Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.11.2016r., znak: PPiB.6733.12.2016.AK

Obwieszczenie
Burmistrza Płotów

z dnia 24 listopada 2016 r.

 Stosownie do art. 61 § 4 Kpa (Jednolity tekst: Dz.U. 2016r., poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam że, zostało wszczęte na wniosek Pana Norberta Stec DIGICOS-ERPOL Sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 POZNAŃ działającego w imieniu i z upoważnienia T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 WARSZAWA postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: ?Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej  T-Mobile Polska S.A. nr 44641 polegającej na: wykonaniu fundamentów wieży, montażu wieży  o wysokości maksymalnie h = 62 m (wraz z odgromnikiem) n.p.t., montażu fundamentów ramy sprzętowej, montażu ramy pod urządzenia telekomunikacyjne, montażu podestu obsługowego przy ramie sprzętowej, montażu dróg kablowych, montażu ogrodzenia stacji wraz z bramą wjazdową, wykonaniu instalacji elektrycznej na potrzeby obsługi stacji oraz utwardzeniu terenu? w m. Wicimice, gm. Płoty (dz. nr 246).

 O powyższym zawiadamiam, obwieszczam celem zapewnienia stronom czynnego udziału  w postępowaniu.


 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Sać

Data wytworzenia:
28 lis 2016

Osoba dodająca informacje

Tomasz Sać

Data publikacji:
28 lis 2016, godz. 12:47

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Sać

Data aktualizacji:
28 lis 2016, godz. 12:48