Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.04.2016r. zawiadamiające ,o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie 
Burmistrza Płotów

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwaZgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353),

 zawiadamiam


o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XVIII/117/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. oraz informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem
i podsumowaniem, o których mowa w art. 55 ust 3 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie do 27 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, pok. 17. Po tym terminie dokument dostępny będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Sać

Data wytworzenia:
26 kwi 2016

Osoba dodająca informacje

Tomasz Sać

Data publikacji:
26 kwi 2016, godz. 15:17

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Sać

Data aktualizacji:
26 kwi 2016, godz. 15:17