Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia i obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenia i Obwieszczenia 2022 2022-02-16 08:15:44
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.01.2022r., znak:PPiB.6733.14.2021.AK 2022-01-26 12:26:34
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.01.2022r., znak:PPiB.6733.13.2021.AK 2022-01-26 12:25:40
Obwieszczenie Burmistrza Płotów, dot. wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia fotowoltaicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-01-20 14:20:01
Obwieszczenie Wójta Brojc OŚ.6220.09.58.2020.AŁ 2022-01-20 14:07:34
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o zakończeniu postępowania dot. budowy farmy fotowoltaicznej w obrębie Bądkowo oraz Gostyń Łobeski dla firmy Projekt - Solartechnik Development Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. - (artykuł stracił ważność) 2022-01-17 14:56:09
ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-12-31 10:07:28
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 30.12.2021r., znak:PPiB.6733.12.2021.AK 2021-12-30 11:38:58
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.12.2021r., znak:PPiB.6733.13.2021.AK 2021-12-28 14:50:07
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.12.2021r., znak:PPiB.6733.11.2021.AK 2021-12-23 11:26:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.12.2021r., znak:PPiB.6730.64.2021.AK 2021-12-23 11:25:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.12.2021r., znak:PPiB.6733.14.2021.AK 2021-12-22 17:51:31
INFORMACJA Gmina Płoty informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płoty 2021-12-13 09:04:28
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.12.2021r., znak:PPiB.6733.12.2021.AK 2021-12-08 08:45:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 07.12.2021r., znak:PPiB.6733.11.2021.AK 2021-12-07 11:24:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 06.12.2021r., znak:PPiB.6733.13.2021.AK 2021-12-06 13:41:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.12.2021r., znak: PPiB.6720.SW.21.2021 o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLIII/327/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. 2021-12-02 14:19:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania dla firmy Valores Capital Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-01 14:34:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.12.2021r., znak:PPiB.6733.14.2021.AK 2021-12-01 14:33:23
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.11.2021r., znak:PPiB.6730.64.2021.AK 2021-11-29 14:46:17
dotyczy: - wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód powierzchniowych z rzeki Regi w km. 58+840 jej biegu, poprzez ujęcie zlokalizowane na prawym brzegu rzeki na dz. nr 436/2 obręb nr 3 m.Płoty. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-24 09:55:41
Dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną -odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód rz. Regi w km 58+700 - dz. nr 460/4 w obrębie nr 3 m. Płoty. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-24 09:55:09
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2021r., znak:PPiB.6733.12.2021.AK 2021-11-23 14:15:09
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 15.11.2021r., znak:PPiB.6733.11.2021.AK 2021-11-16 17:54:23
Dotyczy: wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną dot. odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego - systemu skrzynek rozsączających z terenu stacji paliw w m. Płoty-ul.Jagiellonów 13C, dz. nr 173/21 i nr 173/20 w obrębie nr 1 m. Płoty. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-16 17:51:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o podjęciu postępowania administracyjnego. 2021-11-10 14:09:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.10.2021r., znak:PPiB.6730.64.2021.AK 2021-11-02 14:52:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.10.2021r., znak: PPiB.6720.SO.02.2021 o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLII/312/2021 z dnia 28 października 2021 r. 2021-10-29 12:39:22
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zawiadamia o wszczęciu postępowania nr SZ.ZUZ.1.4210.152.3.2021.RH 2021-10-19 12:48:25
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.10.2021r., znak:PPiB.6733.08.2021.AK 2021-10-14 12:05:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220 0 9 2021 MW z dnia 30 września 202 1 r. w sprawie zakończenia postępowania - (artykuł stracił ważność) 2021-09-30 14:38:57
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.09.2021r., znak:PPiB.6733.08.2021.AK 2021-09-30 11:36:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 16.09.2021r., znak:AP-3.746.36.7.2021.RJW 2021-09-22 13:19:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.09.2021r., znak:PPiB.6730.25.2021.AK 2021-09-20 14:32:14
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.09.2021r., znak: PPiB.6730.26.2021.AK 2021-09-16 08:39:19
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.09.2021r., znak: PPiB.6733.06.2021.AK 2021-09-07 14:50:07
Gminny Komisarz Spisowy w Płotach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydat na rachmistrzów spisowych - (artykuł stracił ważność) 2021-09-06 12:03:19
Informacja dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek ZGKiM w Płotach w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego (oczyszczalnia Wyszobór) z Gminy Płoty na rzecz ZGKiM. 2021-08-27 09:05:32
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.08.2021r., znak: PPiB.6730.37.2021.AK 2021-08-26 12:43:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.08.2021r., znak: PPiB.6730.36.2021.AK 2021-08-26 12:40:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.08.2021r., znak: PPiB.6730.35.2021.AK 2021-08-26 12:39:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.08.2021r., znak: PPiB.6733.06.2021.AK 2021-08-17 11:15:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.08.2021r., znak: PPiB.6733.04.2021.AK 2021-08-04 11:25:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.08.2021r., znak: PPiB.6730.25.2021.AK 2021-08-04 11:23:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220 0 9 .20 2 1 MW z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji PV do 22 MW na działce ewidencyjnej 2/3, obręb Łęczna w gminie Płoty w powiecie gryfickim w województwie zachodniopomorskim - (artykuł stracił ważność) 2021-07-30 13:06:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220.08.2021.MW z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania - (artykuł stracił ważność) 2021-07-28 13:01:53
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.07.2021r., znak: PPiB.6730.26.2021.AK 2021-07-22 14:38:56
ROZPORZĄDZENIE NR 20/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 7, dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województMa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-07-22 14:37:06
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-15 12:01:35
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.07.2021r., znak: PPiB.6733.06.2021.AK 2021-07-14 10:42:49
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-13 10:25:04
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.07.2021r., znak: PPiB.6733.06.2021.AK 2021-07-08 14:12:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.07.2021r., znak: PPiB.6733.04.2021.AK 2021-07-08 14:11:27
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.07.2021r., znak: PPiB.6730.26.2021.AK 2021-07-07 12:58:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.07.2021r., znak: PPiB.6730.25.2021.AK 2021-07-07 12:55:52
Obwieszczenia Burmistrza Płotów z dn. 05.07.2021r., znak: PPiB.6720.SW.19.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2021-07-05 10:57:57
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.08.2021.MW z dnia 29 czerwca 2021 r. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-02 13:15:09
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.06.2021r., znak: PPiB.6730.25.2021.AK 2021-06-29 13:04:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.06.2021r., znak: PPiB.6730.26.2021.AK 2021-06-29 13:03:01
Rozporządzenia Nr 18/2021 2021-06-25 13:36:51
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.06.2021r., znak: PPiB.6733.04.2021.AK 2021-06-18 12:38:42
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.06.2021r., znak: PPiB.6733.04.2021.AK 2021-06-14 15:00:14
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.06.2021r., znak: PPiB.6720.SO.01.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2021-06-10 09:04:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220 0 7 .20 2 1 MW z dnia 01 czerwca 20 2 1 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30,3 MW ze stacjami transformatorowymi SN WN , stacjami nn /SN i infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynów energii o mocy do 30,3 MW i pojemności do 121,2 MWh na działce nr - (artykuł stracił ważność) 2021-06-09 08:47:50
ROZPORZĄDZENIE NR 16/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa 2021-05-28 12:50:19
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - istniejącej studni zlokalizowanej na ujęciu wód podziemnych, położonym na dz. nr 32/3 obręb 0031 Makowice w m. Makowice, gmina Płoty. 2021-05-24 14:46:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.06.2021.MW z dnia 17 maja 2021r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - (artykuł stracił ważność) 2021-05-21 09:41:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.05.2021WD.MW - (artykuł stracił ważność) 2021-05-19 14:04:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.02.2021WD.MW z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania - (artykuł stracił ważność) 2021-05-19 14:03:25
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach przekazuje rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 14/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. 2021-05-06 14:10:13
Ogłoszenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie SZ.ZUZ.1.4211.2.3.2021.SK 2021-04-30 11:26:39
Ogłoszenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie SZ.ZUZ.1.4211.2.2.2021.SK 2021-04-30 11:24:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220 01 2021 WD z dnia 27 kwietnia 202 1 r. w sprawie zakończenia postępowania 2021-04-28 13:07:23
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.04.2021r., znak: PPiB.6733.02.2021.AK 2021-04-21 09:11:03
ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-04-13 14:18:19
Wynik konsultacji społecznych w spr. m. Kopaniny 2021-04-07 09:04:10
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.03.2021r., znak: PPiB.6733.02.2021.AK 2021-03-24 17:08:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.05.2021.WD z dnia 17 marca 2021 r. 2021-03-19 12:16:28
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 17.03.2021r., znak: PPiB.6733.01.2021.AK 2021-03-17 14:36:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.02.2021.WD z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych MODLIMOWO do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 12 MW zlokalizowanych w miejscowości Modlimowo, gm. Płoty wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całośc 2021-03-15 12:53:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.03.2021r., znak: PPiB.6733.02.2021.AK 2021-03-08 12:09:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.01.2021.WD z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działce nr 118 obręb Wytok, Gmina Płoty 2021-03-05 14:13:12
Decyzja Nr ROŚiD.6220.17.2020.2021.WD z dnia 03 marca 2021r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizac ję przedsięwzięcia p n.: Modernizacja zakładu o instalację kabiny lakierniczej, zlokalizowaną na terenie Zakładu Konstrukcji Stalowych ?ARKADA? S.A., ul. Wiejska 1 w Płotach, należącego do Korporacji Przemysłowej ARKADA S.A. w Nowogardzie. 2021-03-05 12:24:28
Decyzja Nr ROŚiD.6220.10.2020.2021.WD w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej ? piasku ze złoża ?PŁOTY II 2021-03-03 12:09:57
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.03.2021r., znak: PPiB.6730.51.2020.AK informujące o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 43/Wz/2020/2021 2021-03-02 13:08:17
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.03.2021r., znak: PPiB.6730.51.2020.AK 2021-03-02 13:05:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2021r., znak: PPiB.6730.48.2020.AK 2021-03-01 09:43:20
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 19.02.2021r., znak: PPiB.6733.01.2021.AK 2021-02-19 10:53:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.10 .2020 WD z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej piasku ze złoża PŁOTY II 2021-02-16 08:22:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.17.2020. 2021 WD z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zakończenia postępowania 2021-02-16 08:20:14
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.02.2021r., znak: PPiB.6730.51.2020.AK 2021-02-01 14:11:55
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.2.2021r., znak: PPiB.6730.38.2020.AK 2021-02-01 14:10:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.01.2021r., znak: PPiB.6733.01.2021.AK 2021-02-01 10:57:31
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 11.01.2021r., znak: PPiB.6730.51.2020.AK 2021-01-12 15:03:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 31.12.2020r., znak: PPiB.6730.51.2020.AK 2021-01-05 11:48:04
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 30.12.2020r., znak: PPiB.6730.39.2020.AK 2020-12-30 14:29:08
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 30.12.2020r., znak: PPiB.6730.38.2020.AK 2020-12-30 11:38:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.17.2020.WD z dnia 23 grudnia 2020 r. 2020-12-23 15:09:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2020 roku AP-4.747.13-7.2020.PM 2020-12-18 12:28:23
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 09.12.2020r., znak: PPiB.6733.10.2020.AK 2020-12-10 14:03:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 07.12.2020r., znak: PPiB.6733.11.2020.AK 2020-12-07 13:36:56
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.11.2020r., znak: PPiB.6721.PL.K.17.2020 2020-11-30 08:41:28
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.11.2020r., znak: PPiB.6721.PL.J.19.2020 2020-11-30 08:39:07
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.11.2020r., znak: PPiB.6733.10.2020.AK 2020-11-25 12:47:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2020r., znak: PPiB.6730.39.2020.AK 2020-11-23 14:20:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 16.11.2020r., znak:AP-4.747.13-2.2020.PM 2020-11-23 07:26:01
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.11.2020r., znak: PPiB.6733.11.2020.AK 2020-11-16 11:52:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 06.11.2020r., znak: PPiB.6733.11.2020.AK 2020-11-09 10:52:02
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.10.2020r., znak: PPiB.6730.39.2020.AK 2020-10-29 14:48:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 października 2020r. PPiB.6730.38.2020.AK 2020-10-29 14:16:11
Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-10-29 13:48:42
Obwieszczenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z dn. 20.10.2020r. 2020-10-20 13:38:54
DECYZJA Nr ROŚiD.6220.13.2020.WD z dnia 08 października 2020 r. 2020-10-13 14:45:46
D E C Y Z J A Nr ROŚiD.6220.12.2020.WD z dnia 08 października 2020 r. 2020-10-13 14:42:57
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.10.2020r., znak: PPiB.6730.39.2020.AK 2020-10-13 14:39:32
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.10.2020r., znak: PPiB.6730.38.2020.AK 2020-10-13 14:37:15
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.10.2020r., znak: PPiB.6733.10.2020.AK 2020-10-13 14:35:28
DECYZJA Nr ROŚiD.6220.11.2020.WD z dnia 07 października 2020 r 2020-10-09 11:27:36
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2020 roku. 2020-10-05 14:14:43
D E C Y Z J A Nr ROŚiD.6220.8.2020.WD z dnia 29 września 2020 r. 2020-10-01 14:26:25
POSTANOWIENIE Nr ROŚiD.6220.11.2020.WD 2020-09-28 14:31:49
POSTANOWIENIE Nr ROŚiD.6220.8.2020.WD 2020-09-28 14:29:48
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.11.2020.WD z dnia  28 września 2020 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2020-09-28 14:27:24
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.09.2020r., znak: PPiB.6733.06.2020.AK 2020-09-21 12:39:48
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 17.09.2020r., znak: PPiB.6733.07.2020.AK 2020-09-17 14:17:55
P O S T A N O W I E N I E Nr ROŚiD.6220.10. 2020.WD Płoty, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2020-09-16 12:34:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.8.2020.WD z dnia  14 września 2020 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2020-09-14 18:40:54
OGŁOSZENIE ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 2020-09-01 11:41:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.11.2020.WD z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną 2020-08-26 14:56:50
"Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.08.2020r., znak: PPiB.6733.07.2020.AK" 2020-08-25 09:26:29
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.08.2020r., znak: PPiB.6733.06.2020.AK 2020-08-20 16:32:58
DECYZJA o umorzeniu postępowania Nr ROŚiD.6220.4.2020.WD 2020-08-17 11:39:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2020.WD z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja techniczna wytwórcza energii elektrycznej ? PV-EW LIKOWO o mocy do 1,5 MW 2020-08-10 12:21:50
"Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.08.2020r., znak: PPiB.6721.PL.J.18.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach 2020-08-10 12:20:04
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.08.2020r., znak: PPiB.6721.PL.K.16.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kościuszki-skwer" w Płotach 2020-08-10 12:17:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.10.2020.WD z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kopaliny pospolitej piasku ze złoża ?PŁOTY II? zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 52/4 i 52/5 obręb Płoty 0002, gmina Płoty. 2020-08-10 12:15:17
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.08.2020r., znak: PPiB.6733.06.2020.AK" 2020-08-04 11:36:54
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 03.08.2020r., znak: PPiB.6733. 07.2020.AK" 2020-08-04 11:35:25
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.07.2020r., znak: PPiB.6730.23.2020.AK 2020-07-30 20:16:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce z dnia 24 lipca 2020 roku 2020-07-30 20:13:59
Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 12 budynków inwentarskich - kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie do 75 000 szt. każdy ( do 300 DJP ) na dz. nr 20/7, m. Stołąż, gm. Brojce". 2020-07-22 18:52:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce z dnia 17 lipca 2020 roku 2020-07-20 19:12:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lipca 2020 roku. 2020-07-20 19:10:09
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 17.07.2020r., znak: PPiB.6730.18.2020.AK 2020-07-20 19:07:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 17.07.2020r., znak: PPiB.6730.17.2020.AK 2020-07-20 19:06:12
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.07.2020r., znak: PPiB.6730.23.2020.AK 2020-07-08 11:14:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 12 budynków inwentarskich - kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie do 75 000 szt. każdy (do 300 JDP) na dz. nr 20/7 m. Stołąż, gm. Brojce". 2020-07-08 11:12:45
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 30.06.2020r., znak: PPiB.6733.04.2020.AK 2020-06-30 09:05:02
dot. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: SZ.RUZ.421.75-7.2018.AL z dnia 27 lutego 2019 r. sprostowanego postanowieniem znak: SZ.RUZ.421.75-8.2018.AL z dnia 24 lipca 2019 r. 2020-06-25 15:08:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.8.2020.WD z dnia  22 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną 2020-06-25 15:06:38
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.06.2020r., znak: PPiB.6730.23.2020.AK 2020-06-25 15:05:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.06.2020r., znak: PPiB.6730.23.2020.AK 2020-06-25 15:03:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2020.WD z dnia  19 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja techniczna wytwórcza energii elektrycznej ? PV-EW LIKOWO o mocy do 1,5 MW 2020-06-19 14:44:15
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 19.06.2020r., znak: PPiB.6730.17.2020.AK 2020-06-19 14:42:54
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 19.06.2020r., znak: PPiB.6730.18.2020.AK 2020-06-19 14:40:45
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 17.06.2020r., znak: PPiB.6733.04.2020.AK 2020-06-17 10:30:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.3.2020.WD z dnia  13 maja2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej Wicimice wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 6 obręb Dąbie oraz na części działki ewidencyjnej  nr 7/5 obręb Wicimice, gmina Płoty. 2020-06-10 12:44:57
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.2.2020.WD z dnia  10 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 170 MW luba farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 170 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 218/8 obręb Wyszobór, gmina Płoty. 2020-06-10 12:43:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.2.2020.WD z dnia  23 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 170 MW luba farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 170 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 218/8 obręb Wyszobór, gmina Płoty. 2020-06-10 12:41:19
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.05.2020r., znak: PPiB.6730.18.2020.AK 2020-06-01 12:32:08
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.05.2020r., znak: PPiB.6730.17.2020.AK 2020-06-01 12:29:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.05.2020r., znak: PPiB.6730.18.2020.AK 2020-05-27 13:03:49
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.05.2020r., znak: PPiB.6730.17.2020.AK 2020-05-27 13:01:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.05.2020r., znak: PPiB.6733.04.2020.AK 2020-05-25 14:56:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce z dn. 20.05.2020r., znak: OŚ.6220.09.4.2020.AŁ 2020-05-25 11:44:48
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.05.2020r., znak: PPiB.6730.11.2020.AK 2020-05-18 21:44:07
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.05.2020r., znak: PPiB.6733.02.2020.AK 2020-05-18 13:14:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.04.2020r., znak: PPiB.6733.02.2020.AK 2020-04-28 11:40:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.04.2020r., znak: PPiB.6730.11.2020.AK 2020-04-22 12:32:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2020 r. znak AP-4.7840.1.4-7.2020.JR 2020-03-30 13:15:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2020 r. znak AP-4.7840.1.3-7.2020.PM 2020-03-30 13:15:10
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.03.2020r., znak: PPiB.6733.02.2020.AK 2020-03-27 16:27:47
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego sygn. AP-4.7840.1.4-2.2020.JR z dnia 28 lutego 2020 r. dla inwestycji pn. "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypopolitej Polskiej i Królestwa Danii, Etap 3: gazociąg Węzeł Płoty - Tłocznia Goleniów - DN1000". 2020-03-11 09:57:08
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie gazociągu realizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. 2020-03-06 14:05:45
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.03.2020r., znak: PPiB.6730.11.2020.AK 2020-03-02 13:05:09
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.02.2020r., znak: PPiB.6730.11.2020.AK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy 2020-02-28 14:04:39
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku /w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-02-25 14:27:29
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony że, udzielił na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia : "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - 2020-02-17 12:15:25
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 12.02.2020r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymii elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach, dz. nr 62/2, obręb nr 0003 w m. Płoty 2020-02-12 14:37:17
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika Andrzeja Ożgę, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 04.02.2020 r., o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do budowy obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część 2020-02-12 14:24:12
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony o wydaniu publicznego obwieszczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji dot. pozwoleń wodnoprawnych udzielonych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. na szczególne korzystanie z wód - odwodnienie gruntów w wykopach budowlanych , odprowadzenie wody z odwodnienia do wód i urządzeń wodnych oraz na wykonanie i likwidacje urządzeń wodnych w ram 2020-02-04 13:33:31
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony że, udzielił na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji inwestycji pod nazwą : Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii 2020-02-04 13:32:41
Minister Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 20 grudnia 2019 r. znak: DLI.I.4620.17.2019.PS9 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utzrymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 9/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. znak: AP-1.747.9-5.2019.PM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: "Budowa infrastruktury 2020-02-04 10:37:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 03.02.2020r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymii elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach, dz. nr 62/2, obręb nr 0003 w m. Płoty 2020-02-03 10:31:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2019.2020.WD z dnia  30 stycznia 2020 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2020-01-30 15:07:42
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa 2020-01-24 12:45:22
OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 23 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2020-01-23 14:23:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.01.2020r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymii elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach, dz. nr 62/2, obręb nr 0003 w m. Płoty?. 2020-01-20 14:45:36
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa w zakresie CZĘŚĆ OBIEKTOWA - Etap 2: Węzeł Płoty". 2020-01-10 12:26:19
postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa, Etap 2: gazociąg od Terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN1000 wraz z Węzłe 2020-01-09 14:45:26
bwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód - odwodnienie gruntów w wykopach budowanych, szczególnie korzystania z wód na odprowadzenie wody z odwodnieniem do wód i urządzeń wodnych oraz na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych - wylotów służących do wprowadzanie wody do wód i urządzeń wodnych. Inwestycja 2019-12-30 11:27:00
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne: pobór wód powierzchniowych do celów technologicznych budowy gazociągu DN1000: próby hydraulicznej gazociągu, produkcji płuczki bentonitowej, płukania gazociągu oraz wprowadzanie do wód powierzchniowych i urządzeń wodnych oczyszczonych ścieków - wód zużytych na cele gospodarcze, 2019-12-30 10:28:14
dotyczy: pozwoleń wodnoprawnych udzielonych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na wykonanie urządzeń wodnych - odbudowa rowów i urządzeń drenarskich będących w kolizji z projektowanym gazociągiem DN 1000 na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyło 2019-12-23 11:44:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.3.2019.WD z dnia  19 grudnia 2019 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2019-12-19 13:52:35
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji o udzieleniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: "Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Króle 2019-12-19 13:49:53
Zawiadomienie Ministra Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 5 grudnia 2019 r. uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 11/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.:" Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bał 2019-12-19 13:48:58
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa, Etap 2: gazociąg od terminala Konarzewo do Węzła Płoty - DN1000 wraz 2019-12-03 14:40:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP 2019-11-29 15:05:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.4.2019.WD z dnia  19 listopada 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do  2 MW na działce nr 127/102 w obrębie 0027 Mechowo, gmina Płoty?. 2019-11-19 13:42:14
Dotyczy:postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych- odbudowa rowów i urządzeń drenarskich będących w kolizji z projektowanym gazociągiem DN1000 na terenie powiatu gryfickiego oraz goleniowskiego w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędna do obsługi międzynarodowych Gazociągów Bałtyckiego ( Baltic Pipe) stanowi 2019-11-19 13:40:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2019-11-18 11:14:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 listopada 2019 r. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2019-11-18 11:10:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2019-11-18 11:08:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚiD.6220.2.2019.WD z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2019-11-14 12:20:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające że w dniu 15.10.2019r. została wydana decyzja nr 04/Li-g/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Rozbudowę sieci oświetleniowej przy ul. Przechodniej w Plotach polegająca na budowie słupów oświetleniowych wraz z oprawami (dz. nr 454/4 i 300) 2019-10-16 15:04:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci oświetleniowej przy ul. Przechodniej w Płotach polegająca na budowie słupów oświetleniowych wraz z oprawami (dz. nr 454/4 i 300) 2019-10-01 15:10:30
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Rozbudowa sieci oświetleniowej przyul. Przechodniej w Płotach polegająca na budowie słupów oświetleniowych wraz z oprawami (dz. nr 454/4 i 300)? 2019-09-27 10:08:02
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.09.2019r. znak: SZ.ZUZ. 3.421.29.6.2019.EK3.ŻS2 w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: SZ.ZUZ.3.421.29.5.2019.EK3.ŻS2 z dnia 10.09.2019r. Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie umarzające postępowanie administracyjne o udzielenie pozwoleń wodno prawnych na odbudowę urządzeń melioracji wodnych w tym row 2019-09-19 14:54:43
Ogłoszenie o naborze na Partnera Projektu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został  ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2019-08-30 13:59:22
Ogłoszenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słonko? w Płotach, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XI/87/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2019-08-26 12:21:45
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 03/Li-g/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Kolejowej w m. Płoty, obręb nr 1 (dz. dr nr 330 i 154/3) 2019-08-22 11:08:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 02/Li-g/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: /Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Nowogardzkiej, Piaskowej, Ignacego Łukasiewicza i Marii Skłodowskiej Curie w m. Płoty, obręb nr 4 (//dz. dr nr 293, 130, 234, 125 i 166) 2019-08-20 15:03:09
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.08.2019 w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2019-08-08 13:13:07
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Kolejowej w m. Płoty, obręb nr 1 (dz. dr nr 330i 154/3) 2019-08-07 13:20:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Nowogardzkiej, Piaskowej, Ignacego Łukasiewicza i Marii Skłodowskiej Curie w m. Płoty, obręb nr 4 (dz. dr nr 293, 130, 234, 125 i 166) 2019-08-06 11:32:56
Burmistrz Płotów informuje, że Gmina Płoty będzie ubiegać się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty. 2019-07-16 11:27:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 w ul. Kolejowej w m. Płoty, obręb nr 1 (dz. dr nr 330 i 154/3). 2019-07-16 11:25:44
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6w ul. Nowogardzkiej, Piaskowej, Ignacego Łukasiewicza i Marii Skłodowskiej Curiew m. Płoty, obręb nr 4 (dz. dr nr 293, 130, 234, 125 i 166) 2019-07-08 13:59:32
Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa: Etap 3 i część Etapu 2". 2019-06-28 11:32:17
OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słonko? w Płotach 2019-06-10 11:41:56
Ogłoszenie z dnia 3 czerwca 2019 r. Burmistrza Gminy Płoty o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych 2019-06-03 14:54:27
Obwieszczenie Burmistrza Płotów zawiadamiające o wydaniu w dniu 27.05.2019r. decyzji nr 01/Li-g/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej /Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 w ul. Lipowej w m. Płoty (dz. nr 38 i 40/3) 2019-05-29 10:53:32
OBWIESZCZENIE ( wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych) informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 10.05.2019r. znak: DLI.1.6620.12.2017.IS.20 uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałym zakresie utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego N1 1/2017 z dnia 28.03.2017r., znak: AP-1.747.2-4.2017.PM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfi 2019-05-23 14:57:29
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 15.05.2019r., znak: PPiB.6733.03.2019.AK zawiadamiające, że w dniu 15 maja 2019r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej Budowę obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 w ul. Lipowej w m. Płoty (dz. nr 38 i 40/3) 2019-05-15 12:47:29
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7840.9.67-6.2019.KZ z 19.04.2019 2019-04-25 15:05:01
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.04.2019r., znak: PPiB.6733.03.2019.AK 2019-04-25 10:53:38
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7840.9.67-2.2019.KZ z 02.04.2019r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren działek w celu wykonania badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądow 2019-04-15 14:02:33
Obwieszczenie decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.03.2019r. zatwierdzającą Projekt robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji pn.: Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (BALTIC PIPE) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii w zakresie gazociągu DN1000 relacji Płoty - Goleniów w powiecie gryfickim 2019-04-01 13:00:46
Obwieszczenie z dnia 25.03.2019r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii: Etap 1 od ZZ Niechorze do terminala Konarzewo - DN900, Etap 2 od terminala K 2019-04-01 12:59:58
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06 marca 2019 r., znak WONS-OŚ.420.3.2019.MB.16, w sprawie przedsięwzięcia pn. Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii ? część lądowa 2019-03-11 11:24:03
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Gryficach w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydanie decyzji (Gaz System) 2019-03-05 14:13:37
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 20 lutego 2019 r., znak: AP-1.7840.1.9-8.2019.MM 2019-02-25 11:37:54
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 20 lutego 2019 r., znak: WOŚ.III.7440.1.2019.MU 2019-02-25 11:37:27
Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Gryficach w sprawie zatwierdzenia decyzji (GAZ SYSTEM) 2019-02-21 08:06:29
Wody Polskie informacja o wszczęciu postępowania 2019-02-05 14:13:46
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.01.2019r. znak: AP-1.7840.1.9-2.2019.MM informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 209/2017 z dnia 10.11.2017r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego . Etap V Goleniów - Płoty. 2019-01-24 15:01:10
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: ?Budowę sieci wodociągowej Dobiesław?Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski 2019-01-22 09:51:21
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci wodociągowej Dobiesław?Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, gmina Płoty, powiat Gryfice (obręb ewidencyjny Dobiesław, dz. nr: 18/4, 1/2, 3, 4/1 i 17; obręb ewidencyjny Gostyń Łobeski 2019-01-02 10:31:52
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 4 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, gmina Płoty, powiat Gryfice (obręb ewidencyjny Dobiesław, dz. nr: 18/4, 1/2, 3, 4/1 i 17; obręb ewidencyjny Gostyń Łobeski 2018-12-04 14:02:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Przebudowę sieci wodociągowej wraz z budową linii zasilania energetycznego do budynku hydroforni w miejscowości Makowice 2018-11-15 11:00:09
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Przebudowę sieci wodociągowej wraz z budową linii zasilania energetycznego do budynku hydroforni w miejscowości Makowice 2018-11-07 12:47:38
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2018-11-02 10:59:14
Obwieszczenie Nr Burmistrza Płotów z dnia 18 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Makowice, gmina Płoty, powiat Gryfice (dz. nr 32/3, 32/8, 104 i 32/6). 2018-10-18 14:59:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słonko" w Płotach, obejmującego działki ewidencyjne nr: 190, 191, 192, 464/7 obręb 0003 Płoty oraz część działki ewidencyjnej nr 464/6 obręb 0003 Płoty. 2018-10-10 12:24:13
Ogłoszenie o wywozie odpadów wielkogabarytowych 2018-09-19 11:22:43
OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zawiadamiające o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Bądkowo?, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLVII/313/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. 2018-09-04 09:33:24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.08.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.20 - zawiadomienie stron postępowania o o wydaniu decyzji nr 24/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.08.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.17 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, Gmina Płoty" 2018-08-24 10:57:23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.08.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.19 - zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji nr 24/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.08.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.17 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, Gmina Płoty" 2018-08-24 10:56:59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25.07.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.15 o wydaniu postanowienia z dnia 25.07.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.14 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, Gmina Płoty" 2018-07-31 12:24:32
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29.06.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.12 w sprawie wydania opinii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej Dobiesław- Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń Łobeski, Gmina Płoty" 2018-07-04 11:02:40
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.06.2018r. ROŚiD.6220.8.2018.BK w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania predsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2018-06-29 12:21:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20.06.2018r. znak: WST-K.420.20.2018.MK.8 2018-06-21 14:18:29
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.7 informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 28.05.2018r. znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.5 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2018 z dnia 24.11.2017r. znak: AP-1.7820.139-5.2017.TT o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów Płoty" 2018-06-21 12:57:54
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z 19 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2018-06-19 08:46:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym Kotwicai wbudowanym garażem, w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/37). 2018-06-11 15:27:49
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/37). 2018-05-25 08:00:32
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/35). 2018-05-07 09:19:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/11). 2018-05-07 09:18:04
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/10). 2018-05-07 09:16:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9 2018-05-07 09:06:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/37). 2018-04-26 14:09:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/35). 2018-04-16 10:19:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/11) 2018-04-16 10:17:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/10) 2018-04-16 10:16:19
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9) 2018-04-16 10:14:28
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. Kotwica zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 12/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/33). 2018-04-06 13:13:23
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 11/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/32). 2018-04-06 13:12:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 10/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/31). 2018-04-06 13:10:25
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 09/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/30). 2018-04-06 13:09:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 08/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/29). 2018-04-06 13:06:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 07/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/27). 2018-04-06 13:05:08
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 06/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/21). 2018-04-06 13:02:51
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 kwietnia 2018 r. zawiadamiam strony postępowania Kotwica że w dniu 06.04.2018r. została wydana decyzja nr 05/Wz/2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonych z wbudowanymi garażami, wraz z budową dwóch studni oraz dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. nr 7/20). 2018-04-06 13:00:34
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/35). PPiB.6730.18.2018.WD 2018-03-26 12:42:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/11). PPiB.6730.17.2018.WD 2018-03-26 12:40:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/10) PPiB.6730.16.2018.WD 2018-03-26 12:37:59
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanymi garażami, oraz budowę dwóch studni oraz dwóch zbiorników szczelnych wybieralnych lub dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Makowiska gm. Płoty (dz. nr 7/9). PPiB.6730.15.2018.WD 2018-03-26 12:35:30
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.12.2018.WD 2018-03-23 13:20:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.11.2018.WD 2018-03-23 13:18:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.10.2018.WD 2018-03-23 13:15:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD 2018-03-23 13:13:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.08.2018.WD 2018-03-23 13:11:54
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.07.2018.WD 2018-03-23 13:10:33
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.06.2018.WD 2018-03-23 13:08:51
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2018r. PPiB.6730.05.2018.WD 2018-03-23 13:07:07
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28.02.2018 r. informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 22.02.2018 r. znak DAB.1.6631.6.2017.MD.2 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.11.2017 r. nr 2009/2017 znak AP-1.7840.1.211-8.2017.PM zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa ga 2018-03-09 15:13:10
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.03.2018 r. PPiB.6730.07.2018.WD 2018-03-05 13:24:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.03.2018 r. PPiB.6730.06.2018.WD 2018-03-05 13:22:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.03.2018 r. PPiB.6730.05.2018.WD 2018-03-05 13:20:41
KOMUNIKAT Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych 2018-03-01 15:08:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.12.2018.WD 2018-03-01 14:58:20
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.11.2018.WD 2018-03-01 14:57:02
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.10.2018.WD 2018-03-01 14:55:52
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.09.2018.WD 2018-03-01 14:54:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.03.2018r. PPiB.6730.08.2018.WD 2018-03-01 14:52:29
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.01.2018r., decyzja nr 35/Wz/2017. 2018-01-16 14:41:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.01.2018r., decyzja nr 34/Wz/2017 2018-01-16 14:39:40
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.12.2017r., znak: PPiB.6730.45.2017.WD 2017-12-28 11:51:23
"Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.12.2017r., znak: PPiB.6730.44.2017.WD" 2017-12-28 11:50:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.12.2017r., znak: PPiB.6730.45.2017.WD 2017-12-21 12:26:27
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.12.2017r., znak: PPiB.6730.44.2017.WD 2017-12-21 12:25:24
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Działalność oświatowo-kulturalna na teranie gminy Płoty, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. 2017-12-21 10:20:51
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. 2017-12-21 10:19:43
Ogłoszenie o zmianie nazwy ulicy 2017-12-18 12:49:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.12. 2017r. znak: GN-2.7570.387.9.2017.EK o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 34/3 i 34/22 z obrębu ewidencyjnego Karczewie, gmina Płoty. 2017-12-15 10:57:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.12.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD 2017-12-13 10:42:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.12.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD 2017-12-05 09:37:55
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.12.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD 2017-12-05 09:37:39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.11.2017r. znak: AP-1.7820.139-7.2017.TT w sprawie wydania decyzji nr 18/2017 z dnia 24.11.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty 2017-12-01 13:24:57
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 21 listopada 2017 r. znak: WOPN-ON.6320.14.2017.RCh 2017-11-27 15:33:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD 2017-11-27 11:54:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 17.11.2017 r., znak: AP-1.7820.143-6.2017.PM 2017-11-24 10:09:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD 2017-11-23 11:40:49
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.11.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD 2017-11-23 11:40:17
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.7840.1.211-11.2017.PM informujące o wydaniu w dniu 10.11.2017r. decyzji nr 209/2017 o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: "Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" 2017-11-16 10:53:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.10.2017.WD 2017-11-14 14:09:33
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.09.2017.WD 2017-11-14 14:09:24
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.11.2017r., znak: PPiB.6733.11.2017.WD 2017-11-14 14:09:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.11.2017r. dotyczące postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2017 z dnia 07.03.2017r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m.Płoty) w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu podziału nieruchomości i zamiennego projektu zagospodarowania terenu. 2017-11-07 08:36:16
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok? 2017-11-02 09:45:20
OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 12 października 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. ?Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017-2023? 2017-10-12 14:53:21
Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.8.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 06 października 2017 r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym. 2017-10-06 14:29:19
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak: AP-1.7840.1.211-2.2017.PM informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu pn.: " Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" 2017-10-06 11:05:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28.09.2017r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty. 2017-10-04 09:22:35
OBWIESZCZENIE NR ROŚiD.6220.7.2017.BK BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 września 2017r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym 2017-09-27 12:47:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja nr 04/Li-g/2017 2017-09-07 11:12:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w spr. wydania decyzji nr 12/2017 z dnia 28.08.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi s-6 na odcinku Nowogard-Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard-koniec obwodnicy m. Płoty) w km. 69+300.85-69+460.56. 2017-09-05 14:24:51
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.08.2017r., znak: PPiB.6733.07.2017.WD 2017-08-25 11:00:09
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.07.2017r znak: AP-1.7820.137-6.2017.PM w sprawie wydania decyzji nr 9/2017 z dnia 24.07.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) w km 66+400-68+470 2017-07-28 13:39:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.07.2017r., znak: PPiB.6733.07.2017.WD 2017-07-27 12:42:08
Ogłoszenie Burmistrza Płotów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Czarne 2017-07-24 12:13:28
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.07.2017r., znak: PPiB.6733.05.2017.AP 2017-07-20 16:02:58
Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.5.2017.BK Burmistrza Płotów z 14 lipca 2017 r. 2017-07-14 14:11:34
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 6 lipca 2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: ?Budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 90PE w ul. Kolejowej i ul. Ogrodowej w m. Płoty (działki nr 303, 330)?. w m. Modlimowo, gm. Płoty (dz. nr 43/2). 2017-07-10 14:49:32
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03.07.2017r. znak: AP-I.7820.137-2.2017.PM/TT dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnic m. Płoty) w km 66+400 - 68+470. 2017-07-10 14:47:17
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa informujące o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzji z 22.06.2017r. znak: DLI.1.21.2017.SG.5 umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2017 z dnia 07.03.2017r. znak: AP-1.7820.121-14.2016.PM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : "Budowa drogo S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)" 2017-07-04 09:46:39
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26.06.2017r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) w km 69+300,85 - 69+460,56 2017-07-03 11:09:40
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 06.06.2017 r. 2017-06-13 15:53:21
Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.12.16.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2017 r. 2017-05-24 13:43:35
Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.5.15.16.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 23 maja 2017 r. 2017-05-23 14:45:29
Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.8.16.2017.BK Burmistrza Płotów z dnia 18 maja 2017 r. 2017-05-18 14:42:43
Ogłoszenie o usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty 2017-05-16 12:52:16
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bądkowo" z dnia 12.05.2017 r. 2017-05-12 10:48:19
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 09.05.2017 r. 2017-05-09 15:35:38
Obwieszczenie Marszałka Województa Zachodniopomorskiego z dn. 28 kwietnia 2017 r. znak: WOŚ.III.7440.2.2017.PW 2017-05-08 14:20:15
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.04.2017 r. 2017-04-18 15:48:46
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.04.2017 r. 2017-04-18 15:47:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Płot oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-04-14 08:34:24
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.03.2017.znak: AP-1.747.2-6.2017.PM informujące o wydaniu w dniu 28.03.2017r. decyzji nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty" 2017-04-06 11:22:06
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28032017.znak WOŚ.III.7440.2.2017.PW zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Dodatku do Projketu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: Budowa gazociągu DN 700 szczecin - Gdańsk Etap V Goleniów - Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim" 2017-04-05 13:16:10
Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.12.16.2017.BK Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 marca 2017r. 2017-03-30 13:07:17
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 30.03.2017 r. 2017-03-30 10:53:01
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.03.2017 r. 2017-03-22 14:39:12
Wykaz podatników - ulgi umorzenia - ponad 500 zł - 2016 2017-03-21 13:02:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej znak: AP-1.7820.121-16.2016.PM 2017-03-15 07:13:41
Budowa gazociągu DN700 Szczecin - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów - Płoty 2017-03-14 10:28:21
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 09.03.2017 r., znak: PPiB.6733.02.2017.AK 2017-03-09 14:31:17
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 26 stycznia 2017 r. ws. zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim 2017-02-01 13:01:17
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 09.01.2017r., znak: WOŚ.III.7440.9.2016.PW 2017-01-13 10:19:34
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 28.12.2016r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy w. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)" 2016-12-30 07:44:08
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.12.2016r., znak: PPiB.6733.12.2016.AK 2016-12-29 10:22:54
OBWIESZCZENIE NR ROŚiD.6220.5.2016.BK BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 22 grudnia 2016r. 2016-12-22 12:19:44
OBWIESZCZENIE NR ROŚiD.6220.5.15.2016.BK BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 22 grudnia 2016r. 2016-12-22 12:17:48
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dn. 13.12.2016r., znak: ABPP.6733.34.06.2016.PK1 2016-12-19 13:01:30
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09.12.2016r. w sprawie wydania w dniu 09.12.2016r. decyzji nr 19/2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem). 2016-12-19 10:21:38
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 12.12.2016r., znak: PPiB.6733.12.2016.AK 2016-12-13 14:45:40
Gmina Płoty ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2016-12-08 15:06:33
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.11.2016r., znak: PPiB.6733.12.2016.AK 2016-11-28 12:47:58
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-11-03 14:05:07
Obieszczenie Burmistrza Nowogardu z 18.10.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=72 m3/d na terenie działki nr 186/39 położonej w miejscowości Wyszobór obręb geodezyjny nr 8, gmina Płoty 2016-10-25 15:25:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.10.2016r., znak: PPiB.6733.09.2016.AK 2016-10-24 13:39:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.10.2016r., znak: PPiB.6733.08.2016.AK 2016-10-24 13:38:17
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 30 września 2016 r. w sprawie przedsięwzięcia pn." Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem)" 2016-10-13 14:23:48
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 05.10.2016r. zawiadamiające, że w dniu 05.10.2016r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi na działkach nr 44, 63, 80/2 i 40 położonych w obrębie Czermnica, gm. Nowogard 2016-10-06 11:17:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.10.2016r. zawiadamiające, że w dniu 04.10.2016r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowych 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4kV i złącz kablowych oraz przebudową linii napowietrznej 15kV w miejscowości Płoty, przy ul. Golczewskiej i Jagiellonów (inwestycja 2016-10-05 10:14:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 16 września 2016r., znak: AP-1.7820.121-5.2016.PM dotyczące postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) 2016-09-27 09:56:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 16 września 2016r., znak: AP-1.7820.121-2.2016.PM dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) 2016-09-27 09:50:44
bwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.09.2016r. zawiadamiające, że w dniu 21.09.2016r. wydana została decyzja nr 05/Li-g/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: ?Przebudowę dróg i chodników na osiedlu Waryńskiego w m. Nowogard, obręb nr 3 (dz. dr nr 43/9, 51/5, 93, 55 i 48/6 oraz dz. nr 43/10, 43/5, 48/7, 48/8, 48/9, 51/6, 51/4, 51/3, 53 i 54) 2016-09-27 09:50:12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 14 września 2016 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem)" 2016-09-22 10:43:59
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.09.2016r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m.Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem). 2016-09-16 09:08:30
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.09.2016r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: "Budowę drogi na działkach nr 44, 63, 80/2 i 40 położonych w obrębie Czermnica, gm. Nowogard" 2016-09-15 10:32:04
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.08.2016r. zawiadamiające, że w dniu 29 sierpnia 2016r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: "Przebudowę dróg i chodników na osiedlu Waryńskiego w m. Nowogard, obręb nr 3 (dz. dr nr 43/9, 51/5, 93, 55 i 48/6 oraz dz. nr 43/10, 43/5, 48/7, 48/8, 48/9, 51/6, 51/4, 51/3, 53 i 54)" 2016-08-30 08:37:35
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.08.2016r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Rozbudowę sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie linii kablowych 15kV i 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej 15/0,4kV i złącz kablowych oraz przebudowę linii napowietrznej 15kV w miejscowości Płoty, przy ul. Golczewskiej i Jagiellonów (inwestycja obejmuje ob 2016-08-26 09:53:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 108 w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka 2016-08-19 13:55:14
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Regi oraz projektu prognozy oddzyaływania na środowisko 2016-08-11 16:18:11
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko 2016-08-11 16:12:42
OBWIESZCZENIE - DECYZJA- Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia pn.: "Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk Etap V Goleniów-Płoty" w powiatach goleniowskim i gryfickim w województwie zachodniopomorskim" 2016-08-02 11:36:07
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.07.2016r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Przebudowę dróg i chodników na osiedlu Waryńskiego w m. Nowogard, obręb nr 3 (dz. dr nr 43/9, 51/5, 93, 55 i 48/6 oraz dz. nr 43/10, 43/5, 48/7, 48/8, 48/9, 51/6, 51/4, 51/3, 53 i 54) 2016-07-26 11:02:18
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 108 w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka 2016-07-14 10:35:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.06.2016r. zawiadamiające, że w dniu 28.06.2016r. wydana została decyzja nr 04/Li-g/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: "Przebudowę chodników wraz z budową parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 1" w m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego, obręb nr 2 (dz. dr nr 733/2 oraz dz. nr 755/1 i 755/2)" 2016-07-01 08:35:23
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.06.2016r. zawiadamiające, że w dniu 14 czerwca 2016r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: "Przebudowę chodników wraz z budową parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 1" w m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego, obręb nr 2 (dz. dr nr 733/2 oraz dz. nr 755/1 i 755/2) 2016-06-14 14:50:34
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 9 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Regi 2016-05-16 12:55:14
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 9 maja 2016 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - Wyspy Wolin i Uznam 2016-05-16 12:54:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 11 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wydobycie kopaliny pospolitej - piasku, ze złoża Płoty I" 2016-05-11 12:43:49
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 05.05.2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie oraz dodatku do dokumentacji hydrologicznej na potrzeby projektu i budowy drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty 2016-05-10 08:32:31
Wykaz podatników - ulgi umorzenia - ponad 500 zł - 2015 2016-05-06 18:21:05
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.04.2016r. zawiadamiające ,o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2016-04-26 15:17:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.04.2016r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 1 w m. Nowogard przy ul. Wojska Polskiego, obręb nr 2 (dz. dr nr 733/2 oraz dz. nr 755/1 i 755/2)" 2016-04-20 11:04:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 11.04.2016r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo - Wyszogóra wraz z modernizacją ulic w m. Wyszogóra, gm. Płoty" 2016-04-11 10:56:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby zoptymalizowania dokumentacji projektowej drogi ekspresowej S-6 na odcinku koniec obwodnicy M. Płoty - węzeł Kiełpino z węzłem)" 2016-03-23 12:06:38
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie "Projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby zoptymalizowania dokumentacji projektowej drogi ekspresowej S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" /z węzłem/" 2016-03-14 14:50:17
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.03.2016r. zawiadamiające, że w dniu 14.03.2016r. wydana została decyzja nr 02/Li-g/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Przebudowie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowie sieci oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów z oprawami" przy ul. Górska/Nowy Świat w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 5 (dz. nr 249, 242/1 i 240) 2016-03-14 09:55:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o zatwierdzenie decyzją "Projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych na potrzeby zoptymalizowania dokumentacji projektowej drogi ekspresowej S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" /z węzłem/", powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie 2016-02-24 14:49:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.02.2016r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 01/Li-g/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV obejmującej ułożenie kabla elektroenergetycznego nn 0,4 kV z istniejącego złącza kablowego przy dz. nr 5/13 poprzez projektowane złącza kablowo pomiarowe przy granicach mijanych działek wzdłuż działki nr 5/15 do projektowanej szafki kablowej 2016-02-22 12:12:53
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.02.2016r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa istniejącego ciągu pieszo ? jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów z oprawami przy ul. Górska/Nowy Świat w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 5 (dz. nr 249, 242/1 i 240)" 2016-02-18 15:30:04
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 09.02.2016r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV obejmującej ułożenie kabla elektroenergetycznego nn 0,4 kV z istniejącego złącza kablowego przy dz. nr 5/13 poprzez projektowane złącza kablowo pomiarowe przy granicach mijanych działek wzdłuż działki nr 5/15 do projektowanej szafki kablowej p 2016-02-09 11:33:01
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.01.2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów z oprawami" przy ul. Górska/Nowy Świat w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 5 (dz. nr 249, 242/1 i 240) 2016-01-26 18:41:52
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.01.2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV obejmującej ułożenie kabla elektroenergetycznego nn 0,4 kV z istniejącego złącza kablowego przy dz. nr 5/13 poprzez projektowane złącza kablowo pomiarowe przy granicach mijanych działek wzdłuż działki nr 5/15 do projektowanej szafki kablowej pr 2016-01-21 14:27:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 12.01.2016r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 03/Li-g/2015/2016 z dnia 12.01.2016r. 2016-01-13 11:07:13
Postanowienie Burmistrza Płotów ws. określenia czy dla przedsięwzięcia pn. "Montaż pomostu pływającego, służącego do obsługi małych jednostek pływających na rzece Redze" istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-12-30 19:33:37
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2015-12-22 08:31:29
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.12.2015r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Burmistrza Płotów Nr 16/Li-g/2014/2015 z dnia 29.01.2015 r. 2015-12-21 15:16:53
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 03.12.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Burmistrza Płotów Nr 16/Li-g/2014/2015 z dnia 29.01.2015r. 2015-12-03 12:00:18
Projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu 2015-11-27 09:12:52
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 25 listopada 2015 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo - Wyszogóra gmina Płoty" 2015-11-25 16:53:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 19.11.2015 r. zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2015-11-19 08:33:00
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Polska-Płoty: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2015/S 223-405494 2015-11-18 15:23:35
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dn. 01.10.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" 2015-10-19 16:10:29
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.08.2015r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w m. Płoty, ul. Jagiellonów, obręb nr 1 (część dz. dr nr 186 i dz. nr 189/3) 2015-08-14 13:09:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.07.2015 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w m. Płoty, ul. Jagiellonów, obręb nr 1 (część dz. dr nr 186 i dz. nr 189/3)" 2015-07-22 09:26:38
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 13.07.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w m. Płoty, ul. Jagiellonów, obręb nr 1 (część dz. dr nr 186 i dz. nr 189/3)" 2015-07-13 11:33:04
Ogłoszenie o dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty 2015-07-08 12:43:21
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.07.2015r. zawiadamiające, że w dniu 29.06.2015r. wydana została decyzja nr 01/Li-g/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Wodnej w m. Płoty z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków nr 2, 4 i 5 oraz odcinkami instalacji gazowych niskiego ciśnienia w m. Płoty, obręb nr 3 (część dz. dr nr 23 i 434/1) 2015-07-01 09:49:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.06.2015r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Wodnej w m. Płoty z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków nr 2, 4 i 5 oraz odcinkami instalacji gazowych niskiego ciśnienia w m. Płoty, obręb nr 3 (część dz. dr nr 23 i 434/1) (część dz. dr nr 23 i 434/1) 2015-06-16 10:55:19
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 4/Grc w Płotach 2015-05-19 14:59:53
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 12.05.2015r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Wodnej w m. Płoty z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków nr 2, 4 i 5 oraz odcinkami instalacji gazowych niskiego ciśnienia w m. Płoty, obręb nr 3 (część dz. dr nr 23 i 434/1) 2015-05-13 14:02:04
Wykaz podatnikow - ulgi umorzenia - ponad 500 zl - 2014 2015-04-22 12:25:08
Wykaz podatnikow - ulgi odroczenia rozlozenie na raty ponad 500 zl - 2014 2015-04-22 12:24:31
Wykaz osob prawnych i fizycznych - pomoc publiczna 2014 2015-04-22 12:22:18
Ogłoszenie o wywozie odpadów wielkogabarytowych 2015-03-20 18:18:11
Harmonogram zebrań wiejskich dot. wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich 2015-03-20 08:19:07
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2015-02-10 13:56:56
Obwieszczenie Burmistrza Płotów informujące że, w dniu 29.01.2015r. wydana została decyzja nr 16/Li-g/2014/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na.: Budowie przedłużenia łącznika ul. Dworcowej (od stacji PKP do ulicy 700-Lecia) na terenie działki nr 246 obręb 3 oraz działek nr: 33/2, 33/3, 33/8, 33/10, 33/17, 33/18, 33/19, 33/22, 33/24, 33/25, 191/6, 191/9, 193/1 i 197 obręb 5 miasta Nowogard 2015-01-30 14:04:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów informujące że, w dniu 29.01.2015r. wydana została decyzja nr 14/Li-g/2014/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na.: Przebudowie drogi gminnej przy ul. Starogrodzkiej ?bis? w zakresie przebudowy istniejących nawierzchni drogowych oraz zjazdów do indywidualnych posesji w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 8 (dz. nr 1/3, 1/5 i 86/6) 2015-01-29 12:01:39
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Płotów z dnia 28 stycznia 2015 r. o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Płotach, zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r. 2015-01-29 11:54:03
Obwieszczenie Nr ROŚiD.6220.9.14.2015.BK Burmistrza Miasta Płoty z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zawiadomienia wszystkich stron o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo - Wyszogóra, Gmina Płoty". 2015-01-12 13:38:17
Obwieszczenie Burmistrza Płotów dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej przy ul. Starogrodzkiej "bis" w zakresie przebudowy istniejących nawierzchni drogowych oraz zjazdów do indywidualnych posesji w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 8 (dz. nr 1/3, 1/5 i 86/6) 2015-01-07 14:55:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn 070115r pt.: Obwieszćzenie Burmistrza Płotów dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa przedłużenia łącznika ul. Dworcowej (od stacji PKP do ulicy 700-Lecia) na terenie działki nr 246 obręb 3 oraz działek nr: 33/2, 33/3, 33/8, 33/10, 33/17, 33/18, 33/19, 33/22, 33/24, 33/25, 191/6, 191/9, 193/1 i 197 obręb 5 miasta Nowogard 2015-01-07 14:50:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów dotyczące wydania decyzja nr 15/Li-g/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Wytok, gm. Płoty 2014-12-24 08:28:33
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Wytok, gm. Płoty 2014-12-10 13:37:38
OGŁOSZENIE 2014-12-09 11:13:53
Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przedłużenia łącznika ul. Dworcowej (od stacji PKP do ulicy 700-Lecia) na terenie działki nr 246 obręb 3 oraz działek nr: 33/2, 33/3, 33/8, 33/10, 33/17, 33/18, 33/19, 33/22, 33/24, 33/25, 191/6, 191/9, 193/1 i 197 obręb 5 miasta Nowogard 2014-12-08 13:09:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Przebudowa drogi gminnej przy ul. Starogrodzkiej "bis" w zakresie przebudowy istniejących nawierzchni drogowych oraz zjazdów do indywidualnych posesji w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 8 (dz. nr 1/3, 1/5 i 86/6) 2014-12-08 09:48:28
Obwieszczenie Nr ROŚID.6220.8.11.12.13.2014.BK Burmistrza Płotów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości o prowadzonym postępowaniu zmierzjącym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Hodowla brojlera o łącznej obsadzie 39.500 sztuk brojlerów na działce nr 5/34 w obrębie Bądkowo, gmina Płoty. 2014-12-03 14:54:04
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Wytok, gm. Płoty 2014-12-03 12:05:29
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY PŁOTY NA LATA 2014 - 2029 2014-11-25 10:13:53
Obwieszczenie Burmistrza Płotów dotyczące wydania w dniu 05.11.2014r. decyzji nr 13/Li-g/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie sieci wodociągowej de 90PE na dz. dr nr 453 i 449 oraz dz. nr 4 i 452/3 wraz z przyłączami de32PE do dz. nr 330/3, 330/4, 330/5, 330/6 i 330/7 (Popiele Tartak) obręb Rzęsin, gm. Gryfice. 2014-11-13 14:42:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej de90PE na dz. dr nr 453 i 449 oraz dz. nr 4 i 452/3 wraz z przyłączami de32PE do dz. nr 330/3, 330/4, 330/5, 330/6 i 330/7 (Popiele Tartak) obręb Rzęsin 2014-10-17 09:37:34
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Wymianie (przebudowie) sieci gazowej n/c na gazociąg ś/c dn 40 PE w ul. Wodnej i ul. Grunwaldzkiej w m. Płoty 2014-10-07 15:31:27
Obwieszczenie Burmistrza Płotów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Jagiellonów w m. Płoty 2014-10-07 15:29:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 25.09.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej de90PE na dz. dr nr 453 i 449 oraz dz. nr 4 i 452/3 wraz z przyłączami de32PE do dz. nr 330/3, 330/4, 330/5, 330/6 i 330/7 (Popiele Tartak) obręb Rzęsin, gm. Gryfice. 2014-09-26 10:36:53
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn 23.09.14r zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Wymiana (przebudowa) sieci gazowej n/c na gazociąg ś/c dn 40 PE w ul. Wodnej i ul. Grunwaldzkiej w m. Płoty, obręb nr 3 (część dz. dr nr 23 i 434/1)". 2014-09-24 14:40:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Jagiellonów w m. Płoty 2014-09-23 13:47:28
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej de90PE na dz. nr 453, 452/2 i 449 wraz z przyłączami de32PE do dz. nr 330/3, 330/4, 330/7, 330/5 i 330/6 (Popiele Tartak) obręb Rzęsin, gm. Gryfice 2014-09-11 15:03:03
OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2014-09-01 13:56:47
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Wymiana (przebudowa) sieci gazowej n/c na gazociąg ś/c dn 40 PE w ul. Wodnej i ul. Grunwaldzkiej w m. Płoty 2014-09-01 13:54:07
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Jagiellonów w m. Płoty 2014-08-26 14:12:37
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 21.08.2014r., znak: AP-3.746.63.6.2014.MS 2014-08-26 12:12:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Wyszobór, gm. Płoty 2014-08-08 11:46:55
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn 14.07.2014r 2014-07-14 10:19:34
Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2014 roku o wszcęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o inwestycji celu publicznego: wiadukt kolejowy 2014-07-11 12:00:24
Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2014 r. Burmistrza Płotów w spr. lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2014-07-07 10:11:42
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 27 czerwca 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jarzysław - Gościejewo 2014-06-27 09:53:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 czerwca 2014 r. sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w granicy dz. 322 w obrębie Wicimice, gm. Płoty 2014-06-24 14:58:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowa linii kablowej 0,4kV ze złączem sterowniczym dla zasilenia bariery ochronnej dla ryb na obiekcie elektrowni wodnej Płoty 2014-06-24 14:56:38
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w m. Wyszobór 2014-06-18 14:05:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowa linii kablowej 0,4kV ze złączem sterowniczym dla zasilenia bariery ochronnej dla ryb na obiekcie elektrowni wodnej Likowo w obrębie Lisowo, gm. Płoty 2014-06-12 15:01:59
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej 0,4kV ze złączem sterowniczym dla zasilenia bariery ochronnej dla ryb na obiekcie elektrowni wodnej Płoty 2014-06-10 14:55:27
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 6 czerwca 2014 r.w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa l linii kablowej 0,4kV ze złączem sterowniczym dla zasilenia bariery ochronnej dla ryb na obiekcie elektrowni wodnej Płoty 2014-06-06 13:25:48
Obwieszczenie brmistrza Płotów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w obrębie Wicimice, gm. Płoty (inwestycja obejmuje obszar działek dr nr: 222 i 319 oraz dz. nr: 316/3, 260 i 322) 2014-05-30 12:16:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej 0,4kV ze złączem sterowniczym dla zasilenia bariery ochronnej dla ryb na obiekcie elektrowni wodnej Likowo 2014-05-30 12:14:44
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa linii kablowej 0,4kV ze złączem sterowniczym dla zasilenia bariery ochronnej dla ryb na obiekcie elektrowni wodnej Likowo 2014-05-28 10:18:52
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w obrębie Wicimice, gm. Płoty 2014-05-23 13:31:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie masztu radiowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wys. do 40,0 m wraz z kontenerem na serwer wchodzącego w skład zadania pod nazwą Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego w m. Mechowo, gm. Płoty (dz. nr 41/1). 2014-05-14 14:03:19
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie masztu radiowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wys. do 40,0 m wraz z kontenerem na serwer wchodzącego w skład zadania pod nazwą Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego w m. Płoty, przy ul. Paderewskiego 2014-05-14 14:02:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie masztu radiowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wys. do 40,0 m wraz z kontenerem na serwer wchodzącego w skład zadania pod nazwą Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego w m. Wicimice, gm. Płoty 2014-05-14 14:00:48
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w obrębie Wicimice, gm. Płoty (inwestycja obejmuje obszar działek dr nr: 222 i 319 oraz dz. nr: 260 i 322) 2014-05-09 08:53:28
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa masztu radiowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wys. do 40,0 m wraz z kontenerem na serwer wchodzącego w skład zadania pod nazwą Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego - nazwa skrócona BIT-4, montaż na gruncie w m. Mechowo 2014-05-05 14:47:01
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa masztu radiowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wys. do 40,0 m wraz z kontenerem na serwer wchodzącego w skład zadania pod nazwą: Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego - nazwa skrócona BIT-4, montaż na gruncie w m. Wicimice 2014-05-05 14:45:34
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 5 maja 2014 r. sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa masztu radiowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wys. do 30,0 m wraz z kontenerem na serwer wchodzącego w skład zadania pod nazwą Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze powiatu drawskiego, gryfickiego, łobeskiego i świdwińskiego ? nazwa skrócona BIT-4, montaż na budynku szkoły w m. Płoty 2014-05-05 14:43:55
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Płoty z dnia 23 kwietnia 2014 roku podział Gminy na obwody głosowania, ich granice i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia w dniu 25 maja 2014 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014-04-25 15:16:05
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa masztu radiowego w m. Wicimice, gm. Płoty 2014-04-24 15:03:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa masztu radiowego w m. Mechowo, gm. Płoty 2014-04-24 15:01:57
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa masztu radiowego w m. Płoty, przy ul. Paderewskiego 2014-04-24 14:59:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2014 r. sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów 2014-04-24 14:56:48
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV. 2014-04-14 13:58:27
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 42673 polegającej na: posadowieniu wieży telekomunikacyjna 2014-04-11 13:25:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów ? budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w obrębie Lisowo, gm. Płoty 2014-04-10 13:42:50
OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2014-03-31 09:33:56
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 42673 polegającej na: posadowieniu wieży telekomunikacyjnej o wysokości ok 56 m npt wraz z fundamentem, posadowieniu ramy stalowej na urządzenia telekomunikacyjne, doprowadzeniu zasilania do urządzeń na ramie stalowej oraz doprowadzeniu kabla światłowodowego do urządzeń na ramie stalowej w m. 2014-03-10 10:19:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów ? budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w obrębie Lisowo, gm. Płoty 2014-03-10 08:44:16
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie projktu drogi S6 2014-02-27 14:52:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile nr 42673 polegającej na: posadowieniu wieży telekomunikacyjnej o wysokości ok 52 m npt wraz z fundamentem, posadowieniu ramy stalowej na urządzenia telekomunikacyjne, doprowadzeniu zasilania do urządzeń na ramie stalowej oraz doprowadzeniu kabla światłowodowego do urządzeń na ramie stalowej" w 2014-02-18 13:30:36
Ogłoszenie o rokowaniach dotyczących sprzedaży autobusu. 2014-02-11 08:03:49
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie parkingów przy ul. Kowalskiej? w m. Nowogard, obręb nr 3 (dz. nr 205/29 dr). 2014-02-10 15:30:49
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji. 2014-02-07 11:09:58
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jarzysław/Gościejewo?, obejmującego działki ewidencyjne nr : 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/13, 1/18, 1/19, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29 obręb 0029 Jarzysław oraz działkę ewidencyjną nr 19/1 obręb 0024 Gościejewo. 2014-02-03 14:37:47
OGŁOSZENIE związane z USUWANIEM wyrobów AZBESTOWYCH 2014 r.. 2014-01-29 13:30:22
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Płoty z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa parkingów przy ul. Kowalskiej" w m. Nowogard, obręb nr 3 (dz. nr 205/29 dr). 2014-01-24 12:34:09
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 2 2014-01-13 15:29:34
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót goologicznych w celu określenie warunków hydrologicznych na potrzeby koncepcji programowo przestrzennej budowy drogi ekspresowej S6 Nowogard - Kołobrzeg Wschód - woj. zachodniopomorskie 2014-01-13 14:32:07
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa parkingów przy ul. Kowalskiej w m. Nowogard 2013-12-16 14:09:50
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym III dotyczącym sprzedaży autobusu. 2013-12-11 13:20:39
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwaie zatwierdzenia projektu budowy drogi ekspresowej S6 Nowogard - Kołobrzeg 2013-12-06 14:30:30
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym II dotyczącym sprzedaży autobusu. 2013-11-22 12:15:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowie niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w m. Płoty, 2013-11-05 09:20:37
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży autobusu. 2013-10-28 14:05:09
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, obejmującej działki ewidencyjne nr: 11/17, 11/18, 11/19, 11/26, 11/27,11/28, obręb Lisowo 2013-10-23 10:03:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2013-10-09 11:38:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2013-10-09 11:37:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów ? budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w m. Płoty 2013-10-07 14:55:20
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.09.2013r. znak: AP-1.7840.18.252-6.2013.MR w sprawie wydania decyzji nr 230/2013 w dniu 02.09.2013r., znak: AP_1.7840.18.252-4.2013.MR zmieniającą decyzję Nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. sprostowaną postanowieniem z dn. 19.07.2012r., znak: AP-1.7840.347-47.2011.MR, zmienioną decyzją Nr 277/2012 z dnia 20.11.2012r., zmienioną decyzją nr 44/2013 z dn. 25.02.2013r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę 2013-09-05 15:08:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów ? budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w m. Płoty 2013-09-05 13:59:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów ? budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w m. Płot 2013-09-05 13:57:27
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.08.2013r. znak: AP-1.7840.18.252-2.2013.MR dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. sprostowaną postanowieniem z dn. 19.07.2012r., znak: AP-1.7840.347-47.2011.MR, zmienionej decyzją Nr 277/2012 z dnia 20.11.2012r., zmienionej decyzją nr 44/2013 z dn. 25.02.2013r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę gazociągu p 2013-08-22 09:53:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: Budowie dwóch zjazdów publicznych z działki nr 33/3 dr na działkę nr 33/18 w m. Nowogard 2013-06-24 11:32:57
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów - budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+" 2013-06-20 08:33:01
Informacja o ułatwieniach w realizacji obowiązku meldunkowego. 2013-06-03 12:30:05
ZAPYTANIE OFERTOWE 2013-06-02 16:57:40
OBWIESZCZENIE Burmistrz Płotów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: "Budowie placu zabaw" w m. Sąpolnica, gm. Nowogard (dz. nr 61/6). 2013-05-27 09:35:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa dwóch zjazdów publicznych z działki nr 33/3 dr na działkę nr 33/18 w m. Nowogard, obręb nr 5" 2013-05-15 14:58:09
OBWIESZCZENIE Burmistrz Płotów 2013-05-13 08:20:44
Obwieszczenie Burmistrza Reska dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo - Wyszogóra wraz z modernizacją ulic w m. Wyszogóra, gm. Płoty. 2013-04-29 14:38:42
OGŁOSZENIE związane z USUWANIEM wyrobów AZBESTOWYCH 2013r. 2013-04-23 13:32:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Budowa placu zabaw? w m. Sąplonica, gm. Nowogard 2013-04-15 10:25:50
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.03.2013r. znak: AP-1.7840.12-7.2013.AŚ/PM informujące o wydaniu decyzji Nr 44/2013 w sprawie zmiany decyzji Nr 38/2012 z dnia 17.02.2012r. o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin - Gdańsk, odcinek Płoty - Karlino o dł. 61,948 km, na terenie powiatu gryfickiego - gm. Płoty, teren powiatu kołobrzeskiego - gm. Rymań, gm. Gościno, teren powiatu świdwińskiego - gm. Sławoborze, teren 2013-03-14 14:25:39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 01.03.2013r., znak: AP-1.747.2-6.2013.AŚ/JO dotyczące postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Nr 6/2011 z dn kwietnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn: Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 7000, MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Gdańsk na odcinku Płoty - Karlino w zakresie od punktu Pz-1 do Pz-34, wraz z lokalizacją zespołu śluz w miejscowości Mechowo, zespołu zaporowo - up 2013-03-06 12:41:19
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 20.02.2013r., znak: AP-1.747.2-2.2012.AŚ/JO dotyczące postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Nr 6/2011 z dn kwietnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn: Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 7000, MOP 8,4 MPA relacji Szczecin - Gdańsk na odcinku Płoty - Karlino w zakresie od punktu Pz-1 do Pz-34, wraz z lokalizacją zespołu śluz w miejscowości Mechowo, zespołu zaporowo - up 2013-03-04 09:27:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na.: ?Budowie obiektu liniowego w postaci odcinka polietylenowego gazociągu dystrybucyjnego średniego ciśnienia. 2013-02-28 08:59:35
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.02.2013r. znak: AP-1.7840.12-2.2013.AŚ informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 38/2012 z dnia 17.02.2012 r. o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin