Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 34/2022 Burmistrza Płotów Z dnia 07.04.2022 r. W sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Płotów na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2022-04-12 13:09:37
ZARZĄDZENIE NR 33/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r. 2022-04-11 12:09:07
ZARZĄDZENIE NR 32/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok 2022-04-11 12:08:08
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r. 2022-04-11 12:06:49
ZARZĄDZENIE NR 29/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r. 2022-04-11 12:06:00
ZARZĄDZENIE NR 27/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r. 2022-04-11 12:05:07
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart debetowych typu przedpłaconego przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu 2022-04-11 12:04:15
ZARZĄDZENIE NR 25/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok 2022-04-11 12:03:18
ZARZĄDZENIE NR 23/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r. 2022-04-11 12:02:29
ZARZĄDZENIE NR 14/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022r. 2022-04-11 11:59:23
ZARZĄDZENIE NR 18 /2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 15 lutego 20 2 2 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Płotach. 2022-02-16 12:35:17
ZARZĄDZENIE NR 17 /2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnej w Urzędzie Miejskim w Płotach. 2022-02-16 12:34:06
ZARZĄDZENIE NR 10.2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2022/2023 2022-01-28 10:49:26
ZARZĄDZENIE NR 5.2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie: zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, wiatrołomów i wywrotów z terenów stanowiących własność Gminy Płoty 2022-01-26 12:38:35
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Płoty, które przeznaczone są do realizacji w 2022 r. w drodze zlecenia. 2022-01-19 14:39:06
ZARZĄDZENIE NR 8/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalność kulturalnej wśród mieszkańców Gminy Płoty, które przeznaczone są do realizacji w 2022 r. w drodze zlecenia. 2022-01-19 14:38:18
Zarządzenie nr 3.2022 Burmistrza Płotów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2022-01-17 14:54:12
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-01-17 12:22:13
ZARZĄDZENIE Nr 141/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej wśród mieszkańców Gminy Płoty w 2022 r. 2021-12-30 13:27:52
ZARZĄDZENIE Nr 140/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Płoty w 2022 r. 2021-12-30 13:26:13
ZARZĄDZENIE NR 135 /2021 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Płoty. 2021-12-21 12:51:30
Zarządzenie nr 133.2021 Burmistrza Płotów z dnia 13 grudnia 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP.6.2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2021-12-13 11:52:43
Zarządzenie nr 132.2021 Burmistrza Płotów z dnia 13 grudnia 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN.5.2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-12-13 11:49:27
Zarządzenie nr 131.2021 Burmistrza Płotów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-12-08 13:06:57
Zarządzenie nr 120.2021 Burmistrza Płotów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-11-15 11:34:02
ZARZĄDZENIE NR 114/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-11-03 14:23:18
ZARZĄDZENIE NR 113 .2021 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 29 października 2021 roku w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. 2021-10-29 12:41:14
Zarządzenie nr 107.2021 Burmistrza Płotów z dnia 12 października 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP.5.2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2021-10-12 10:13:37
Zarządzenie nr 105.2021 Burmistrza Płotów z dnia 8 października 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP.4.2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2021-10-08 09:07:55
Zarządzenie nr 104.2021 Burmistrza Płotów z dnia 8 października 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN.4.2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-10-08 09:01:51
Zarządzenie nr 103.2021 Burmistrza Płotów z dnia 8 października 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-10-08 08:23:42
ZARZĄDZENIE NR 90/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 13 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok 2021-09-17 14:43:03
Zarzadzenie nr 95.2021 Burmistrza Płotów z dnia 15września 2021 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu. 2021-09-16 13:57:57
Zarzadzenie nr 94.2021 Burmistrza Płotów z dnia 15 września 2021 r. w spr. rozłozenia na raty ceny nabycia nieruchomości. 2021-09-16 13:46:43
ZARZĄDZENIE NR 72/2021 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2022 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2021-07-27 09:13:01
Zarządzenie nr 67.2021 Burmistrza Płotów z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-07-06 14:03:15
Zarządzenie nr 66.2021 Burmistrza Płotów z dnia 6 lipca 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ.3.2021 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2021-07-06 13:21:10
Zarządzenie nr 65.2021 Burmistrza Płotów z dnia 6 lipca 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP.3.2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2021-07-06 13:15:50
Zarządzenie nr 64.2021 Burmistrza Płotów z dnia 6 lipca 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN.3.2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-07-06 13:10:49
Zarządzenie nr 60.2021 Burmistrza Płotów z dnia 15 czerwca 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP.2.2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2021-06-15 11:14:47
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2021 z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-05-25 12:52:01
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania w Urzędzie Miejskim w Płotach zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 złotych. 2021-05-25 12:49:23
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-05-25 12:48:32
Zarzadzenie nr 48.2021 Burmistrza Płotów z dnia 18 maja 2021 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu. 2021-05-18 10:20:22
Zarzadzenie nr 46.2021 Burmistrza Płotów z dnia 17 maja 2021 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu. 2021-05-17 09:30:04
Zarządzenie nr 45.2021 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-05-17 09:21:24
Zarządzenie nr 40.2021 Burmistrza Płotów z dnia 28 kwietnia 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN.2.2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-04-28 11:52:48
Zarządzenie nr 39.2021 Burmistrza Płotów z dnia 28 kwietnia 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP.1.2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2021-04-28 11:50:13
Zarządzenie nr 38.2021 Burmistrza Płotów z dnia 28 kwietnia 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ.2.2021 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2021-04-28 11:45:54
Zarządzenie nr 37.2021 Burmistrza Płotów z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-04-22 14:13:27
Zarzadzenie nr 28.2021 Burmistrza Płotów z dnia 26 marca 2021 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu. 2021-03-29 11:02:33
Zarządzenie nr 25.2021 Burmistrza Płotów z dnia 15 marca 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ.1.2021 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2021-03-15 13:47:09
Zarządzenie nr 26.2021 Burmistrza Płotów z dnia 15 marca 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN.1.2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-03-15 13:43:29
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płotach. 2021-02-24 11:11:44
Zarządzenie nr 19.2021 Burmistrza Płotów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-02-23 12:52:16
ZARZĄDZENIE NR 13.2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2021/2022 2021-01-29 13:52:43
ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 25.01.2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach. 2021-01-26 15:38:47
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. działalność oświatowo-kulturalna, które przeznaczone są do realizacji w 2021 r. w drodze zlecenia. 2021-01-21 14:01:48
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2021 r. w drodze zlecenia. 2021-01-21 13:59:06
ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2021 r. w drodze zlecenia. 2021-01-19 14:38:00
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. działalność oświatowo-kulturalna, które przeznaczone są do realizacji w 2021 roku 2021-01-11 14:53:11
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. działalność oświatowo-kulturalna, które przeznaczone są do realizacji w 2021 roku 2021-01-11 14:51:49
ZARZĄDZENIE Nr 4 /2021 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?działalność oświatowo-kulturalna?, które przeznaczone są do realizacji w 2021 r. w drodze zlecenia. 2021-01-11 14:49:32
ZARZĄDZENIE NR 76.2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 16 września 2020 r. w sprawie inwentaryzacji zdawczo ? odbiorczej w Sołectwie Czarne. 2021-01-05 09:52:40
Zarzadzenie nr 111.2020 Burmistrza Płotów z dnia 30 grudnia 2020 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu. 2021-01-04 09:47:20
Zarządzenie nr 102.2020 Burmistrza Płotów z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2020-11-24 11:25:13
Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Płotów z dnia 24 listopada 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/5/2020 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 2020-11-24 11:22:49
Zarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Płotów z dnia 24 listopada 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/5/2020 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-11-24 11:20:36
Zarządzenie nr 94.2020 Burmistrza Płotów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2020-10-27 13:35:41
Zarządzenie nr 89.2020 Burmistrza Płotów w sprawie: konsultacji społecznych. 2020-10-20 12:59:32
ZARZĄDZENIE NR 88/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach 2020-10-19 14:42:39
Zarządzenie nr 87.2020 Burmistrza Płotów w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod sieć światłowodową. 2020-10-15 10:18:32
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 2020-10-14 18:52:45
ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30.09.2020 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze  - sekretarz gminy w Urzędzie Miejskim w Płotach. 2020-10-12 14:42:05
ZARZĄDZENIE NR 80/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: powołania koordynatora do spraw dostępności. 2020-09-30 14:29:12
Zarządzenie nr 74.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2020-09-16 11:43:35
Zarządzenie nr 73.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2020-09-16 11:40:25
Zarządzenie nr 72.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2020-09-16 11:38:09
Zarządzenie nr 71.2020 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-09-16 11:36:20
Zarządzenie nr 70.2020 Burmistrza Płotów w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2020-09-16 11:33:53
ZARZĄDZENIE NR 67/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 2020-09-11 14:06:59
ZARZĄDZENIE NR 65/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2020 roku 2020-09-07 08:38:58
ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2020-08-14 11:41:23
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2020 r. 2020-08-13 11:22:10
Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 lipca 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2020-07-23 10:24:19
Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 lipca 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/3/2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2020-07-23 10:17:48
Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 lipca 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/3/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2020-07-23 09:15:02
Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 lipca 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/3/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-07-23 08:54:15
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2020-07-07 08:40:28
Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2020 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej. 2020-06-04 11:11:01
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2019 rok 2020-06-02 10:07:54
ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji ds. wniosków i dotacji w ramach dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na dofinansowaniu budowy studni na terenie Gminy Płoty 2020-05-21 12:04:37
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-05-20 09:54:43
Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2020-05-11 11:51:13
Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/2/2020 2020-05-11 11:44:08
Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/2/2020 2020-05-11 11:29:04
Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/2/2020 2020-05-11 11:17:57
Zarządzenie 32/2020 Burmistrza Płotów w spr. powołania zespołu do opracowania Regulaminu czystości i porządku w Gminie Płoty. 2020-04-24 09:43:49
Zarządzenie nr 1/2020 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2020 r. w spr. planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022. 2020-04-24 09:39:33
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach 2020-04-21 13:39:05
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA GMINY PŁOTY z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2019 rok 2020-04-02 12:06:14
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 02 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach 2020-04-02 12:04:29
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia  26 marca 2020 r. w sprawie   skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach 2020-03-26 15:02:40
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie:  ustalenia przerwy w pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach w dniu 20 lutego 2020 r. 2020-02-19 15:26:09
Zarządzenie Burmistrza Płotów Nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia - Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach. 2020-02-07 13:41:20
Zarządzenie Burmistrza Płotów Nr 21/2020 z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia - Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach. 2020-02-07 13:40:08
ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 14.03.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach. 2020-02-04 14:36:11
ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10.07.2019 r. w sprawie:    powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach. 2020-02-04 14:32:33
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Burmistrza Płotów z dnia 19 marca 2019 r. 2020-02-04 14:29:40
ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 01.02.2019 r. w sprawie: upoważnienia dla Sekretarza Gminy Płoty 2020-02-04 14:25:57
ZARZĄDZENIE nr 30/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach 2020-02-04 14:18:51
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania dyrektora Miejsko ? Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach. 2020-02-04 14:10:21
Zarządzenie Nr 57B/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania dyrektora Miejsko ? Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach. 2020-02-04 14:07:50
ZARZĄDZENIE Nr 57A/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 24.06.2019 r. w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i  zastępców dyrektorów (zastępców kierowników) jednostek budżetowych Gminy Płoty. 2020-02-04 13:55:43
ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 02.01.2019 R. w sprawie:     upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza Płotów 2020-02-04 13:50:44
Zarządzenie nr 4/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie  wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Płotów 2020-02-04 13:42:18
ZARZĄDZENIE Nr  3/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Płotów Panią Edytę Podgórską 2020-02-04 13:36:39
ZARZĄDZENIE NR 16.2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2020/2021 2020-02-03 09:47:32
ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach 2020-01-31 13:26:35
Zarządzenie Nr 18 /2020 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji  w 2020 r. w drodze zlecenia. 2020-01-31 13:23:27
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW Z dnia 21.01.2020r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków pomocowych o charakterze refundacji 2020-01-24 13:42:18
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2020-01-23 12:43:30
Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/1/2020 2020-01-23 12:06:40
Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/1/2020 2020-01-23 12:04:43
Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/1/2020 2020-01-23 12:02:28
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Płotów z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie: likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Płotach, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Płotach oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2020-01-22 14:16:55
ZARZĄDZENIE NR 07/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z budżetem na 2020 rok 2020-01-22 14:13:42
ZARZĄDZENIE NR 05/2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2020 2020-01-21 10:18:15
ZARZĄDZENIE Nr 6 /2020 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia. 2020-01-16 14:05:45
Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Płotów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji  w 2020 r. w drodze zlecenia. 2020-01-09 13:48:35
Zarządzenie Nr  4 /2020 Burmistrza Płotów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?działalność oświatowo-kulturalna?, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia. 2020-01-09 13:46:41
ZARZĄDZENIE Nr 110/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. działalność oświatowo-kulturalna, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia. 2019-12-23 14:25:02
ZARZĄDZENIE Nr 109/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2020 r. w drodze zlecenia. 2019-12-23 14:22:10
ZARZĄDZENIE NR 108/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. 2019-12-18 12:51:11
ZARZĄDZENIE NR 107 /2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Płotach 2019-12-17 14:27:01
ZARZĄDZENIE NR 099/2019 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji ochrony danych osobowych 2019-12-03 14:39:25
ZARZĄDZENIE  NR  100 /2019 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Płotach 2019-12-03 14:37:34
ZARZĄDZENIE NR 98/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płotach. 2019-11-29 09:27:33
Zarządzenie nr 87A/2019 Burmistrza Płotów z dnia 02 października 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-11-28 16:21:59
Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 16 stycznia 2020 r. od godz. 10.00 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej. 2019-11-26 12:26:36
Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Płotów z dnia 26 listopada2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-11-26 12:18:44
ZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych do budżetu na 2020 r. 2019-11-26 10:39:28
ZARZĄDZENIE NR 91 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu Współpracy Gminy Płoty  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok?. 2019-10-15 13:28:40
Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Płotów z dnia 11 października 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-10-11 11:12:32
ZARZĄDZENIE NR 82 /2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Płoty miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-10-02 11:55:30
Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 października 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/4/2019 2019-10-02 11:28:24
Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 października 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/3/2019 2019-10-02 10:24:51
Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 października 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/4/2019 2019-10-02 10:14:58
Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 26.08.2019r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Płotach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Płoty 2019-09-11 14:17:59
ZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2020 rok oraz  wieloletniej prognozy finansowej 2019-09-04 11:56:35
Zarządzenie Nr 80 /2019 Burmistrza Płotów z dnia 3 września 2019 r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji  w 2019 r. w drodze zlecenia. 2019-09-03 15:06:53
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Płotów z dnia 28 sierpnia2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-08-28 10:37:51
ZARZĄDZENIE Nr 71 /2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2019-08-19 14:40:19
ZARZĄDZENIE NR 69.2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-09 12:18:02
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2020 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2019-07-24 13:56:47
Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/3/2019 2019-06-25 10:25:55
Zarządzenie nr 59/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/3/2019 2019-06-25 10:23:55
Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-06-25 10:18:44
ZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlimowie 2019-06-19 14:07:33
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach 2019-06-19 14:06:07
ZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2018 rok 2019-06-12 09:25:09
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/2/2019 2019-05-24 09:29:05
Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/2/2019 2019-05-24 09:19:55
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Płotów z dnia 24 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/2/2019 2019-05-24 09:13:59
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Płotów z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlimowie 2019-05-13 15:01:27
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Płotów z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach 2019-05-13 14:55:30
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach oraz powołania komisji konkursowej 2019-04-18 14:54:16
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Płotów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-04-17 08:55:39
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie budowy oczyszczalni ścieków w Wicimicach 2019-04-12 13:05:20
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Płotów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów poszczególnych sołectw w Gminie Płoty 2019-04-09 14:47:44
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2019-04-02 13:12:06
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2018 rok 2019-04-01 12:58:02
ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18 marca 2019 r. w spawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach 2019-03-20 13:48:29
Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Płotów z dnia 20 marca 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-03-20 10:29:18
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Płotów z dnia 20 marca 2019 r. w spr. wykazu nr DZ.1.2019 2019-03-20 10:23:39
ZARZĄDZENIE Nr 26 /2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2019-03-19 12:18:10
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 lutego 2019 r. w spr. wykazu nr PUN.1.2019 2019-02-25 10:50:08
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 lutego 2019 r. w spr. wykazu nr BP.1.2019 2019-02-25 10:45:34
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Płotów z dnia 5 lutego 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2019-02-05 13:54:21
Zarządzenie Nr 12.2019 Burmistrza Płotów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2019/2020 2019-01-30 10:48:01
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Płotów z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2019-01-30 10:43:56
ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Płotach w 2019 r. 2019-01-28 15:03:10
ZARZĄDZENIE NR 82/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Płotach 2019-01-28 15:01:18
Zarządzenie Nr 01/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019 2019-01-22 10:05:30
Zarządzenie Nr 6.2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej kompetencji 2019-01-22 10:01:02
Zarządzenie Nr 02/2019 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z budżetem gminy na 2019 r. 2019-01-22 09:56:14
Zarządzenie Burmistrza Płotów Nr 9/2019 z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie uruchomienia syren alarmowych. 2019-01-18 10:30:16
Zarządzenie Nr 91/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 18.12.2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Płotów 2019-01-02 10:39:59
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2018-12-19 13:24:35
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. "działalność oświatowo-kulturalna", które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2018-12-19 13:21:50
Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Płotów z dnia 14 grudnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr DZ/5/2018 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania. 2018-12-14 08:54:06
ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 07.12.2018 r. w sprawie: dnia wolnego 2018-12-07 19:24:51
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Płotów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?działalność oświatowo-kulturalna?, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2018-12-03 15:13:22
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Płotów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia. 2018-12-03 15:11:00
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Płotów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych do budżetu na 2019 r. 2018-11-21 13:10:40
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Płotów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Płoty na rok 2019 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019 -2028 2018-11-15 14:59:25
Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Płotów z dnia 15 listopada 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2018-11-15 08:39:53
Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 października 2018 r. w spr. wykazu BP.5.2018 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. 2018-10-30 11:55:08
Zarzadzenie nr 69/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 października 2018 r. w spr. wykazu PUN/5/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-10-30 11:33:12
ZARZĄDZENIE Nr 60/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 04.09.2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gospodarczegoi Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach. 2018-09-19 11:15:06
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Płotów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2018-09-12 10:30:45
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Płotów z dnia 03 września 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2018-09-03 10:54:56
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Płotów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2018 roku 2018-08-27 13:48:18
ZARZĄDZENIE Nr 52 /2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu oferty na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. ?kultura fizyczna i turystyka?, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia. 2018-08-08 13:53:57
Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania. 2018-08-07 10:36:01
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-08-07 10:32:48
Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej. 2018-08-07 10:28:42
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2019 r. przypadających na poszczególne sołectwa 2018-07-31 12:29:13
Zarzadzenie nr 43/2018 Burmistrza Płotów z dnia 05 lipca 2018 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2018-07-05 14:27:43
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2018 r.w spr. wykazu nr DZ/3/2018 2018-06-21 12:28:41
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/3/2018 2018-06-21 12:25:28
Zarządzenie nr 34/2018 Burmistrza Płotów z dnia 20 czerwca 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2018-06-20 12:25:57
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-06-20 08:33:14
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-06-20 08:28:41
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Płotów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego budżetu Gminy Płoty za 2017 rok 2018-06-06 12:16:55
Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr BP/3/2018 2018-04-30 10:00:49
Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr DZ/2/2018 2018-04-25 11:02:35
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr PUN/2/2018 2018-04-25 11:01:02
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2018 r.w spr. wykazu nr BP/2/2018 2018-04-25 10:58:09
Zarządzenie nr 19/2018 Burmistrza Płotów z dnia 16 kwietnia 2018 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2018-04-16 10:53:03
ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 11.04.2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty. 2018-04-13 14:06:22
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 11.04.2018 r. w sprawie:  dnia wolnego 2018-04-13 14:02:54
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Płotów z dnia 30 marca 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-04-06 12:42:48
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2017 rok 2018-03-27 10:04:51
Zarządzenie Nr 8/A/2018 Burmistrza Płotów z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 12:36:49
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Płotów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 12:35:24
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:40:01
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Płotów z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:35:58
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopad 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:32:38
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 października 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:29:34
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Płotów z dnia 27 października 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-23 11:26:02
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Płotów z dnia 29 wrzesień 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy. 2018-03-23 11:21:58
Zarządzenie Nr 24/B/2017 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2018-03-22 10:34:00
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Płotów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz terminu składania dokumentów do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty na rok szkolny 2018/2019 2018-02-13 13:46:56
Zarządzenie nr 6/2018 z 17 stycznia 2018 r. w spr. inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Sołectwie Krężel 2018-02-06 14:03:21
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Płotów z dnia 06 lutego 2018 r.w spr. wykazu nr BP/1/2018 2018-02-06 08:42:29
Zarządzenie nr 85/2016 z 30 grudnia 2016 r. w spr. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 2018-01-24 10:41:04
Zarządzenie nr 1A/2016 Burmistrza Płotów w spr. zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia. 2018-01-10 11:23:03
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Płotów z dnia 28 listopada 2017 r.w spr. wykazu nr Dz/7/2017 2017-11-28 09:45:14
Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2017-09-25 11:08:33
Zarządzenie nr 54/2017 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2017 r. w spr. wykazu nr PUN/4/2017 2017-09-25 10:50:36
Zarządzenie nr 53/2017 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2017 r. w spr. wykazu nr DZ/6/2017 2017-09-25 10:47:49
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2017 r.w spr. wykazu nr BP/5/2017 2017-09-25 10:44:57
Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Płotów z dnia 20 lipca 2017 r. w spr. powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości. 2017-07-20 10:36:14
Zarządzenie nr 31/2017 Burmistrza Płotów z dnia 04 lipca 2017 r. w spr. wykazu PUN/3/2017 2017-07-04 10:16:04
Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Płotów z dnia 04 lipca 2017 r. w spr. wykazu DZ/5/2017 2017-07-04 10:13:32
Zarządzenie nr 32/2017 Burmistrza Płotów z dnia 04 lipca 2017 r. w spr. wykazu BP/4/2017 2017-07-04 10:10:09
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Płotów z dnia 07 czerwca 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2017-06-07 10:44:07
Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w spr. wykazu BP/3/2017 2017-04-13 11:38:39
Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w spr. wykazu PUN/2/2017 2017-04-13 11:34:16
Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w spr. wykazu DZ/4/2017 2017-04-13 11:30:18
Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2017 r. w spr. wykazu BP/2/2017 2017-03-13 12:13:06
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2017 r. w spr. wykazu DZ/3/2017 2017-03-13 12:12:16
Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2017 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2017-03-13 12:11:01
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Płotów w spr. zmiany Zarządzenia nr 83/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. 2017-02-06 09:24:49
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2017 r. w spr. wykazu BP/1/2017 2017-01-23 12:08:17
Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2017 r. w spr. wykazu PUO/1/2017 2017-01-23 12:05:43
Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2017 r. w spr. wykazu PUN/1/2017 2017-01-23 12:03:14
Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Płotów z dnia 23 stycznia 2017 r. w spr. wykazu DZ/2/2017 2017-01-23 11:57:55
Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Płotów z dnia 16 stycznia 2017 r. w spr. wykazu DZ/1/2017 2017-01-16 10:25:19
Zarządzenie Burmistrza Płotów nr 83/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-12-20 09:24:24
Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Płotów z dnia 24 października 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-10-24 09:07:47
Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Płotów z dnia 24 października 2016 r. w spr. wykazu DZ/4/2016 2016-10-24 09:05:50
Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Płotów z dnia 22 września 2016 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej. 2016-09-22 11:57:30
Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Płotów w spr. zmiany Zarządzenia nr 48/2016. 2016-09-19 11:30:55
Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 września 2016 r. w spr. wykazu PUN/3/2016 2016-09-08 09:52:56
Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 września 2016 r. w spr. wykazu BP/3/2016 2016-09-08 09:49:29
Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 września 2016 r. w spr. wykazu DZ/3/2016 2016-09-08 09:46:31
Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Płotów z dnia 06 września 2016 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-09-05 13:51:27
Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Płotów z dnia 11 sierpnia 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-08-11 11:10:02
Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Płotów z dnia 28 czerwca 2016 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-06-28 13:49:23
Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2016 r. w spr. wykazu DZ/2/2016 2016-06-21 08:36:20
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2016 r. w spr. wykazu PUN/2/2016 2016-06-21 08:34:55
Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Płotów z dnia 21 czerwca 2016 r. w spr. wykazu BP/2/2016 2016-06-21 08:33:10
Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Płotów z dnia 23 maja 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-05-23 10:31:57
Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Płotów Nr 6/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2016-05-18 11:24:59
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Płotów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-05-18 11:23:50
Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Płotów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-04-25 12:57:29
Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta Płoty w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania publicznego pn: "Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów" 2016-04-19 09:56:32
Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Płotów z  dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2016-04-14 07:31:23
Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Płotów z dnia 01 kwietnia 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-04-01 10:51:29
Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 marca 2016 r. w spr. wykazu U/1/2016 2016-03-08 10:08:59
Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 marca 2016 r. w spr. wykazu DZ/1/2016 2016-03-08 10:07:17
Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Płotów z dnia 08 marca 2016 r. w spr. wykazu PUN/1/2016 2016-03-08 10:05:36
Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Płotów z dnia 02 lutego 2016 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2016-02-02 11:16:25
Zarządzenie nr 93/2015 Burmistrza Płotów z dnia 16 grudnia 2015 r. w spr. wykazu nr U/1/2015 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2015-12-16 09:50:57
Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Płotów z dnia 16 grudnia 2015 r. w spr. wykazu nr PUN/6/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-12-16 09:47:42
Zarządzenie nr 91/2015 Burmistrza Płotów z dnia 04 grudnia 2015 r. w spr. powołania komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Płoty z mocy prawa. 2015-12-04 13:59:31
Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Płotów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty. 2015-10-30 13:34:51
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za III kwartał 2015 2015-10-26 10:50:18
Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Płotów z dnia 15 września 2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nr BP/2/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-09-15 09:53:22
Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Płotów z dnia 15 września 2015 r.w spr. ogłoszenia wykazu nr PUN/4/2015 nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-09-15 09:47:44
Zarządzenie Nr 63/2015 z 31-08-2015 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2015-08-31 11:13:50
Uchwała Nr CCXX.370.2015 RIO w Szczecinie z dn. 24.08.2015 r. w spr. wyd. opinii o przedł. informacji o przeb. wyk. budżetu za I półrocze 2015 2015-08-27 12:07:12
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za II kwartał 2015 2015-08-25 11:39:59
Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Płotów z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2015-08-06 09:11:05
Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Płotów z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2015-07-13 13:48:39
Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Płotów z dnia 15 czerwca 2015 r. w spr. powołania komisji przetargowej. 2015-06-15 09:24:02
Zarzadzenie Nr 48/2015 Burmistrza Płotów z dnia 15 czerwca 2015 r. w spr. wykazu nr PUN/3/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-06-15 09:09:45
Zarządzenie Nr 46 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015-06-12 14:48:46
Zarządzenie NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA PŁOTY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płoty za rok 2014 2015-06-09 13:38:52
Zarządzenie Nr 44 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015-06-03 11:11:23
Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Płotów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-05-13 08:34:42
Zarządzenie Nr 26 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwiecień 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015-05-13 08:14:30
Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Płotów z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wykazu DZ/2/2015 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2015-05-12 11:21:15
Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Płotów z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wykazu PUN/2/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-05-12 11:15:19
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2014 rok 2015-04-22 11:07:19
Zarządzenie Nr 11 / 2015 Burmistrza Płotów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015-04-16 18:36:36
Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Płotów z dnia 24 marca 2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. 2015-03-24 12:11:19
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za III kwartał 2014 2015-03-19 09:20:09
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za II kwartał 2014 2015-03-19 09:15:11
Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Płotów z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wykazu PUO/1/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego. 2015-03-16 13:53:15
Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Płotów z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wykazu DZ/1/2015 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2015-03-16 13:47:46
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Płotów z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wykazu BP/1/2015 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-03-16 13:40:02
Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Płotów z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wykazu PUN/1/2015 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-03-16 13:34:38
Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Płotów z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-02-24 12:39:16
Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Płotów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-02-10 12:02:43
Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Płotów z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu PUN/5/2014 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-12-17 10:46:17
Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Płotów z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu BP/7/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-12-17 10:43:25
Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Płotów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2014-12-10 12:47:57
Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Płotów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu DZ/5/2014 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2014-12-10 12:18:10
Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Płotów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu BP/6/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-12-10 12:05:43
Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Płotów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2014-09-22 13:22:15
Zarządzenie Nr 65/2014 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2014-09-10 09:56:35
ZARZĄDZENIE NR 64/2014 Burmistrza Płotów z dnia 02 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Płoty miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-04 10:34:32
ZARZĄDZENIE NR 64/2014 Burmistrza Płotów z dnia 02 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Płoty miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-04 10:33:13
Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Płotów z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wykazu BP/5/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-09-01 14:22:45
Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Płotów z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wykazu DZ/4/2014 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2014-09-01 14:08:40
Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Płotów z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wykazu PUN/4/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-01 12:44:56
Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Płotów z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wykazu DZ/3/2014 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2014-07-22 12:01:44
Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Płotów z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wykazu PUN/3/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-07-22 11:59:18
Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Płotów z dnia 22 lipca2014 r. w sprawie wykazu BP/4/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-07-22 11:56:35
Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Płotów z dnia 03 lipca2014 r. w sprawie wykazu BP/3/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-07-03 13:14:19
Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2014-06-25 12:07:24
Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Płotów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu DZ/2/2014 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2014-04-15 10:45:08
Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Płotów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu BP/2/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-04-15 10:38:42
Zarządzenie Nr 19/2014 r. Burmistrza Płotów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nr PUN/2/2014 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-04-15 10:22:13
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2013 rok 2014-03-21 11:15:29
Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w spr. nadania numeracji porządkowej. 2014-03-18 12:11:00
Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Płotów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu 2014-03-12 13:55:33
Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2014-03-04 12:35:10
Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 marca 2014 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-03-04 11:26:25
Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 marca 2014 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2014-03-04 11:25:11
Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Płotów z dnia 4 marca 2014 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-03-04 11:23:54
Zarządzenie nr 93/2013 Burmistrza Płotów z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/najmu 2013-12-11 12:55:52
Zarządzenie nr 91/2013 Burmistrza Płoty z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2013-12-10 10:59:40
Zarządzenie nr 86/2013 Burmistrza Płotów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zwolonienia z czynszu. 2013-11-28 14:12:23
Zarządzenie nr 85/2013 Burmistrza Płotów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2013-11-27 14:46:51
Zarządzenie nr 84/2013 Burmistrza Płotów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2013-11-27 14:44:59
Zarządzenie nr 83/2013 Burmistrza Płotów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-11-27 14:41:01
Zarządzenie nr 78/2013 Burmistrza Płotów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2013-11-25 13:27:54
Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Płotów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2013-10-28 14:02:23
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za III kwartal 2013 2013-10-25 12:32:46
ZARZĄDZENIE Nr 69/ 2013 Burmistrza Płotów z dnia 11 października 2013 r. w sprawie: poręczenia przez Gminę Płoty za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach. 2013-10-15 10:23:49
Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Płotów z dnia 08 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2013-10-08 14:49:26
Zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zamiany Zarządzenia nr 47/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. 2013-09-16 13:56:26
Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-09-16 13:54:52
Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Płotów z dnia 16 września 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2013-09-16 13:52:16
Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Płotów z dnia 02 września 2013 r. w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu 2013-09-02 13:51:27
Zarządzenie Nr 48 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/najmu 2013-08-07 14:12:09
ZARZĄDZENIE Nr 46/2013 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 01 sierpnia 2013 r. 2013-08-01 13:40:06
ZARZĄDZENIE Nr 39/2013 Burmistrza Płotów z dnia z 24 czerwca 2013 r. 2013-07-11 09:41:13
Zarządzenie Nr 43 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 08 lipca 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2013-07-08 13:58:52
Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Płotów z dnia 05 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2013-07-05 09:41:46
Zarządzenie Nr 41 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 05 lipca 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-07-05 09:37:02
Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Płotów z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie nadania numeracji porządkowej. 2013-06-24 10:06:50
Zarządzenie Nr 28 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 21 maja 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-05-21 11:34:45
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za I kwartał 2013 2013-05-16 10:14:20
Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Płotów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2013-05-14 11:56:00
Zarządzenie nr 26/2013 Burmistrza Płotów z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadania numeracji porządkowej. 2013-05-10 11:54:54
Zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Płotów z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania numeracji porządkowej. 2013-04-23 14:15:50
Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Płotów z dnia 04 kwietnia 2013 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu działki nr 215, położonej w obrębie 4 m. Płoty 2013-04-04 09:44:40
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2012 rok 2013-04-03 09:39:49
Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Płotów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2013-03-18 10:38:10
Zarządzenie nr 13/2013 Burmistrza Płotów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie nadania numeracji porządkowej. 2013-03-15 10:01:59
Zarządzenie Nr 12 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 06 marca 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2013-03-06 13:00:13
Zarządzenie Nr 11 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 06 marca 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-03-06 12:59:10
Zarządzenie Nr 10 /2013 Burmistrza Płotów z dnia 06 marca 2013 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2013-03-06 12:57:31
Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Płotów z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie nadania numeracji porządkowej. 2013-03-05 13:55:27
Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Płotów z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2013-01-24 12:51:04
Zarządzenie nr 1/2013 Burmistrza Płotów z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2013-01-16 12:21:04
ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Burmistrza Płotów z dnia 27 grudnia 2012 roku. 2012-12-27 10:12:02
ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 Burmistrza Płotów z dnia 27 grudnia 2012 roku. 2012-12-27 10:10:30
Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Płotów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2012-12-20 14:06:45
Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Płotów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-12-20 14:02:50
zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Płotów z dnia 26.11.2012r. w srawie powołania komisji przetargowej 2012-11-28 13:55:24
Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Płotów z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2012-11-19 12:16:21
Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Płotów z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2012-11-06 13:50:57
Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Płotów z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-11-06 12:52:59
Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Płotów z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok?. 2012-10-24 10:11:11
Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-09-25 13:47:04
ZARZĄDZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 14 września 2012 r. w sprawie: ustalenia kosztu jednostkowego 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w domu chorych od 01 października 2012 r. 2012-09-17 09:32:28
Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za II kwartał 2012 2012-08-29 12:02:00
Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Płotów z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2012-08-20 11:19:55
Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Płotów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu użytkowanai wieczystego niezabudowanej działki nr 216/1, położonej w m. Pniewo 2012-08-13 08:43:35
Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Płotów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-07-10 11:21:57
Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Płotów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-06-29 10:25:57
Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Płotów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-06-29 10:23:38
Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Płotów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2012-06-29 10:20:44
Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2012-06-25 13:07:31
ZARZĄDZENIE Nr 28)2012 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 01 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2012-06-14 09:49:46
Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Płotów z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 2012-06-14 09:47:01
Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Płotów z dnia 30 maja 2012 r. w spr. powołania komisji zdawczo - odbiorczej do przekazania mienia po byłej Szkole Podstawowej w Wicimicach Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach 2012-05-30 10:42:16
Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Płotów z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty 2012-05-09 14:32:51
Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu niezbudowanej dz. nr 406/23, położónej w obrębie 3 m. Płoty przy ul. Parkowej 13 2012-04-24 11:15:47
Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2012-04-24 09:35:58
Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Płotów z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2012-04-20 13:35:17
Zarządzenie nr 107/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Płotach 2012-04-02 14:50:11
Zarządzenie nr 106/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Z-cy Burmistrza Płotów 2012-04-02 14:48:50
Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Płotów z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2012-03-12 10:58:15
Zarządzenie nr 1/2012 Burmistrza Płotów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2012-01-10 08:14:41
Zarządzenie nr 87/2011 Burmistrza Płotów z dnia 16 listopada 2011 r. sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2011-11-16 08:33:36
Zarządzenie nr 86/2011 Burmistrza płotów z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-11-16 08:31:22
Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Płotów z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-11-16 08:29:02
Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Płotów z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomosci położónej w m. Wilczyniec 2011-11-07 10:14:48
Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Płotów z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie; powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2011-11-02 13:38:48
Zarządzenie nr 68a/2011 Burmistrza Płotów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2011-10-19 13:59:58
Zarządzenie nr 48/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanych działek położonych w obrębie 4 m.Płoty 2011-07-12 14:34:42
Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Płotów z dnia 23 maja 2011 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Płoty. 2011-05-23 12:16:26
ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 Burmistrza Płotów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonych w obrębie Potuliniec, gm. Płoty. 2011-05-20 12:36:55
Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Płotów z dnia 13 maja 2011 r.w sprawie: ustalenia stawek za najem gminnych obiektów sportowych. 2011-05-13 12:44:25
ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Burmistrza Płotów w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki nr 188/4 położonej w obrębie Wyszobór, gm. Płoty. 2011-05-10 14:43:29
ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Burmistrza Płotów z dnia 05 maja 2011 r. w spr. nadania numeracji porządkowej. 2011-05-09 08:16:49
ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Burmistrza Płotów z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonych w obrębie3 m. Płoty przy ul. Wąskiej. 2011-05-05 12:55:59
ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Burmistrza Płotów z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonych w obrębie3 m. Płoty przy ul. Adama Mickiewicza. 2011-05-05 12:54:20
Zarządzenie nr 27/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej. 2011-04-15 11:14:48
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Płotach 2009-04-17 11:19:47