Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty".

 

Płoty, data 21 marca 2011r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PŁOTÓW

 

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty”.

 

 

          Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 marca 2011 roku Rada Miejska w Płotach podjęła uchwałę Nr IV/38/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty, stanowiącego dokument wymagający przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

 

          Zapoznanie się z treścią przyjętego projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty” wraz zuzasadnieniem i podsumowaniemjest możliwe w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach adres: 72-310 Płoty, Plac Konstytucji 3-go Maja 1.

 

          Zgodnie z art. 30 w/w ustawy, przyjęty projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty” dostępny będzie również w formie elektronicznej na stronie BIP Urzędu Gminy Płoty.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
21 mar 2011

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
21 mar 2011, godz. 14:07

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
21 mar 2011, godz. 14:07