Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej w m. Płoty, przy ul. Bajkowej

 

PPiGG.AK.7331 -210/09                                                              Płoty, dnia 4 listopada 2009r.

 

 

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

BURMISTRZA PŁOTÓW

o wszczęciu postępowania

 

 

Stosownie do art. 61 § 4 Kpa (Jednolity tekst: Dz.U. nr 98, poz. 1074 z 2000r) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej w m. Płoty, przy ul. Bajkowej (dz. dr nr 351, 350/2, dz. nr 354/1, 354/2, 354/44, 354/46, 347/2, 346, 347/1 - obręb nr 4 i dz. nr 53/1 - obręb nr 3) oraz w m. Makowiska, gm. Płoty (dz. dr nr 21 i dz. nr 6 i 12/4)”.

O powyższym obwieszczam celem zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Płotach dnia:

4 listopada 2009r.

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

...........................................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
04 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
04 lis 2009, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
04 lis 2009, godz. 13:20