Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów ? budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w m. Płot

PPiB.6733.11.2013.AK

Płoty, dnia 5 września 2013r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PŁOTÓW

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012, poz. 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 03.09.2013r. wydana została decyzja nr Burmistrza Płotów dotycząca umorzenia postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Regi i jej dopływów – budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+ w m. Płoty, obręb nr 4 dz. nr: 309, 340, 308/11, 310, 311, 312, 332 i 333; obręb nr 3 dz. nr 453, 460/4 i 460/1; obręb Lisowo dz. nr: 1/1, 6, 99/1, 5/19, 19, 3, 4, 2, 5/18, 5/19 i 20/3; obręb Mechowo dz. nr: 130/1, 136, 96 i 138/3; obręb Truskolas dz. nr: 316/1 i 55/5”.

Pismem z dn. 01.09.2013r., znak: IS/2233/LIFE+Rega/34/13/MH (wpłynęło 02.09.2013r.) Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie  zwrócił się do tut. Urzędu o wycofanie wniosku z dn. 27.05.2013r., znak: IS/2233/LIFE+Rega/14/13/MH o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. przedsięwzięcia ze względu na zmianę założeń projektowych w stosunku do okresu kiedy wniosek był składany.

Zgodnie z art. 105, § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Jednolity tekst: Dz.U. 2013r., poz. 267) Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
05 wrz 2013

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
05 wrz 2013, godz. 13:57

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
05 wrz 2013, godz. 13:57