 14:21:13
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Minął termin składania ofert
2012-06-04 13:45:19
Zakup sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach
Minął termin składania ofert
2012-04-06 12:26:22
Obsługa bankowa budżetu Gminy Płoty i gminnych jednostek organizacyjnych
Minął termin składania ofert
2012-01-25 15:30:49
Realizacja 123 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 3 w Płotach w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2012-01-20 14:58:51
Doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT)
Minął termin składania ofert
2011-12-30 14:15:03
Wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji pn. Budowa ulic Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Płoty
Minął termin składania ofert
2011-12-30 12:54:59
Roboty dodatkowe inwestycji pn.: Budowa ośrodka kulturalno-sportowego w Sownie - I etap- Budowa świetlicy i zaplecza sanitarnego dla LZS Sowianka Sowno
Minął termin składania ofert
2011-12-30 11:40:24
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) - postępowanie przetargowe nr 5.
Minął termin składania ofert
2011-12-28 14:07:48
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach Etap II Zadanie 2 Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) postępowanie przetargowe nr 4
Minął termin składania ofert
2011-12-16 14:13:01
Wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji pn.: Budowa ulicy Parkowej w Płotach jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Płoty
Minął termin składania ofert
2011-12-06 14:32:29
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Instalacja lodowiska składanego sezonowego pn.: Biały Orlik na boisku wielofunkcyjnym Moje Boisko Orlik 2012 w Płotach przy ul. Stefana Batorego 15 oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2025 - postępowanie przetargowe nr 2
Minął termin składania ofert
2011-12-05 14:33:46
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach do kwoty 5 869 264,52 PLN postępowanie przetargowe nr 2
Minął termin składania ofert
2011-11-30 09:45:48
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) - postępowanie przetargowe nr 3
Minął termin składania ofert
2011-11-29 13:21:03
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Instalacja lodowiska składanego sezonowego pn.: Biały Orlik na boisku wielofunkcyjnym Moje Boisko Orlik 2012 w Płotach przy ul. Stefana Batorego 15 oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2025
Minął termin składania ofert
2011-11-22 09:54:23
Dostawa i montaż urządzeń sezonowego składanego lodowiska pn.: Biały Orlik w Płotach przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty
Minął termin składania ofert
2011-11-17 14:22:08
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012) - postępowanie przetargowe nr 2
Minął termin składania ofert
2011-11-08 13:46:28
Dostawa komputera przenośnego i projektora multimedialnego w ramach projektu: Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu Gminy Płoty - postępowanie przetargowe nr 2
Minął termin składania ofert
2011-11-08 12:46:36
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012)
Minął termin składania ofert
2011-10-27 10:06:41
Dostawa komputera przenośnego i projektora multimedialnego w ramach projektu: Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2011-10-25 14:04:47
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach do kwoty 5 869 264,52 PLN
Minął termin składania ofert
2011-10-12 10:11:47
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu Gminy Płoty - przetarg nr II
Minął termin składania ofert
2011-10-07 14:46:46
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2011-09-26 15:25:35
Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania w szkołach z terenu Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2011-09-23 15:22:47
Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 -Budowa części sportowej
Minął termin składania ofert
2011-07-27 16:11:10
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół na ternie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2011)2012 autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2011-07-26 15:10:29
Usługi przewozowe: PAKIET I ? Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2011)2012 PAKIET II ? przewóz sportowców
Minął termin składania ofert
2011-07-26 14:36:39
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO ? ORLIK 2012
Minął termin składania ofert
2011-06-30 14:25:45
Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 - Budowa części sportowej - postępowanie przetargowe nr 2
Minął termin składania ofert
2011-06-07 13:18:02
Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej. Zadanie nr 1 Budowa części sportowej
Minął termin składania ofert
2011-02-18 15:08:34
Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach oraz Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gminie Płoty
Minął termin składania ofert
2010-12-15 14:39:51
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0145 Z Natolewice - Brojce
Minął termin składania ofert
2010-11-18 15:36:23
Udzielenie kredytu komercyjnego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Płoty w kwocie 1 561 933,00 zł
Minął termin składania ofert
2010-09-07 14:09:35
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic: Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach, jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w gminie Płoty w kwocie 861 226,05 zł - przetarg II
Minął termin składania ofert
2010-09-01 09:00:30
Przygotowywanie, dostawa i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty oraz dostawa niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu
Minął termin składania ofert
2010-08-10 11:08:18
Usługi przewozowe: PAKIET I - Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do placówek edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2010/2011 PAKIET II - przewóz sportowców
Minął termin składania ofert
2010-08-06 10:34:53
Dowozy, odwozy i prowadzenie nadzoru nad przewożonymi uczniami do szkół na terenie Miasta i Gminy Płoty w roku szkolnym 2010/2011 autobusem stanowiącym własność Gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2010-08-06 09:27:56
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa ulic: Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach, jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w gminie Płoty w kwocie 861 226,05 zł
Minął termin składania ofert
2010-08-03 09:20:56
Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty ? przetarg nr II
Minął termin składania ofert
2010-07-01 13:38:38
Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty
Minął termin składania ofert
2010-05-12 14:03:26
Budowa ulic Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Płoty
Minął termin składania ofert
2010-05-06 14:51:01
Udzielenie kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Parkowej w Płotach, jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w gminie Płoty w kwocie 929 300,00 zł
Minął termin składania ofert
2010-04-20 14:11:33
Udzielenie kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ośrodka kulturalno-sportowego w Sownie - I etap - Budowa świetlicy i zaplecza sanitarnego dla LZS Sowianka Sowno w kwocie 490 000,00 zł
Minął termin składania ofert
2010-04-20 13:48:13
Udzielenie kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Parkowej w Płotach, jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w gminie Płoty w kwocie 929 300,00 zł
Minął termin składania ofert
2010-03-26 14:29:22
Udzielenie kredytu długoterminowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ośrodka kulturalno-sportowego w Sownie I etap Budowa świetlicy i zaplecza sanitarnego dla LZS Sowianka Sowno? w kwocie 490 000,00 zł
Minął termin składania ofert
2010-03-26 14:11:08
Zakup i dostawa sprzętu do konserwacji boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią
Minął termin składania ofert
2010-03-23 14:27:49
Budowa ulicy Parkowej w Płotach jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Płoty
Minął termin składania ofert
2010-01-08 15:35:58
Budowa ośrodka kulturalno-sportowego w Sownie - I etap- Budowa świetlicy i zaplecza sanitarnego dla LZS Sowianka Sowno
Minął termin składania ofert
2010-01-08 15:14:58
Realizacja I etapu rewitalizacji obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - Konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach.
Minął termin składania ofert
2009-12-29 14:10:00
Zakup, transport i rozładunek następującego asortymentu: 1. obrzeża betonowe Ø 6 szare o dł. 1 mb w ilości 271 mb 2. krawężnik betonowy Ø 15 w ilości 701 mb
Minął termin składania ofert
2009-12-18 13:13:47
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Płotach
Minął termin składania ofert
2009-12-07 15:33:40
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Płotach
Minął termin składania ofert
2009-11-24 15:27:08
Realizacja I etapu rewitalizacji obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - Konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach
Minął termin składania ofert
2009-11-19 15:21:40
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II - Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w kwocie 1 300 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych)
Minął termin składania ofert
2009-10-30 13:33:02
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego II etap budowy, remontu i modernizacji boisk sportowych na terenie wiejskim Gminy Płoty - Budowa boiska w Oddziale Zamiejscowym Gimnazjum Publicznego w Modlimowie w kwocie 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Minął termin składania ofert
2009-10-30 13:12:50
Sporządzanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz sporządzenie zmian decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy
Minął termin składania ofert
2009-10-22 15:15:00
Zakup, transport i rozładunek płyt typu JUMBO o wymiarach min. 100 cm x 70 cm x 12 cm zbrojone w ilości 3 500 szt.
Minął termin składania ofert
2009-10-21 13:43:34
OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu muzycznego i estradowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach
Minął termin składania ofert
2009-10-16 13:36:46
Dostawy oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach w ilości 35 000 litrów rocznie i dla pojazdów stanowiących własność Gminy Płoty w ilości 25 000 litrów rocznie.
Minął termin składania ofert
2009-09-24 14:44:37
Zakup, transport i rozładunek następującego asortymentu: PAKIET I: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 6 szara w ilości: 2 156 m2 PAKIET II: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 6 czerwona w ilości: 607 m2 PAKIET III: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 8 szara w ilości: 350 m2 PAKIET IV: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 8 czerwona w ilości: 80 m2 PAKIET V: obrzeża betonowe w ilości 1 586 mb PAKIET VI: krawężnik betonowy Ø 15 w ilości 875 mb
Minął termin składania ofert
2009-09-18 15:48:18
Zakup, transport i rozładunek płyt typu JUMBO o wymiarach min. 100 cm x 70 cm x 12 cm zbrojone w ilości 6 500 szt.
Minął termin składania ofert
2009-09-18 15:36:59
Zakup, transport i rozładunek następującego asortymentu: kostka betonowa typu POLBRUK
Minął termin składania ofert
2009-09-11 16:28:36
Zakup, transport i rozładunek płyt typu JUMBO o wymiarach min. 100 cm x 70 cm x 12 cm zbrojone w ilości 6 500 szt
Minął termin składania ofert
2009-09-11 16:23:20
Rozliczane bezgotówkowo dostawy paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miejskiego w Płotach
Minął termin składania ofert
2009-07-30 13:38:29
WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PŁOTY ORAZ SPORTOWCÓW ROKU SZKOLNYM 2009/2010
Minął termin składania ofert
2009-07-23 13:53:44
WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PŁOTY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 AUTOBUSEM SZKOLNYM STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY
Minął termin składania ofert
2009-07-23 11:45:43
Budowa boiska sportowego w Oddziale Zamiejscowym Gimnazjum Publicznego w Modlimowie, Gmina Płoty
Minął termin składania ofert
2009-07-17 15:34:21
Budowa Regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach - Etap II Zadanie 1 - Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska.
Minął termin składania ofert
2009-07-10 15:45:10
1.Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, 2.Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujących: a)teren pod lokalizację cmentarza komunalnego, b)teren w rejonie ulicy Parkowej, c)teren w rejonie ulicy Bajkowej, d)teren w rejonie ulic Osiedle 700-lecia i Górnej,
Minął termin składania ofert
2009-07-03 15:39:46
Termomodernizacja i kolorystyka elewacji Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Piastowej 8 w Płotach Numer ogłoszenia: 199428 - 2009;
Minął termin składania ofert
2009-06-18 15:24:22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
27 kwi 2009

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data publikacji:
27 kwi 2009, godz. 14:25

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
11 lut 2022, godz. 13:31