Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dn. 01.10.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty"

Gryfice, dnia 01.10.2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GRYFIC

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267) zawiadamian, że na wniosek Inwestora - Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty".

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U 2014 poz. 1235 ze zm.) w przypadku gdy liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267) przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższonego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania w tym o prawie przeglądania akt sprawy, do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gryficach Plac Zwycięstwa 37, I piętro pokój nr 125.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gryficach oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gryficach, Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie i Urzędzie Miejskim w Płotach.

 

Burmistrz,

Andrzej Szczygieł


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
19 10 2015 16 10 29Sksero C22415101913050 (PDF, 392.19Kb) 2015-10-19 16:10:29 93
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Sać

Data wytworzenia:
19 paź 2015

Osoba dodająca informacje

Tomasz Sać

Data publikacji:
19 paź 2015, godz. 16:10

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Sać

Data aktualizacji:
19 paź 2015, godz. 16:10