Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dnia 27 czerwca 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jarzysław - Gościejewo

Obwieszczenie
Burmistrza Płotów

z dnia 27 czerwca 2014 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zmianami) oraz uchwały  Nr XXXVIII/333/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jarzysław/Gościejewo”,


zawiadamiam


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jarzysław/Gościejewo”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 lipca 2014 r. do 28 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, w pokoju nr 17, w godz. od 8:00 do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, przy Placu Konstytucji 3 Maja 1, w sali posiedzeń Rady Miejskiej, o godzinie 13:00.

WW. projekt planu miejscowego obejmuje następujące działki ewidencyjne nr: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/13, 1/18, 1/19, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29 obręb 0029 Jarzysław oraz działkę ewidencyjną nr 19/1 obręb 0024 Gościejewo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Płotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2014 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
27 cze 2014

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
27 cze 2014, godz. 09:53

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
27 cze 2014, godz. 10:13