Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
2022 2022-05-13 13:56:04
Uchwala RIO z 10-12-2009 w spr. wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2010 rok 2010-04-27 11:01:42
Uchwala RIO z 26-03-2010 w spr. wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Plotow z wykonania budzetu za 2009 rok 2010-04-27 11:06:17
Uchwala RIO z 25-08-2010 w spr. wyrazenia opinii o przedlozonej przez Burmistrza Gminy Ploty informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za I polrocze 2010 2010-09-02 09:57:36
Uchwala RIO z 06-12-2010 w spr. wydania opinii o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej Gminy Ploty na 2011 rok 2010-12-10 08:55:20
Uchwala RIO z 17-12-2010 w spr. mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Ploty w 2011 r. 2010-12-29 15:25:24
Uchwala RIO z 17-12-2010 w spr. opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty w 2011 r. 2010-12-29 15:27:08
Uchwala RIO z 21-01-2011 w spr. wydania opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu publicznego gminy Ploty 2011-01-28 08:18:41
Uchwala RIO z 21-01-2011 w spr. wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu Gminy Ploty w 2011 r. 2011-01-28 08:19:58
Uchwala RIO z 21-03-2011 w spr. wydania opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu publicznego Gminy Ploty na lata 2011 - 2025 2011-03-31 12:40:17
Uchwala RIO z 15-04-2011 w spr. wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Plotow z wykonania budzetu za 2010 rok 2011-05-02 13:13:03
Uchwała Nr CIX/365/Z/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08 września 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Płoty informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku. 2011-09-14 11:35:52
Uchwala RIO z 16-12-2011 w spr. wydania opinii o przedlozonym projekcie uchwaly budzetowej Gminy Ploty na 2012 rok oraz mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu 2011-12-23 13:27:13
Uchwala RIO z 16-12-2011 w spr. wydania opinii o przedlozonym projekcie uchwaly o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ploty na lata 2012-2026 2011-12-23 13:27:57
UCHWAŁA NR XVI/75/Z/12 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wydania decyzji o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Płoty w 2012 roku. 2012-01-27 09:51:55
UCHWAŁA NR XVI/74/Z/12 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Płoty na lata 2012 - 2026 2012-01-27 09:51:03
Uchwala Nr XXXIV/125/Z/12 SKLADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 10 KWIETNIA 2012 r. w spr. wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Plotow z wyk. budzetu Gminy Ploty za 2011 r. 2012-05-16 09:10:01
Uchwała Nr LIII/199/Z/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Płoty 2012-05-25 15:27:44
UCHWAŁA NR CXXI/471/Z/12 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2013 rok 2012-12-18 12:54:20
UCHWAŁA NR CXXI/472/Z/12 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2013 - 2025 2012-12-18 13:16:46
UCHWAŁA NR XI/80/Z/13 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Płoty na lata 2013 - 2025 2013-02-11 15:05:40
UCHWAŁA NR XIX/96/Z/1 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wydania decyzji o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Płoty w 2013 roku. 2013-02-28 12:43:03
UCHWAŁA Nr XXXIII.155.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWE W SZCZECINIE z dnia 24-04-2013 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2012 r. 2013-05-16 10:17:12
Uchwala Nr LXXIII.286.Z.2013 z dn. 13.08.2013 r. w sprawie wydania opinii o mozliwosci wykupu obligacji w kwocie 3.000.000,00 PLN emitowanych przez Gmine Ploty 2013-08-26 14:42:54
UCHWALA Nr LXXX.313.Z.2013 RIO w Szczecinie w spr. wydania opinii o informacji z wykonania budzetu za I polrocze 2013 2013-09-09 09:58:44
CXIX.545.Z.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2014 rok 2013-12-20 10:55:55
CXIX.546.Z.2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansoweja na lata 2014 - 2025 2013-12-20 10:57:28
Uchwała Nr VII.76.Z.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Płoty na lata 2014-2025 2014-01-31 12:07:17
Uchawła Nr VII.77.Z.2014 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budzetowego wykazywanego w uchwale budżetowej Gminy Płoty na 2014r 2014-01-31 12:10:29
Uchwala Nr XXI.117.Z.2014 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu za rok 2013 2014-04-02 11:44:00
Uchwała LIV.284.Z.2014 RIO Szczecin w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Płoty na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Stworzenie selektywnego systemu zbiórki odpadów poprzez zakup pojemników dla Miasta i Gminy Płoty" 2014-07-14 08:59:47
Uchwała LIV.283.Z.2014 RIO Szczecin w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Płoty na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach" 2014-07-14 09:03:04
Uchwala RIO z 08-12-2009 w spr. wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego w 2010 rok 2010-04-27 10:59:36
Uchwała Nr LXVI.323.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 sierpnia 2014 roku. w sprawie wyrażenia opini o przedłożonej przez Burmistrza Płotów informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2014 roku. 2014-08-27 10:52:24
Uchwała NR CV.440.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2014 r. w sparwie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. 2014-12-15 14:29:46
Uchwała Nr CV.441.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2015-2027 2014-12-15 14:34:03
Uchwala Nr XII.60.Z.2015 - w spr. wydania opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gm. Ploty na lata 2015 - 2027 2015-03-19 09:03:49
Uchwala Nr XII.61.Z.2015 - w spr. wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego Gm. Ploty wykazyw. w uchwale budzet. na 2015 r. 2015-03-19 09:06:06
Uchwala Nr CIX.212.2015 - w spr. wyd. opinii o przedl. sprawozdaniu z wyk. budzetu Gm. Ploty za 2014 2015-05-13 10:25:59
Uchwała Nr CCXX.370.2015 RIO w Szczecinie z dn. 24.08.2015 r. w spr. wyd. opinii o przedł. informacji o przeb. wyk. budżetu za I półrocze 2015 2015-08-27 12:07:12
Uchwała CCXX.565a.2015 RIO w Szczecinie z 07.12.2015 w spr. wyd. opinii o przedł. proj. uchwały w spr. uchw. budżetu Gm. Płoty na rok 2016 2015-12-18 11:49:41
Uchwała CCXX.565b.2015 RIO w Szczecinie z 07.12.2015 w spr. wyd. opinii o przedł. proj. uchwały w spr. uchw. zm. WPF Gm. Płoty na lata 2016 - 2028 2015-12-18 11:50:23
Uchwała CCXX.565c.2015 RIO w Szczecinie z 07.12.2015 w spr. wyd. opinii o możliw. sfin. deficytu budż., wykaz. w proj. uchw. budż. Gm. Płoty na rok 2016 2015-12-18 11:51:23
Uchwała NR XI.59.Z.2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawi wydania opinii o prawidłowości planowanejkwoty długu Gminy Płoty 2016-01-27 12:32:29
Uchwała NR XI.60.Z.2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego uchwale budżetowej Gminy Płoty na 2016 r. 2016-01-27 12:35:38
Uchwała Nr XXII.104.z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu przez Gminę Płoty 2016-02-29 14:07:58
Uchwała Nr XXXIV.129.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Płoty za rok 2015 2016-04-15 13:29:44
UCHWAŁA NR CXXXIX.266.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty w 2016 roku. 2016-06-07 10:55:13
UCHWAŁA NR CLXVI.312.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINE z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty w 2016 roku. 2016-06-17 09:55:08
Uchwała nr CCXXXI.398.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zdnai 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania opinii oinformacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2016 r. 2016-09-15 09:58:21
Uchwała nr CXXX.563.Z.2016 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2017 r. 2016-12-21 10:53:24
Uchwała nr CXXX.564.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2017-2028 2016-12-21 10:55:09
Uchwała nr CXXX.565.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Gminy Płoty na 2017 rok 2016-12-21 10:56:31
Uchwała nr XII.84.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoty 2017-01-26 09:39:06
Uchwała nr XII.85.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2017 rok 2017-01-26 09:40:13
Uchwała nr XXVI.119.Z.2017 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2017 rok 2017-03-08 07:33:03
Uchwała nr XL.172.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Płoty sprawozdania wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 2017-05-04 14:21:03
Uchwała nr LV.245.Z.2017 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2017 rok 2017-05-16 11:05:27
Uchwała nr LVII.250.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Płoty. 2017-05-19 12:07:05
Uchwała nr LVII.254.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-05-19 10:27:49
Uchwała nr LXXXVII.352.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Płoty 2017-07-25 14:46:27
Uchwała nr CXXIV.481.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na rok 2017 r. 2017-10-24 14:13:15
Uchwała nr CXLVI.662.Z.2017 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2018 r. 2017-12-21 13:57:16
Uchwała nr CXLVI.663.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2017-12-21 13:58:26
Uchwała nr CXLVI.664.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie budżetu Gminy Płoty na 2018 rok 2017-12-21 14:00:23
Uchwała nr XXXV.209.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sczczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Płoty sprawozdania wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia. 2018-05-17 08:56:30
Uchwała nr XLI.240.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach w sprawie absolutorium 2018-06-07 11:02:33
Uchwała LI.304.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredydtu długoterminowego przez Miasto i Gminę Płoty. 2018-07-09 12:24:33
Uchwała LI.305.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoty. 2018-07-09 12:26:59
Uchwała LI.306.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 czerwca 2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2018 r. 2018-07-09 12:28:33
UCHWAŁA NR LX.369.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-10-02 10:15:32
Uchwała nr LXXXVII.546.Z.2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Płoty na 2018 r. 2018-12-28 10:16:45
Uchwała nr LXXXVII547.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2018-12-28 10:19:25
Uchwała Nr XII.79.K.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 marca 2019 r. w spr. stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w spr. zaciągniecia zobowiązania na finansowanie planowanego deficytu jednostki samorzadu terytorialnego w 2019 r. 2019-04-03 14:46:49
UCHWAŁA NR XXXV.169.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Płotów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2019-05-14 13:31:34
Uchwała nr CXXI.517.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii do projektu uchwały zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 2019-12-16 14:51:42
Uchwała CXXI.516.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 grudnia 2019 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2020 r. 2019-12-16 14:47:15
Uchwała nr CXXI.515.Z.2019 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Płoty na 2020 r. 2019-12-16 14:45:19
Uchwała CXXI.487.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w spr. wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Płoty. 2019-12-11 11:40:04
Uchwała CXXI.488.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2019 r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoty. 2019-12-11 11:35:39
UCHWAŁA NR XCVI.377.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2019 r. 2019-10-01 13:54:09
Uchwała nr LVI.233.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach w sprawie absolutorium. 2019-05-29 11:04:31
2020 2020-01-31 13:29:58
2021 2021-06-14 08:48:03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
27 kwi 2010

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data publikacji:
27 kwi 2010, godz. 10:55

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data aktualizacji:
27 kwi 2010, godz. 10:55