Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zakup, transport i rozładunek następującego asortymentu: kostka betonowa typu POLBRUK

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup, transport i rozładunek następującego asortymentu:

PAKIET I: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 6 szara w ilości: 2 156 m2

PAKIET II: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 6 czerwona w ilości: 607 m2

PAKIET III: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 8 szara w ilości: 350 m2

PAKIET IV: kostka betonowa typu POLBRUK Ø 8 czerwona w ilości: 80 m2

PAKIET V: obrzeża betonowe Ø 6 szare o dł. 1mb w ilości 1 586 mb

PAKIET VI: krawężnik betonowy Ø 15 w ilości 875 mb

Zamawiający Gmina Płoty reprezentowana przez Burmistrza Płotów Pana Mariana Malińskiego z siedzibą w   Urzędzie Miejskim w Płotach zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, zgodnie z warunkami określonymi w załączonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6 Prawa zamówień publicznych.

Ofertę należy złożyć do dnia 16 września 2009 r.  do godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1,
72-310 Płoty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2009 r.  o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego w Sali Posiedzeń przy Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, P. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                              mgr inż. Marian Maliński

……………………...............……….

(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby przez niego   upoważnionej)

 

Załącznik:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ (PDF, 187.47Kb) 2009-09-11 16:28:36 15

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zmiany siwz (PDF, 546.91Kb) 2009-09-15 13:51:34 86

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 80.94Kb) 2009-09-17 17:01:18 53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
11 wrz 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
11 wrz 2009, godz. 16:28

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
17 wrz 2009, godz. 17:01