Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Odbieranie i transport odpadów z terenu Miasta i Gminy Płoty w roku 2021

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:  „Odbieranie i transport odpadów z terenu Miasta i  Gminy Płoty w roku 2021”

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

 1. odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z miejsc przeznaczonych do „gniazdowego” systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w granicach administracyjnych Gminy Płoty. 
 2. prowadzenie na terenie gminy Płoty Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynnego codziennie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt przez co najmniej 8 godzin dziennie pomiędzy g . 7:00 a 17:00., w tym dwa dni w tygodniu do godz. 17.00
 1. W PSZOK powinny być obowiązkowo odbierane od mieszkańców gminy Płoty co najmniej następujące rodzaje zebranych selektywnie odpadów:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałe
  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
  w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • inne rodzaje odpadów określone przepisami prawa miejscowego lub przepisami prawa wyższego rzędu.
 1. Do zadań obsługi PSZOK należeć będzie kontrolowanie odpadów pod względem ich rodzaju, pochodzenia oraz prawidłowości selekcji.
 1. odbieranie i transport odpadów z  parku miejskiego, koszy ulicznych, przystanków autobusowych, targowiska oraz cmentarzy,
 2.  odbieranie i transport odpadów gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 3. Odpady należy odbierać i transportować oddzielnie dla każdej selektywnie zebranej frakcji odpadów, tak aby nie doszło do zmieszania odpadów w trakcie transportu.
 4. dystrybucja przez Wykonawcę worków do gromadzenia odpadów komunalnych,
 5. Wykonawca utworzy Punktu Obsługi Interesantów w miejscowości Płoty, czynny codziennie od piątku do soboty z wyjątkiem świąt przez 8 godzin dziennie pomiędzy g. 7:00 a 17:00.
 1. Do zadań Punktu Obsługi Interesantów w szczególności należeć będzie:
 • wydawanie worków do segregacji odpadów o których mowa w pkt. 7,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie wydanych worków,
 • w przypadku wprowadzenia odpłatnej dystrybucji worków, pobieranie opłat wystawianie dokumentów sprzedaży, odprowadzanie pobranych opłat na rachunek bankowy gminy Płoty oraz rozliczanie wydanych worków i pobranych opłat.
 •  wydawanie harmonogramów odbioru odpadów,
 • informowanie o sposobie segregacji odpadów,
 • przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach dotyczących odbioru odpadów,
 1. W ramach wywiązania się z niniejszego obowiązku, Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania tego punktu (lokalu, budynku, itp.) poprzez umieszczenie w widocznym miejscu szyldu, lub banneru itp., który będzie widzialny z ulicy. Ma zawierać co najmniej informacje takie jak:
 • Punkt Obsługi Interesantów
 • prowadzony przez: nazwa Wykonawcy + adres siedziby
 • utworzony na potrzeby realizacji zadania udzielonego przez Gminę Płoty, pn.: „Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Płoty”
 • godziny otwarci

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ORAZ INNE ISTOTNE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W ZAŁĄCZONEJ SIWZ.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.11.2020.12.48.52_SIWZ (ZIP, 2.45Mb) 2020-11-13 12:48:52 26

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Radosław Mackiewicz

Data wytworzenia:
13 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Iwona Majewska

Data publikacji:
13 lis 2020, godz. 12:48

Osoba aktualizująca informacje

Iwona Majewska

Data aktualizacji:
27 lis 2020, godz. 12:11