Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: Referat Budżetowy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wniosek o uruchomienie środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 2022-01-03 14:23:26
Uchwała LXXXII.407.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2022 rok 2021-12-14 11:33:47
Uchwała LXXXII.406.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Płoty na lata 2022-2033 2021-12-14 11:30:45
Uchwała LXXXII.405.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2022 rok 2021-12-14 11:29:38
Projekt budżetu Gminy Płoty na 2022 rok 2021-12-14 11:27:59
Uchwała nr LXV.299.Z.2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 22-09-2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2021 r. 2021-10-29 10:00:55
Uchawała nr XXVII-156-Z-2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 23-04-2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia 2021-10-29 10:00:09
Uchwała nr VIII.72.Z.2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 18-01-2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoty 2021-10-29 09:59:19
Uchwała nr VIII.71.Z.2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 18-01-2021 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Płoty na 2021 r. 2021-10-29 09:58:53
Uchwała nr LXXXIV.469.Z.2020 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 11-12-2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-10-29 09:57:38
Uchwała nr LXXXIV.468.Z.2020 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 11-12-2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2021 r. 2021-10-29 09:56:45
korekty za III kwartał 2021 2021-10-28 14:09:23
Informacja o udzielonych umorzeniach za III kw. 2021r. 2021-10-22 10:16:27
Sprawozdania budżetowe za III kw. 2021r. 2021-10-22 10:04:59
UCHWAŁA NR XLI/308/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 09:33:01
UCHWAŁA NR XL/307/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 2021-10-18 09:31:45
UCHWAŁA NR XL/306/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 09:26:43
UCHWAŁA NR XXXIX/301/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 2021-10-18 09:09:13
UCHWAŁA NR XXXVII/290/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 2021-10-18 09:07:44
UCHWAŁA NR XXXV/274/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-10-18 09:06:38
UCHWAŁA NR XXXIV/266/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-10-18 09:05:37
UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-10-18 09:04:30
UCHWAŁA NR XXXII/243/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-10-18 09:03:21
UCHWAŁA NR XXXIX/300/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 08:57:38
UCHWAŁA NR XXXVII/289/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 08:55:40
UCHWAŁA NR XXXV/273/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 08:53:58
UCHWAŁA NR XXXIV/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 08:52:34
UCHWAŁA NR XXXIII/255/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 08:50:55
UCHWAŁA NR XXXII/242/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 08:49:24
UCHWAŁA NR XXXI/238/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 2021-10-18 08:45:59
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021 r. 2021-10-08 11:52:55
ZARZĄDZENIE NR 90/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 13 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok 2021-09-17 14:43:03
Fundusz Sołecki Gminy Płoty na rok 2022 2021-07-27 14:20:26
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2022 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2021-07-27 09:13:01
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego r. Gmina PŁOTY sporządzony na na dzień 31-12-2020 r. 2021-06-11 09:40:53
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY za 2020 r. 2021-05-19 08:59:22
Sprawozdania za I kwartał 2021 2021-04-27 13:24:19
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r. 2021-04-02 12:11:26
Sprawozdania za 4 kwartał 2020 2021-02-22 15:41:31
ZARZĄDZENIE NR 76.2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 16 września 2020 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo ? odbiorczej w Sołectwie Czarne. 2021-01-05 09:52:40
WNIOSEK o uruchomienie środków z Funduszu Sołeckiego 2021 oraz rozliczenie finansowe 2021-01-04 12:29:38
Fundusz Sołecki Gminy Płoty na rok 2021 2021-01-04 12:26:15
ZARZĄDZENIE NR 67/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-09-11 14:06:59
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 2020-09-07 08:45:22
ZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2020 roku 2020-09-07 08:38:58
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2020 r. 2020-08-13 11:22:10
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2020-07-07 08:40:28
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2019 rok 2020-06-02 10:07:54
Sprawozdania za 1 kwartał 2020 2020-05-14 09:13:11
Informacja zużycia paliwa w Gminie Płoty w latach 2017-2019 2020-05-12 11:43:53
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r. 2020-05-11 12:11:36
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY za 2019 r. 2020-04-02 12:12:59
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2019 rok 2020-04-02 12:06:14
Zarządzenie Burmistrza Płotów Nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia - Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach. 2020-02-07 13:41:20
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW Z dnia 21.01.2020r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków pomocowych o charakterze refundacji 2020-01-24 13:42:18
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Płotów z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie: likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Płotach, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Płotach oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2020-01-22 14:16:55
ZARZĄDZENIE NR 07/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z budżetem na 2020 rok 2020-01-22 14:13:42
ZARZĄDZENIE NR 05/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020 2020-01-21 10:18:15
WNIOSEK o uruchomienie środków z Funduszu Sołeckiego 2020 oraz rozliczenie finansowe 2020-01-07 11:34:12
ZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych do budżetu na 2020 r. 2019-11-26 10:39:28
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY III kwartał 2019 2019-10-24 09:12:26
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA I PÓŁROCZE 2019 r. sierpień 2019 2019-09-04 12:17:16
ZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2020 rok oraz  wieloletniej prognozy finansowej 2019-09-04 11:56:35
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2020 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2019-07-24 13:56:47
ZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2018 rok 2019-06-12 09:25:09
UCHWAŁA NR XXXV.169.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Płotów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2019-05-14 13:31:34
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego r. Gmina PŁOTY sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. 2019-05-13 15:14:39
Bilanse za 2018r 2019-05-06 11:42:52
Sprawozdania za 1 kwartał 2019 2019-04-18 12:28:43
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2018 2019-04-02 13:09:31
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2018 rok 2019-04-01 12:58:02
Sprawozdania za rok 2018 2019-02-26 11:57:04
Zarządzenie Nr 01/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019 2019-01-22 10:05:30
Zarządzenie Nr 02/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z budżetem gminy na 2019 r. 2019-01-22 09:56:14
Sprawozdania za 3 kwartał 2018 2018-12-17 13:10:38
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych do budżetu na 2019 r. 2018-11-21 13:10:40
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Płotów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Płoty na rok 2019 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019 -2028 2018-11-15 14:59:25
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 r. 2018-10-30 12:37:49
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty za I półrocze 2018 2018-09-12 10:34:08
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Płotów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2018-09-12 10:30:45
Sprawozdania za 2 kwartał 2018 2018-08-31 10:44:04
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Płotów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2018 roku 2018-08-27 13:48:18
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2019 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2018-07-31 12:29:13
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-06-20 08:33:14
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-06-20 08:28:41
Uchwała nr XLI.240.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach w sprawie absolutorium 2018-06-07 11:02:33
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Płotów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2017 rok 2018-06-06 12:16:55
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI 2018-04-23 13:46:00
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego 2018-04-23 13:45:17
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH 2018-04-23 13:44:35
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2018-04-23 13:43:23
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego 2018-04-23 13:40:14
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018-04-23 13:37:52
Rachunek zysków i strat jednostki 2018-04-23 13:36:45
BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PŁOTY 2018-04-23 13:35:27
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2018-04-23 13:31:26
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 marca 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-04-06 12:42:48
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2017 rok 2018-03-27 10:04:51
Zarządzenie Nr 8/A/2018 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 12:36:49
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Płotów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 12:35:24
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:40:01
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Płotów z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:35:58
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopad 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:32:38
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 października 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:29:34
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Płotów z dnia 27 października 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:26:02
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 wrzesień 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy. 2018-03-23 11:21:58
Zarządzenie Nr 24/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-22 10:34:00
Zarządzenie nr 6/2018 z 17 stycznia 2018 r. w spr. inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Sołectwie Krężel 2018-02-06 14:03:21
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty - III kwartał 2017 2017-11-21 15:40:36
2016 - WPF GMINY PŁOTY 2016 - 2028 2015-12-30 13:27:14
SESJA XIII z 18 listopada 2015 2015-12-30 13:21:59
SESJA XI z 28 sierpnia 2015 2015-12-30 13:21:03
SESJA IX z 30 czerwca 2015 2015-12-30 13:19:58
SESJA VII z 27 maja 2015 2015-12-30 13:18:55
SESJA XIII z 18 listopada 2015 2015-12-30 13:16:44
SESJA XI z 28 sierpnia 2015 2015-12-30 13:15:30
SESJA X z 6 sierpnia 2015 2015-12-30 13:14:32
SESJA IX z 30 czerwca 2015 2015-12-30 13:13:07
SESJA VII z 27 maja 2015 2015-12-30 13:12:12
Uchwała CCXX.565c.2015 RIO w Szczecinie z 07.12.2015 w spr. wyd. opinii o możliw. sfin. deficytu budż., wykaz. w proj. uchw. budż. Gm. Płoty na rok 2016 2015-12-18 11:51:23
Uchwała CCXX.565b.2015 RIO w Szczecinie z 07.12.2015 w spr. wyd. opinii o przedł. proj. uchwały w spr. uchw. zm. WPF Gm. Płoty na lata 2016 - 2028 2015-12-18 11:50:23
Uchwała CCXX.565a.2015 RIO w Szczecinie z 07.12.2015 w spr. wyd. opinii o przedł. proj. uchwały w spr. uchw. budżetu Gm. Płoty na rok 2016 2015-12-18 11:49:41
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za III kwartał 2015 2015-10-26 10:50:18
Zarządzenie Nr 63/2015 z 31-08-2015 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2015-08-31 11:13:50
Uchwała Nr CCXX.370.2015 RIO w Szczecinie z dn. 24.08.2015 r. w spr. wyd. opinii o przedł. informacji o przeb. wyk. budżetu za I półrocze 2015 2015-08-27 12:07:12
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za II kwartał 2015 2015-08-25 11:39:59
Uchwala Nr CIX.212.2015 - w spr. wyd. opinii o przedl. sprawozdaniu z wyk. budzetu Gm. Ploty za 2014 2015-05-13 10:25:59
SESJA V z 31 marca 2015 2015-04-22 14:06:39
SESJA V z 31 marca 2015 2015-04-22 14:05:45
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za I kwartał 2015 2015-04-22 11:09:00
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2014 rok 2015-04-22 11:07:19
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za III kwartał 2014 2015-03-19 09:20:09
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za II kwartał 2014 2015-03-19 09:15:11
Uchwala Nr XII.61.Z.2015 - w spr. wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego Gm. Ploty wykazyw. w uchwale budzet. na 2015 r. 2015-03-19 09:06:06
Uchwala Nr XII.60.Z.2015 - w spr. wydania opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gm. Ploty na lata 2015 - 2027 2015-03-19 09:03:49
SESJA IV z 10 lutego 2015 2015-03-18 14:14:51
SESJA IV z 10 lutego 2015 2015-03-18 14:12:48
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PŁOTY 2015 - 2027 2015-03-18 14:11:09
BUDŻET 2015 (załączniki 7-12) 2015-03-18 14:09:04
BUDŻET 2015 (uchwała budżetowa + załączniki 1-6) 2015-03-18 14:06:10
SESJA III z 30 grudnia 2014 2015-02-26 13:46:13
SESJA XLV z 05 listopada 2014 2015-02-26 13:45:21
SESJA XLIV z 30 września 2014 2015-02-26 13:30:14
SESJA XLIII z 29 sierpnia 2014 2015-02-26 13:29:11
SESJA XLII z 30 czerwca 2014 2015-02-26 13:27:37
SESJA XL z 29 maja 2014 2015-02-26 13:24:33
SESJA III z 30 grudnia 2014 2015-02-26 13:22:19
SESJA XLV z 05 listopada 2014 2015-02-26 13:21:16
SESJA XLIV z 30 września 2014 2015-02-26 13:19:47
SESJA XLIII z 29 sierpnia 2014 2015-02-26 12:55:07
SESJA XLII z 30 czerwca 2014 2015-02-26 12:54:06
SESJA XL z 29 maja 2014 2015-02-26 12:52:54
2015 - Uchwały w spr. zmian w WPF Gminy Płoty 2015 - 2027 2015-02-26 08:21:19
2015 - Uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Płoty 2015-02-26 08:20:39
2015 - WPF GMINY PŁOTY 2015 - 2027 2015-02-26 08:13:05
2015 - BUDŻET 2015-02-26 08:11:00
Uchwała Nr CV.441.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2015-2027 2014-12-15 14:34:03
Uchwała NR CV.440.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2014 r. w sparwie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. 2014-12-15 14:29:46
Uchwała Nr LXVI.323.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 sierpnia 2014 roku. w sprawie wyrażenia opini o przedłożonej przez Burmistrza Płotów informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2014 roku. 2014-08-27 10:52:24
Uchwała LIV.283.Z.2014 RIO Szczecin w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Płoty na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach" 2014-07-14 09:03:04
Uchwała LIV.284.Z.2014 RIO Szczecin w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Płoty na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Stworzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów poprzez zakup pojemników dla Miasta i Gminy Płoty" 2014-07-14 08:59:47
SESJA XXXIX z 28 marca 2014 2014-04-23 12:33:34
SESJA XXXIX z 28 marca 2014 2014-04-23 12:32:34
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za I kwartał 2014 2014-04-23 11:18:26
Zarządzenie Nr 19/2014 r. Burmistrza Płotów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nr PUN/2/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-04-15 10:22:13
Uchwala Nr XXI.117.Z.2014 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu za rok 2013 2014-04-02 11:44:00
SESJA XXXVIII z 31 stycznia 2014 2014-03-21 10:53:08
SESJA XXXVIII z 31 stycznia 2014 2014-03-21 10:52:00
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PŁOTY 2014 - 2025 2014-03-21 10:17:30
BUDŻET 2014 (załączniki 7-11) 2014-03-21 09:58:51
BUDŻET 2014 (uchwała budżetowa + załączniki 1-6) 2014-03-21 09:57:13
SESJA XXXVI z 30 grudnia 2013 2014-03-21 09:44:14
SESJA XXXII z 26 września 2013 2014-03-21 09:43:13
SESJA XXXI z 29 sierpnia 2013 2014-03-21 09:41:17
SESJA XXXVI z 30 grudnia 2013 2014-03-21 09:30:08
SESJA XXXV z 6 grudnia 2013 2014-03-21 09:28:03
SESJA XXXIV z 8 listopada 2013 2014-03-21 09:27:06
SESJA XXXII z 26 września 2013 2014-03-21 09:25:20
SESJA XXXI z 29 sierpnia 2013 2014-03-21 09:23:39
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za III kwartal 2013 2013-10-25 12:32:46
UCHWALA Nr LXXX.313.Z.2013 RIO w Szczecinie w spr. wydania opinii o informacji z wykonania budzetu za I polrocze 2013 2013-09-09 09:58:44
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za II kwartal 2013 2013-08-27 12:58:46
Uchwala Nr LXXIII.286.Z.2013 z dn. 13.08.2013 r. w sprawie wydania opinii o mozliwosci wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 PLN emitowanych przez Gmine Ploty 2013-08-26 14:42:54
SESJA XXX z 27 czerwca 2013 2013-07-18 09:57:26
SESJA XXX z 27 czerwca 2013 2013-07-18 09:55:39
SESJA XXIX z 29 maja 2013 2013-06-05 13:09:25
SESJA XXVI z 22 marca 2013 2013-06-05 13:08:20
SESJA XXV z 31 stycznia 2013 2013-06-05 13:07:29
SESJA XXIX z 29 maja 2013 2013-06-05 13:06:30
SESJA XXVI z 22 marca 2013 2013-06-05 13:05:30
SESJA XXV z 31 stycznia 2013 2013-06-05 13:03:53
2013 - Uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Płoty 2013-06-05 12:05:38
UCHWAŁA Nr XXXIII.155.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWE W SZCZECINIE z dnia 24-04-2013 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2012 r. 2013-05-16 10:17:12
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za I kwartał 2013 2013-05-16 10:14:20
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2025 (+ zalaczniki) 2013-02-19 14:55:56
BUDŻET 2013 (załączniki 7-11) 2013-02-19 14:53:08
BUDŻET 2013 (uchwała budżetowa + załączniki 1-6) 2013-02-19 14:51:10
2013 - BUDŻET 2012-12-17 09:27:36
SESJA XXIII 28 listopada 2012 2012-12-17 09:24:29
SESJA XXIII 28 listopada 2012 2012-12-17 09:22:18
SESJA XXI z 27 września 2012 2012-10-30 09:12:57
SESJA XX z 31 sierpnia 2012 2012-10-30 09:09:43
SESJA XXI 27 września 2012 2012-10-30 09:03:35
SESJA XX z 31 sierpnia 2012 r. 2012-10-30 08:59:14
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za III kwartał 2012 2012-10-30 08:50:12
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za II kwartał 2012 2012-08-29 12:02:00
SESJA XVIII z 22 czerwca 2012 r. 2012-07-17 14:58:38
SESJA XVII z 29 maja 2012 r. 2012-07-17 14:57:26
SESJA XVI z 27 kwietnia 2012 r. 2012-07-17 14:55:34
SESJA XV z 30 marca 2012 r. 2012-07-17 14:28:33
SESJA XVIII z 22 czerwca 2012 r. 2012-07-17 11:08:56
SESJA XV z 30 marca 2012 r. 2012-07-12 11:25:10
SESJA XVII z 29 maja 2012 r. 2012-07-12 11:14:02
SESJA XVI z 27 kwietnia 2012 r. 2012-07-12 11:13:02
Uchwala Nr XXXIV/125/Z/12 SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 10 KWIETNIA 2012 r. w spr. wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Plotow z wyk. budzetu Gminy Ploty za 2011 r. 2012-05-16 09:10:01
SESJA XIV z 7 marca 2012 r. 2012-03-08 14:44:54
SESJA XIII z 3 lutego 2012 r. 2012-03-08 14:43:51
SESJA XIV z 7 marca 2012 r. 2012-03-08 14:42:22
SESJA XIII z 3 lutego 2012 r. 2012-03-08 14:41:05
SESJA XII z 30 grudnia 2011 r. 2012-01-17 09:05:39
SESJA XII z 30 grudnia 2011 r. 2012-01-17 09:02:48
SESJA XI z 21 grudnia 2011 r. 2012-01-04 14:20:39
SESJA XI z 21 grudnia 2011 r. 2012-01-04 14:13:16
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PŁOTY 2012 - 2026 2012-01-04 14:00:39
2012 - Uchwały w spr. zmian w WPF Gminy Płoty 2012 - 2026 2012-01-04 13:59:30
2012 - WPF GMINY PŁOTY 2012 - 2026 2012-01-04 13:54:21
2012 - Uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Płoty 2012-01-04 13:53:45
BUDŻET 2012 (załączniki 6-12) 2012-01-04 13:51:27
BUDŻET 2012 (uchwała budżetowa + załączniki 1-5) 2012-01-04 13:49:37
2012 - BUDŻET 2012-01-04 13:46:18
Uchwala RIO z 16-12-2011 w spr. wydania opinii o przedlozonym projekcie uchwaly o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ploty na lata 2012-2026 2011-12-23 13:27:57
Uchwala RIO z 16-12-2011 w spr. wydania opinii o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej Gminy Ploty na 2012 rok oraz mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu 2011-12-23 13:27:13
SESJA X z 23 listopada 2011 r. 2011-11-28 15:22:59
SESJA X z 23 listopada 2011 r. 2011-11-28 15:16:11
SESJA IX z 4 listopada 2011 r. 2011-11-18 15:14:29
SESJA IX z 4 listopada 2011 r. 2011-11-18 14:58:42
SESJA VIII z 30 września 2011 r. 2011-10-21 15:21:58
SESJA VII z 2 września 2011 r. 2011-10-21 15:21:14
SESJA VIII z 30 września 2011 r. 2011-10-21 15:17:56
SESJA VII z 2 września 2011 r. 2011-10-21 15:17:16
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za III kwartal 2011 2011-10-20 14:14:03
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za II kwartał 2011 2011-09-08 11:55:42
BUDŻET 2011 2011-02-07 09:32:19