Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: informacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o sesji 2024-06-14 12:00:07
INFORMACJA w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2024-06-14 11:50:57
INFORMACJA w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 16:00 odbędzie się XLVIII posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach 2022-04-13 13:23:40
XLVII z dnia 29 marca 2022 2022-03-22 11:23:14
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PŁOTY W 2022 R. 2022-01-28 10:51:22
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PŁOTY W 2022 R. 2022-01-27 11:42:32
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENÓW MIEJSKICH GMINY PŁOTY od 01.02.2022r do 31.01.2023r 2022-01-26 12:50:16
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENÓW WIEJSKICH GMINY PŁOTY od 01.02.2022r do 31.01.2023r 2022-01-26 12:46:19
Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na terenie powiatu gryfickiego od 24 stycznia 2022 r. do odwołania. 2022-01-26 12:42:39
Informacja o zgromadzeniu 18.01.2022 2022-01-13 14:04:23
INRORMACJA o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. 2022-01-13 14:02:42
INRORMACJA o adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, (tryb uproszczony) 2022-01-13 14:00:26
INFORMACJA O PRZYZNAWANIU DODATKU OSŁONOWEGO 2022-01-04 11:47:45
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2022r. 2022-01-04 09:19:20
Wniosek o uruchomienie środków przyznanych Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 2022-01-03 14:23:26
projekty uchwał 2021-12-23 19:23:34
porządek obrad 2021-12-23 19:22:45
UCHWAŁA NR XLIV/337/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Płotów. 2021-12-21 12:58:17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2021-12-15 14:23:11
Projekt budżetu Gminy Płoty na 2022 rok 2021-12-14 11:27:59
projekty uchwał 2021-12-13 12:30:48
proponowany porządek 2021-12-13 12:29:56
Informacja 2021-12-13 12:29:06
INFORMACJA Gmina Płoty informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płoty 2021-12-13 09:04:28
wnioski 2021-12-08 11:37:55
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH GMINY PLOTY W MIESIĄCU STYCZNI U 2022R. 2021-12-07 08:48:21
projekty uchwał 2021-11-23 14:49:48
porządek obrad 2021-11-23 14:49:13
Informacja 2021-11-22 13:42:45
29 listopada 2021 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach 2021-11-22 13:41:13
sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Płoty z org. pozarządowymi na 2022 rok oraz uwagi do programu współpracy 2021-11-22 10:36:29
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-11-17 14:11:15
korekty za III kwartał 2021 2021-10-28 14:09:23
Dane przestrzenne studium 2021-10-26 09:36:56
Dane przestrzenne studium 2021-10-26 09:35:10
Informacja o udzielonych umorzeniach za III kw. 2021r. 2021-10-22 10:16:27
Projekty uchwał 2021-10-21 21:29:29
Porządek sesji 2021-10-21 21:28:34
Informacja o sesji 2021-10-19 14:53:27
25 października 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2021-10-19 14:51:35
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021 r. 2021-10-08 11:52:55
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2021-10-07 14:49:22
Zapytanie ofertowe na realizację zadanie pn. "Rozbiórka nieużytkowanego budynku (dawna świetlica wiejska) w m. Słudwia 2021-09-30 11:40:49
Informacja o sesji 2021-09-22 13:26:40
27 września 2021 r. o godz. 15:45 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach 2021-09-22 13:23:59
ZMIANA NR 1 TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Płoty 2021-09-09 11:37:15
Zapytanie ofertowe 2021-09-07 09:59:47
Zapytanie ofertowe 2021-09-07 09:56:12
projekty uchwał 2021-08-24 14:49:00
Porządek obrad 2021-08-24 14:48:13
26 sierpnia 2021 r. o godz. 15:45 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2021-08-23 19:50:10
Informacja o sesji 2021-08-23 19:45:10
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego. 2021-08-03 11:39:54
Fundusz Sołecki Gminy Płoty na rok 2022 2021-07-27 14:20:26
Zapytanie ofertowe 2021-07-20 14:55:52
projekty uchwał 2021-07-06 14:52:06
porządek obrad 2021-07-06 14:51:11
Informacja o sesji 2021-07-06 14:49:21
Program uroczystej Sesji 2021-06-29 14:42:28
Informacja o sesji 2021-06-29 14:41:01
Referent do spraw gospodarki odpadami komunalnymi, deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne 2021-06-23 10:37:25
Kierownik referatu Inspektor do spraw cmentarzy komunalnych, gospodarka wodno-ściekowa, rolnictwo, ochrona środowiska, melioracje, ochrona zwierząt 2021-06-23 10:33:31
Referent do spraw wymiaru podatku od nieruchomości z terenu wiejskiego, przekształcenia wieczystego użytkowania i dzierżaw 2021-06-23 10:27:38
Inspektor do spraw wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych z terenu miasta oraz środków transportowych 2021-06-23 10:23:55
Inspektor do spraw księgowości za odpady komunalne, przekształcenia wieczystego użytkowania, dzierżaw i egzekucji 2021-06-23 10:22:05
Inspektor do spraw księgowości podatkowej i egzekucji 2021-06-23 10:19:02
Kierownik referatu Inspektor do spraw Wymiar podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, akcyza 2021-06-23 10:17:00
projekty uchwał 2021-06-21 18:50:45
Proponowany porządek obrad 2021-06-21 18:48:57
Informacja o sesji 2021-06-18 12:48:48
23 czerwca 2021 r. o godz. 15:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2021-06-18 12:46:14
Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy 2021-06-10 09:07:39
Raport o stanie Gminy Płoty za rok 2020 2021-06-07 15:08:43
projekty uchwał 2021-05-28 13:07:19
Porządek Sesji nadzwyczajnej 2021-05-28 13:05:34
Informacja o sesji 2021-05-28 13:04:30
Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2020 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł 2021-05-25 12:59:02
Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 udzielono pomocy publicznej 2021-05-25 12:55:45
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY za 2020 r. 2021-05-19 08:59:22
Projekty uchwał i sprawozdania 2021-04-29 14:20:00
Porządek obrad 2021-04-29 14:17:12
Informacja o sesji 2021-04-29 14:16:00
Uwaga - Aktualizacja harmonogramu wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Płoty obowiązująca od 01 MAJA 2021r 2021-04-23 12:38:49
Sprawozdanie ze współpracy z org. pozarządowymi za 2020 rok 2021-04-16 13:28:53
interpelacje i zapytania 2021-04-16 08:56:11
Wynik konsultacji społecznych w spr. m. Kopaniny 2021-04-07 09:04:10
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA 2020 r. 2021-04-02 12:11:26
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021-03-30 07:58:39
Informacja o zmianie miejsca Sesji 2021-03-29 12:50:57
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2020 r. 2021-03-29 11:01:13
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2019 r. 2021-03-29 11:00:17
projekty uchwał 2021-03-23 11:50:08
porządek sesji 2021-03-23 11:49:20
Informacja o sesji 2021-03-23 11:46:14
INFORMACJA wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach 25 marca 2021 r. o godz. 16:00 2021-03-23 11:43:39
INFORMACJA o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2021-03-22 15:03:04
Zakres funkcjonowania 2021-03-05 14:50:07
Inspektor ds. zamówień publicznych 2021-03-05 14:28:23
Inspektor ds. planowania przestrzennego - prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym 2021-03-05 14:26:20
Kierownik referatu 2021-03-05 14:23:55
Samodzielne stanowisko ds. oświaty i przedsiębiorczości 2021-03-05 13:52:48
zakres funkcjonowania 2021-03-05 12:52:18
Samodzielne stanowisko ds. oświaty i przedsiębiorczości 2021-03-05 12:46:21
Zakres funkcjonowania 2021-03-05 10:19:07
Inspektor ds. ewidencji środków trwałych i ubezpieczenia mienia gminnego 2021-03-05 10:09:07
Podinspektor ds. przelewów bankowych, ewidencji i rozliczania wpłat 2021-03-05 10:02:37
Podinspektor ds. księgowości 2021-03-05 09:56:23
Inspektor ds. VAT, faktur oraz funduszu sołeckiego 2021-03-05 09:33:27
Inspektor ds. płac i ubezpieczenia społecznego 2021-03-05 09:25:32
Pomoc administracyjna ds. księgowości jednostek oświatowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i kasy zapomogowo pożyczkowej 2021-03-05 09:16:29
p.o. Kierownik Referatu, p.o. Zastępca Głównego Księgowego 2021-03-05 08:51:01
Skarbnik Gminy, Główny Księgowy 2021-03-05 08:32:05
zakres funkcjonowania 2021-03-02 15:18:41
Inspektor ds. sekretariatu 2021-03-02 15:10:22
Inspektor ds. kadr 2021-03-02 15:08:27
Biuro Rady Miejskiej 2021-03-02 15:05:39
Kierownik Referatu 2021-03-02 14:59:48
Sekretarz Gminy 2021-03-02 12:44:46
Sprawozdania za 4 kwartał 2020 2021-02-22 15:41:31
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2021 r. o miejscu i terminie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 2021-02-09 08:50:07
PU NKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Obowiązuje od 01.02.2021r do 31.12.2021r 2021-02-08 14:26:35
HARMONOGRAM ODBIORU SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARACH WIEJ SKICH GMINY PŁOTY ORAZ MIEJCOWOSCI PŁOTY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.02.2021 DO DNIA 31.12.2021 R 2021-02-08 14:24:34
Informacja Gminnej Komisji Wyborczje w Płotach z dnia 3 lutego 2021 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów. 2021-02-04 09:40:01
Projekty uchwał 2021-02-03 19:24:59
Porządek obrad 2021-02-03 19:23:56
Informacja o sesji 2021-02-03 19:21:49
8 lutego 2021 r. o godz. 16:00 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2021-02-03 19:19:13
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Działalność oświatowo-kulturalna na teranie gminy Płoty, które przeznaczone są do realizacji w 2021 r. w drodze zlecenia. 2021-02-03 19:13:44
Informacja dla mieszkańców miasta i gminy Płoty w sprawie opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Płoty 2021-02-01 14:17:39
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2021-01-21 11:40:23
projekty uchwał 2021-01-11 15:07:00
porządek obrad 2021-01-11 15:05:59
informacja o sesji 2021-01-11 15:05:02
Zmiana nr 2 treści Zapytania Ofertowego 2021-01-08 13:35:07
ZAŁĄCZNIK DO ZMIANY NR 2 - UJEDOLICONY Załącznik nr 1A 2021-01-08 13:34:26
Wyjaśnienia nr 1 treści Zapytania Ofertowego 2021-01-08 13:33:12
Załącznik nr 1A do Zapytania Ofertowego 2021-01-05 14:46:24
ZMIANA NR 1 TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2021-01-05 14:44:00
WNIOSEK o uruchomienie środków z Funduszu Sołeckiego 2021 oraz rozliczenie finansowe 2021-01-04 12:29:38
Fundusz Sołecki Gminy Płoty na rok 2021 2021-01-04 12:26:15
porządek sesji 2020-12-22 14:56:23
informacja o sesji 2020-12-17 14:59:25
28 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach 2020-12-17 14:53:53
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 2020-12-14 11:08:45
WYJAŚNIENIA NR 1 dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2020-12-11 14:22:00
Przedłużenie terminu składania ofert 2020-12-10 15:46:41
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2020-12-09 13:02:57
Zapytanie ofertowe 2020-12-08 13:54:18
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2021r. 2020-12-07 13:39:24
ZAPYTANIE OFERTOWE 2020-12-04 14:57:52
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-12-04 10:44:27
Przedszkole Miejskie w Płotach 2020-12-03 13:36:42
Dom Kultury w Płotach 2020-12-03 13:34:49
Hala Rega - Arena 2020-12-03 13:32:04
Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach 2020-12-03 13:26:56
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotac 2020-12-03 13:24:58
Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Modlimowie 2020-12-03 13:23:03
klasy 4-8 2020-12-03 13:15:13
klasy 1-3 2020-12-03 13:13:55
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach 2020-12-03 13:11:14
Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Płotach 2020-12-03 13:10:22
Zapytanie ofertowe 2020-12-01 14:33:22
Zapytanie ofertowe 2020-12-01 10:14:27
Zapytanie ofertowe nr 2: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym do placówek oświaty na terenie Gminy Płoty, powiat gryficki 2020-11-23 09:26:03
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-11-20 13:17:34
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Płoty 2020-11-19 14:30:11
Porządek obrad 2020-11-18 16:56:05
Informacja o sesji 2020-11-18 16:55:01
23 listopada 2020 r. o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2020-11-18 16:44:11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.11.2020 2020-11-16 12:58:37
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-11-05 11:50:16
porządek obrad 2020-11-03 17:09:41
Porządek obrad 2020-10-22 12:42:25
INFORMACJA 2020-10-20 12:19:53
27 października 2020 r. o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach 2020-10-20 12:17:55
D E C Y Z J A Nr ROŚiD.6220.12.2020.WD z dnia 08 października 2020 r. 2020-10-13 14:42:57
DECYZJA Nr ROŚiD.6220.11.2020.WD z dnia 07 października 2020 r 2020-10-09 11:27:36
porządek obrad 2020-09-22 13:14:25
XXV z dnia 30 września w 2020 2020-09-21 12:37:00
P O S T A N O W I E N I E Nr ROŚiD.6220.10. 2020.WD Płoty, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2020-09-16 12:34:47
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 2020-09-07 08:45:22
Porządek Sesji 2020-08-20 13:32:27
INFORMACJA 2020-08-18 13:10:55
24 sierpnia 2020 r. o godz. 17:30 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2020-08-18 13:06:00
DECYZJA o umorzeniu postępowania Nr ROŚiD.6220.4.2020.WD 2020-08-17 11:39:25
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2019 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 2020-07-08 11:10:55
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej 2020-07-08 11:09:13
dot. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: SZ.RUZ.421.75-7.2018.AL z dnia 27 lutego 2019 r. sprostowanego postanowieniem znak: SZ.RUZ.421.75-8.2018.AL z dnia 24 lipca 2019 r. 2020-06-25 15:08:44
informacja o sesji 2020-06-17 11:26:53
26 czerwca 2020 r. o godz. 14:00 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2020-06-17 11:25:15
Zapytanie Ofertowe 2020-06-08 14:20:40
Zapytanie ofertowe 2020-06-08 14:18:57
informacja o sesji 2020-06-02 10:19:06
Odbiór odpadów produkcji rolniczej 2020-05-27 13:12:08
Porządek obrad 2020-05-20 12:56:20
INFORMACJA 2020-05-19 10:56:26
Sprawozdania za 1 kwartał 2020 2020-05-14 09:13:11
Informacja zużycia paliwa w Gminie Płoty w latach 2017-2019 2020-05-12 11:43:53
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r. 2020-05-11 12:11:36
Zapytanie ofertowe 2020-02-21 10:57:09
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-02-18 11:47:27
Porządek obrad 2020-02-14 12:53:59
Informacja o sesji 2020-02-14 12:53:09
21 lutego 2020 r. o godz. 16:00 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2020-02-14 12:42:20
Interpelacje i zapytania 2020-02-13 12:57:53
Zapytanie ofertowe 2020-02-10 10:44:28
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia. 2020-02-10 09:43:37
Proponowany porządek obrad Sesji 30.01.2020r. 2020-01-22 12:40:27
Informacja o sesji 2020-01-22 12:39:06
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  pn. Działalność oświatowo-kulturalna na teranie gminy Płoty, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r.  w drodze zlecenia. 2020-01-15 14:37:10
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r.  w drodze zlecenia. 2020-01-15 14:35:25
WNIOSEK o uruchomienie środków z Funduszu Sołeckiego 2020 oraz rozliczenie finansowe 2020-01-07 11:34:12
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2020r. 2020-01-07 11:28:23
Zakup i dostawa systemu do obsługi płatności masowych wraz z integracją z istniejącymi systemami dziedzinowymi 2019-12-13 08:36:03
25 listopada 2019 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2019-11-18 13:28:35
I N F O R M A C J A 2019-11-18 13:27:00
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY III kwartał 2019 2019-10-24 09:12:26
Na wniosek mieszkańców Burmistrz Gminy Płoty zapewnia jednokrotny dojazd do lokali wyborczych w dniu 13 października 2019 r. według poniższego harmonogramu 2019-10-10 15:46:34
Informacja 2019-09-19 14:50:07
Unieważnienie naboru 2019-09-11 14:29:30
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁOTY ZA I PÓŁROCZE 2019 r. sierpień 2019 2019-09-04 12:17:16
polowanie dewizowe 2019-09-02 14:54:29
Informacja 2019-08-12 10:42:09
19 sierpnia 2019 wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2019-08-12 10:34:48
Od 01 lipca 2019r. nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych 2019-08-07 13:25:03
Informacja o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-06-12 13:24:40
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-06-12 13:21:13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-06-12 13:19:44
Odpowiedź na petycję Mieszkańców Miasta i Gminy Płoty w sprawie działek nr 470/3 i 468/2 położonych w obrębie Sowno, gm. Płoty 2019-05-21 09:54:41
Bilanse za 2018r 2019-05-06 11:42:52
Sprawozdania za 1 kwartał 2019 2019-04-18 12:28:43
Petycja i odpowiedź 2019-04-12 13:11:18
INFORMACJA 2019-04-12 12:58:57
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2019-04-10 12:32:46
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOC PUBLICZNĄ W 2018 R. 2019-04-09 14:43:43
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, UMORZEŃ WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZEŃ W KWOCIE WYŻSZEJ NIŻ 500 ZŁ W 2018r. 2019-04-09 14:39:52
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2018 2019-04-02 13:09:31
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2012 r. 2019-03-22 11:09:15
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2013 r. 2019-03-22 11:08:46
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2014 r. 2019-03-22 11:08:20
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2015 r. 2019-03-22 11:07:47
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2016 r. 2019-03-22 11:06:50
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2017 r. 2019-03-22 11:06:18
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2018 r. 2019-03-22 11:02:27
Interpelacje i zapytania 2019-02-27 15:10:15
Protokół z IV Sesji - głosowań jawnych 2019-02-25 12:51:11
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ GMINY PŁOTY NA ROK 2019 2019-01-23 14:22:46
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Działalność oświatowo-kulturalna na teranie gminy Płoty, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2018-12-27 14:39:06
WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH pn. Kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2018-12-27 14:38:01
Samodzielne stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami 2018-11-22 14:47:36
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 r. 2018-10-30 12:37:49
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach oraz siedziba urzędowania 2018-09-13 08:48:05
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty za I półrocze 2018 2018-09-12 10:34:08
Uproszczona oferta na realizacje zadania publicznego zkup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej związanej z zakupem instrumentów dętych i perkusyjnych dla członków sekcji grającej Orkiestry 2018-06-29 14:29:00
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNAGMINY I MIASTA W PŁOTACH 2018-06-14 09:36:28
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PŁOTACH 2018-06-14 09:34:29
INFORMACJA 2018-05-30 11:05:53
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. 2018-04-27 14:12:32
I N F O R M A C J A 2018-04-16 09:16:17
WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT LOKALNYCH UDZIELONO ULGI ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA SPŁATY NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł w 2017r. 2018-03-29 12:27:21
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOC PUBLICZNĄ W 2017 R. 2018-03-29 12:23:53
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, UMORZEŃ WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZEŃ W KWOCIE WYŻSZEJ NIŻ 500 ZŁ W 2017r. 2018-03-29 12:18:03
Informacja z wykonania budżetu Gminy Płoty - III kwartał 2017 2017-11-21 15:40:36
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa, promocji i sportu 2009-04-17 12:16:21
Dane teleadresowe 2009-04-09 09:28:13