Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie nr ROŚiD.6220.12.16.2017.BK Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 marca 2017r.

OBWIESZCZENIE NR ROŚiD.6220.12.16.2017.BK

BURMISTRZA GMINY PŁOTY

z dnia  30 marca 2017r.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) Burmistrz Płotów zawiadamia, że zostały zebrane niezbędne materiały i dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn..: ,,Rozbudowa fermy drobiu na działkach ewidencyjnych nr 5/25 i 5/34 w obrębie Bądkowo, gm. Płoty, w celu przystosowania do chowu drobiu o obsadzie 362 DJP”.

 W związku z powyższym stronom przysługuje prawo zapoznania się z w/w materiałami oraz prawo wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia.

Materiały do wglądu znajdują się  w pokoju nr 21 tut. Urzędu w godz. 8:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Płotach.

 

                                                                                                               Burmistrz Płotów

                                                                                                         mgr inż. Marian Maliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Sać

Data wytworzenia:
30 mar 2017

Osoba dodająca informacje

Tomasz Sać

Data publikacji:
30 mar 2017, godz. 13:07

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Sać

Data aktualizacji:
30 mar 2017, godz. 13:07