Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.

 

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.Na podstawie art. 18 ust.2 lit.d) ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. ( Dz.U. Nr 47, poz. 277 ) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Płoty.


Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:
1. ukończone 18 lat,
2. posiadać co najmniej średnie wykształcenie
3. posiadać prawa publiczne,
4. być niekaranym za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe),
5. powinien mieszkać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Płoty

6. być w pełni dyspozycyjnym w okresie szkoleń rachmistrzów spisowych, obchodu przedspisowego, odprawy przepisowej oraz trwania spisu. Prace spisowe wymagają ponad 3 miesiące dyspozycyjności.
7. posiadać dobrą znajomość komputera i łatwość obsługi zaawansowanych funkcji telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych, pożądane jest posiadanie znajomości funkcjonowania systemu GPS,
8. posiadać pełną sprawność fizyczną,. posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzać wywiady,
9. być asertywnym, uprzejmym, cierpliwym, radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
10. być obowiązkowym, rzetelnym oraz posiadać umiejętność organizacji pracy własnej,


GUS określił liczbę 4 rachmistrzów spisowych dla Gminy Płoty.
Nabór na rachmistrzów spisowych odbywać się będzie do 24 grudnia 2010 r.
Zgłoszenia należy dokonywać osobiście w Urzędzie Gminy Płoty wg załączonego formularza.
Termin składania zgłoszeń: do dnia 24 grudnia 2010 r. do godz. 12ºº.
Termin rozmowy z zakwalifikowanymi kandydatami przekazany zostanie telefonicznie.
Kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną zgłoszeni do Wojewódzkiego Biura Spisowego. Przejdą jeden cykl szkoleń. Szkolenie zakończone będzie egzaminem. Kandydat , który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym daje podstawę do zawarcia z kandydatem umowy-zlecenia przez Urząd Statystyczny. Dla zawarcia umowy - zlecenia kandydat na rachmistrza zobowiązany będzie do podania danych wymaganych przez GUS, w określonym terminie. Rachmistrz spisowy złoży na piśmie przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej ( art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o ochronnie danych osobowych. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla celów innych niż Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, podlega odpowiedzialności karnej. Rachmistrzowi spisowemu podczas wykonywania czynności spisowych przysługuje ochrona prawna dla funkcjonariuszy publicznych


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
20 gru 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
20 gru 2010, godz. 13:15

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
20 gru 2010, godz. 18:14