Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Budowa ul. Bajkowej w m. Płoty,

PPiGG.AK.7331 -129/09                                                             Płoty, dnia 29 lipca 2009r.


O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA PŁOTÓW

o wszczęciu postępowania

   Stosownie do art. 61 § 4 Kpa (Jednolity tekst: Dz.U. nr 98, poz. 1074 z 2000r) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa ul. Bajkowej w m. Płoty, obręb nr 4 (dz. nr: dr 354/46, dr 351, dr 350/2) oraz budowa elementów infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) na dz. nr: dr 354/46, dr 350/2, 344, 333, 299, 337, 308/11, 118/1, 309, 310 i 300 położone w obrębie 4, m. Płoty)”.
  O powyższym obwieszczam celem zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Płotach dnia:

29 lipca 2009r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

...........................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
31 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
31 lip 2009, godz. 13:24

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
31 lip 2009, godz. 13:27