Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu projektu "Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty".

PPiGG.AK.7331-180/10                                                        

Płoty, data 05.07.2010r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu projektu „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty”.

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2010 roku Rada Miejska w Płotach podjęła uchwałę Nr XLIV/419/10 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty, stanowiącej dokument wymagający przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

 

Zapoznanie się z treścią przyjętego projektu "Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty” wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem jest możliwe w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach Plac 3-go Maja 1.

 

Zgodnie z art. 30 w/w ustawy, przyjęty projekt „"Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty” dostępny będzie również w formie elektronicznej na stronie BIP Urzędu Gminy Płoty.

 

 

 

 

..........................................................

                (podpis Burmistrza)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
06 lip 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
06 lip 2010, godz. 12:41

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
06 lip 2010, godz. 12:41