Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienia spoza ustawy PZP


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zapytanie ofertowe przedłużenie ważności wsparcia dla produktu FortiGate 60F na okres 12 miesięcy. 2024-06-21 11:53:12
Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji, Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wizualizacji wraz z zestawieniem kosztów dla zadania pn.: „Modernizacja ciągu ulic w obrębie Cmentarza Komunalnego” 2023-11-08 14:23:19
Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa żłobka Misia Uszatka w Płotach”, na terenie dz. nr 397 obręb Płoty 3 (ul. Wojska Polskiego 4, 72-310 Płoty) 2023-11-08 14:22:27
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach” na terenie dz. nr 223 obręb Płoty 3 2023-11-07 14:35:28
Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji, Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wizualizacji wraz z zestawieniem kosztów dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszobór Gmina Płoty” wraz z budową placu zabaw. 2023-10-27 17:13:04
Zapytanie celem oszacowania wartości zamówienia pn.: Opracowanie koncepcji, Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wizualizacji wraz z zestawieniem kosztów dla zadania pn.: „Modernizacja ciągu ulic w obrębie Cmentarza Komunalnego” 2023-10-25 14:29:46
Zapytanie celem oszacowania wartości zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa żłobka Misia Uszatka w Płotach”, na terenie dz. nr 397 obręb Płoty 3 (ul. Wojska Polskiego 4, 72-310 Płoty). 2023-10-25 12:58:43
Zapytanie ofertowe celem oszacowania wartości zamówienia „Opracowanie koncepcji, Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wizualizacji wraz z zestawieniem kosztów dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszobór Gmina Płoty” wraz z budową placu zabaw. 2023-09-29 12:18:51
Zapytanie ofertowe celem oszacowania wartości zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach” na terenie dz. nr 223 obręb Płoty 3. 2023-09-20 14:19:25
ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2024-2034 2023-06-30 12:43:34
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę w zakresie usuwania, demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Płoty 2023-06-20 14:30:11
Zapytanie Ofertowe na przedłużenie ważności wsparcia dla produktu FortiGate 60F 2023-06-19 13:08:59
Zapytanie ofertowe na "Rozbiórka komina murowanego na os. 700-lecia w Płotach, na działce o numerze geodezyjnym 198/2 w obrębie 0001 miasta Płoty" 2023-05-30 13:28:02
ZAPYTANIE OFERTOWE celem oszacowania wartości zamówienia Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2024-2034 2023-05-18 13:16:34
Zapytanie ofertowe na "Rozbiórka komina murowanego na os. 700-lecia w Płotach, na działce o numerze geodezyjnym 198/2 w obrębie 0001 miasta Płoty". 2023-05-12 10:15:24
Zapytanie ofertowe "Przedłużenie ważności licencji oprogramowania antywirusowego na okres 3 lat" 2023-04-18 12:04:32
Zapytanie ofertowe na "Rozbiórka kominu murowanego na os. 700-lecia w Płotach, na działce o numerze geodezyjnym 198/2 w obrębie 0001 miasta Płoty". 2023-04-17 14:20:37
ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.” 2022-12-13 14:46:58
ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa mobilnego zestawu mikrofonowego.” 2022-12-09 13:07:53
Zapytanie ofertowe na dostawę worków z LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2022-11-29 14:39:30
ZAPYTANIE OFERTOWE „System do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT.” 2022-11-22 14:43:42
Zapytanie Ofertowe zakup i dostawa worków z LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 2021-12-03 14:18:17
Zapytanie ofertowe na realizację zadanie pn. "Rozbiórka nieużytkowanego budynku (dawna świetlica wiejska) w m. Słudwia 2021-09-30 11:37:03
Zapytanie ofertowe Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Płoty 2021-09-07 09:58:58
Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - ustalenie szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Płoty 2021-09-07 09:54:39
Zapytanie ofertowe celem oszacowania wartości zamówienia realizację zadania pn. Rozbiórka nieużytkowanego budynku (dawana świetlica), znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym oraz uporządkowanie terenu. 2021-07-20 14:48:05
ZAPYTANIE OFERTOWE Na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach 2021-03-18 11:18:41
ZAPYTANIE OFERTOWE Przygotowywanie, dostawa posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych na terenie Miasta i Gminy Płoty 2021-01-14 11:16:20
Zapytanie ofertowe Dzierżawa i dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 2021-01-07 14:26:36
Zapytanie ofertowe Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu (mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2020-12-31 11:31:22
Zapytanie ofertowe: Administrowanie cmentarzami komunalnymi w Gminie Płoty 2020-12-08 13:53:11
Zapytanie ofertowe: Zakup i wdrożenie systemu analitycznego w Urzędzie Miejskim w Płotach 2020-12-04 14:33:56
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa worków z LDPE do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kolorze: żółtym, zielonym, niebieskim, brązowym i czarnym z nadrukiem GMINY PŁOTY oraz frakcją odpadu 2020-12-01 14:30:42
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Płotach 2020-12-01 10:12:57
Zapytanie ofertowe nr 2: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym do placówek oświaty na terenie Gminy Płoty, powiat gryficki 2020-11-23 09:26:03
Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 2020-11-18 12:36:30
Zapytanie ofertowe: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i programem biurowym do placówek oświaty na terenie Gminy Płoty, powiat gryficki 2020-10-30 15:07:36
ZAPYTANIE OFERTOWE: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Płotach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych 2020-07-24 15:15:07
ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas dożynek powiatowo-gminnych w Płotach 2020-07-22 10:02:54
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Płoty finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2020-07-08 14:19:41
Przedłużenie ważności licencji na oprogramowanie antywirusowe 2020 2020-06-08 14:19:26
Wymian urządzenia FortiGate 60D na nowe FortiGate 60F 2020-06-08 14:18:10
zakup czipów  dla zwierząt w ilości 1200 szt. 2020-02-21 10:55:27
Zapytanie ofertowe "wycinka drzew oraz pozyskanie wyciętego drewna ze ścinki 54 drzew rosnących na terenie działki gminnej nr 29 obręb Lisowo stanowiącej własność Gminy Płoty" 2020-02-10 10:41:14
Zakup i dostawa systemu do obsługi płatności masowych wraz z integracją z istniejącymi systemami dziedzinowymi 2019-12-13 08:36:03
Zakup i dostawa systemu gospodarki odpadami wraz z usługą przeniesienia danych z istniejącego systemu 2019-10-01 13:33:38
Dostawa łóżek piętrowych dwuosobowych na Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach przy ul. Koszalińską 2A, 72-310 Płoty 2019-07-10 10:24:48
Przedłużenie ważności licencji na oprogramowanie antywirusowe 2019-06-03 14:29:48
Przedłużenie wsparcia dla produktu FortiGate 60D 2019-06-03 14:22:27
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2019-04-01 12:49:47
Zakup i dostawa oprogramowania wraz ze sprzętem do obsługi sesji rady miejskiej - system głosowania dla 15 radnych. 2019-01-21 08:30:45
Zakup i dostawa Systemu Rejestracji Czasu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Płotach. 2019-01-15 10:01:43
ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawa oprogramowania wraz ze sprzętem do obsługi biura rady ? system głosowania dla 15 radnych. 2019-01-11 13:35:24
Świadczenie Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju oprogramowania PB_EWID oraz PB_EWID_SRP 2019-01-08 10:14:38
Remont drogi gminnej na odcinku ok 2 km: Sowno ?Kolonia? (uzupełnienie wyrw w nawierzchni tłuczniem - dz. dr nr 111 )- POSTĘPOWANIE NR II 2018-06-18 09:55:36
ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont drogi gminnej na odcinku ok 3,5km: Czarne Kolonia i Czarne (uzupełnienie wyrw z nawierzchni tłuczniem cz. dz. dr nr 7, dz. dr nr 71, dz. dr nr 110/2 i wykonanie nawierzchni z materiału posiadanego przez Zamawiającego (destrukt asfaltowy) na cz. dz. dr nr 196) 2018-05-22 10:15:10
ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont drogi gminnej na odcinku ok 2 km: Sowno Kolonia (uzupełnienie wyrw w nawierzchni tłuczniem - dz. dr nr 111 ) 2018-05-22 09:35:27
Wykonanie strony internetowej Gminy Płoty oraz usługi hostingu. 2017-10-19 14:15:57
Zakup aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu 2017-04-20 15:17:05
Zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu. 2017-04-14 11:46:17
Dostawa urządzeń do sprzątania dla Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach 2016-11-30 11:08:23
Dostawa artykułów pościelowych i higienicznych w ramach wyposażenia części hotelowej Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach 2016-11-30 11:05:12
WYJAŚNIENIA dotyczące Zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (nr konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16) 2016-05-05 11:26:49
Zapytanie Ofertowe na Opracowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie w konkursie w ramach RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (nr konkursu RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16) 2016-05-04 10:20:00
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ?Nauka kluczem do lepszej przyszłości? finansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-05-15 14:45:03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2013-09-23 12:54:51
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY PŁOTY WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW PRZETARGU 2013-08-21 09:51:37

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
21 sie 2013

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data publikacji:
21 sie 2013, godz. 09:51

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data aktualizacji:
21 sie 2013, godz. 09:51