Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: ogłoszenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego 2022-01-11 13:29:18
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego 2022-01-11 13:28:14
ogłoszenie konkursu 2021-12-30 13:32:09
Ogłoszenie konkursu 2021-12-30 13:30:26
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 27 stycznia 2022 r. od godz. 10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-12-08 13:08:31
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 25 listopada 2021 r. od godz. 12.00 pierwsze rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2021-10-08 08:52:04
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 25 listopada 2021 r. od godz. 10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-10-08 08:48:16
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 16 września 2021 r. od godz. 10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-07-06 13:33:08
Ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę placów pod stoiska handlowe w Płotach na terenie działki nr 196/18, obręb 0001 m. Płoty, ul. Dworcowa, na działalność handlową w dniach od 26 lipca 2021 r. do dnia 2 sierpnia 2021 r. z okazji Pol and Rock Festival 2021 2021-06-25 10:04:45
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 17 czerwca 2021 r. od godz. 10.00 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-05-04 10:10:38
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 22 kwietnia 2021 r. od godz. 10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-02-22 10:37:39
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2021 r. w drodze zlecenia. 2021-02-11 08:57:46
OGŁOSZNIE INFORMUJĘ, ŻE URZĘDNIK WYBORCZY DLA GMINY PŁOTY BĘDZIE PRZYJMOWAŁ OD PEŁNMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 2021-02-08 14:17:41
Ogłoszenie - Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2021 r. 2021-01-19 14:42:43
Zapytanie ofertowe 2021-01-14 11:17:18
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 pkt 33. 2021-01-12 14:49:40
Zapytanie ofertowe 2021-01-07 14:29:43
Zapytanie ofertowe 2020-12-31 11:32:44
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 21 stycznia 2021 r. od godz. 10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty 2020-11-24 11:28:02
Zapytanie ofertowe 2020-10-30 15:10:53
Burmistrz Płotów odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki o nr. geodezyjnym 4/7, obręb 0028 Makowiska 2020-10-27 12:15:46
D E C Y Z J A Nr ROŚiD.6220.8.2020.WD z dnia 29 września 2020 r. 2020-10-01 14:26:25
Burmistrz Płotów ogłasza na dzien 29 października 2020 r. od godz. 10.00 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty 2020-09-16 11:29:58
OGŁOSZENIE ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 2020-09-01 11:41:10
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 17 września 2020 r. od godz. 10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty 2020-07-23 13:42:46
Zapytanie ofertowe 2020-07-08 14:21:36
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 25 czerwca 2020 r. od godz. 10.00 I przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości gminnych. 2020-05-11 13:46:39
Burmistrz Płotów odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 354/12, obręb 0004 m. Płoty, ul. Bajkowa 4, ogłoszony na dzień 19 marca 2020 r. od godz. 10.00 2020-03-16 09:55:34
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 19 marca 2020 r. od godz. 10.00 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 354/12 o pow. 0,1000 ha, położonej w obrębie 0004 m. Płoty przy ul. Bajkowej 4. 2020-01-23 12:09:30
ogłoszenie nr 2 2020-01-16 14:08:48
ogłoszenie 2019-12-23 15:16:17
ogłoszenie 2019-12-23 15:10:11
Zapytanie ofertowe 2019-12-13 08:36:59
Burmistrz Płotów odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 5 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Płotach. 2019-10-15 13:00:31
Burmistrz Płotów ogłasza na dizń 28 listopada 2019 r. od godz. 10.30 I rokowania na zbycie działki nr 52/5, obręb 0002 miasta Płoty 2019-10-04 10:05:16
Burmistrz Płotów ogłasza na dizń 28 listopada 2019 r. od godz. 10.00 I rokowania na zbycie działki nr 52/4, obręb 0002 miasta Płoty 2019-10-04 10:04:11
Zakup i dostawa systemu gospodarki odpadami wraz z usługą przeniesienia danych z istniejącego systemu 2019-10-01 13:33:38
Ogłoszenie 2019-08-30 14:00:25
Ogłoszenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słonko? w Płotach, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XI/87/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2019-08-26 12:21:45
Burmistrz Płotów informuje, że Gmina Płoty będzie ubiegać się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty. 2019-07-16 11:27:22
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 12 września 2019 r. od godz. 10.30 przetargi ustne niieograniczone na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-06-25 10:38:56
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 12 września 2019 r. od godz. 10.00 I rokowania na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr geodez. 184/11 o pow. 0,1477 ha, obręb 0001 m. Płoty.. 2019-06-25 10:36:39
Ogłoszenie z dnia 3 czerwca 2019 r. Burmistrza Gminy Płoty o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych 2019-06-03 14:54:27
Zapytanie ofertowe 2019-06-03 14:27:23
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 06 czerwca 2019 r. 2019 r. od godz. 10.00 pierwsze przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-04-17 09:02:15
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 maja 2019 r. 2019 r. od godz. 10.30 drugie przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-03-20 10:35:42
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 09 maja 2019 r. od godz. 10.00 pierwsze rokowania na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr. geodezyjnym 184/20, obręb 0001 m. Płoty, ul. Kwiatowa 7 2019-03-20 10:30:57
Ogłoszenie 2019-03-19 12:21:30
Zapytanie ofertowe 2019-01-21 08:34:10
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 07 marca 2019 r. od g.10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości. 2019-01-15 11:38:23
Świadczenie Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju oprogramowania PB_EWID oraz PB_EWID_SRP 2019-01-08 10:14:38
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 20 grudnia2018 r. od g.11.40 I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości. 2018-10-30 11:27:15
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 20 grudnia2018 r. od g.11.20 I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości. 2018-10-30 11:25:21
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 20 grudnia2018 r. od g.11.00 I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości. 2018-10-30 11:23:15
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 20 grudnia2018 r. od g.10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości. 2018-10-30 11:22:12
Ogłoszenie o wywozie odpadów wielkogabarytowych 2018-09-19 11:22:43
OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Bądkowo?, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLVII/313/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. 2018-09-04 09:33:24
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 października 2018 r. od g.11.30 I rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości. 2018-09-03 10:59:16
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 18 października 2018 r. od g.10.00 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości. 2018-09-03 10:58:17
Burmistrz Płotów ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone jest do realizacji w 2018 roku w drodze zlecenia 2018-08-08 13:57:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.06.2018r. ROŚiD.6220.8.2018.BK w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania predsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2018-06-29 12:21:07
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.7 informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 28.05.2018r. znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.5 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2018 z dnia 24.11.2017r. znak: AP-1.7820.139-5.2017.TT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów Płoty" 2018-06-21 12:57:54
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. Kotwica zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 12/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/33). 2018-04-06 13:13:23