Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Modernizacja istniejącej linii napowietrznej 0,4kV wraz z wymianą słupów energetycznych na nowe oraz budowa linii kablowej i złącza kablowego" w m. Wyszogóra

PPiGG.AK.7331 -215/10

Płoty, dnia 1 września 2010r.

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

BURMISTRZA PŁOTÓW

o wszczęciu postępowania

 

 

Stosownie do art. 61 § 4 Kpa (Dz. U. z dn. 17 listopada 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Modernizacja istniejącej linii napowietrznej 0,4kV wraz z wymianą słupów energetycznych na nowe oraz budowa linii kablowej i złącza kablowego” w m. Wyszogóra, gm. Płoty (dz. dr nr 58, 51/10 i 50 oraz dz. nr 59/1, 59/2, 53/8, 56/1, 55, 53/2, 53/1, 54, 56/2, 59/26, 51/20).

O powyższym obwieszczam celem zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Płotach dnia:

1 września 2010r.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

...........................................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
01 wrz 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
01 wrz 2010, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
01 wrz 2010, godz. 15:00