Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia i Obwieszczenia 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.12.2023r., znak:RRGiIS.6733.08.2023.AK 2023-12-27 14:02:50
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-12-22 11:06:04
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż autobusu Autosan AL9 2023-12-08 08:13:48
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Gardominki, pochodzących z terenu drogi Wojewódzkiej nr 108 Parłówko - Płoty 2023-12-05 14:41:48
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 22 listopada 2023r. znak: SZ.ZUZ.4210.84.9.2023.MS 2023-11-28 13:14:24
ROZPORZĄDZENIE NR 32/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego 2023-11-23 14:53:16
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu drogi nr 152 Płoty-Resko-Świdwin- Buślary oraz części ul. Paderewskiego w m. Płoty. 2023-11-23 14:52:17
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH W SPRAWIE UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027 2023-11-20 14:37:02
ROZPORZĄDZENIE NR 30/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, powiatu goleniowskiego oraz powiatu kamieńskiego 2023-11-14 14:31:29
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Płoty 2023-11-13 11:32:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.11.2023r., znak:RRGiIS.6730.46.2023.AK 2023-11-10 14:57:44
OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie z dnia 27 października 2023 r. znak: SZ.RUZ.4210.84.2023.PG w sprawie informacji o wydaniu decyzji z dnia 27 października 2023 r. znak: SZ.RUZ.4210.84.2023.PG stwierdzającą wygaśnięcie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych dla potrzeb przeprowadzania: płukania oraz hydraulicznych prób wytrzymałości i szczelności gazociągu DN900 oraz DN1000 oraz wprowadzanie do wód powierzchniowych oczyszczonych ścieków – wód zużytych na cele gospodarcze, powstałych w wyniku przeprowadzenia hydraulicznych prób wytrzymałości i szczelności gazociągu DN900 oraz DN1000 udzielonych w pkt II ppkt 1 i ppkt 2 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP z dnia 31 grudnia 2019 r., znak: SZ.RUZ.421.112-7.2019.LK. 2023-11-06 14:27:28
Nabór do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 2023-11-02 13:48:42
Informacja Dyrektora Zlewni w Gryficach z dnia 26.10.23 znak: SZ.ZUZ.1.4210.85.4.2023.MS 2023-10-31 13:50:46
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach PGW WP z dnia 20.10.2023 r. znak: SZ.ZUZ.1.4210.114.3.2023.EI 2023-10-25 12:27:40
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach PGW WP z dnia 20.10.2023 r. znak: SZ.ZUZ.1.4210.115.3.2023.EI 2023-10-25 12:26:49
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 17.10.2023 r. znak: SZ.ZUZ.1.4210.84.5.2023.MS 2023-10-23 14:29:07
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 17.10.2023 r. znak: SZ.ZUZ.1.4210.84.6.2023.MS 2023-10-23 14:28:32
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 28/2023 z dnia 18 października 2023 roku w sprawie zwalczania grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, goleniowskiego oraz kamieńskiego. 2023-10-23 11:50:52
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 27/2023 z dnia 18 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2023-10-23 11:48:58
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 10 października 2023r. znak: SZ.ZUZ.1.4210.82.4.2023.MS 2023-10-17 15:00:46
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 12.10.2023r., znak:RRGiIS.6730.41.2023.AK 2023-10-12 14:32:33
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.10.2023r., znak:RRGiIS.6730.31.2023.AK 2023-10-02 14:58:54
obwieszczenie Burmistrza Płotów dot. zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-09-29 12:14:12
obwieszczenia Komisji Okręgowej Nr 4/Grc w Płotach dot. rejestracji kandydatów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. 2023-09-15 14:19:56
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.09.2023r., znak:RRGiIS.6733.07.2023.AK 2023-09-08 13:31:30
Zawiadomienie dot. wyłożenia do wyglądu w UM Płoty projektu UPUL, instrukcję czytania UPUL, mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanów, mapy przeglądowej ochrony przeciwpożarowej dla powiatu Gryfickiego, gminy Płoty oraz druk dot. uwag i zastrzeżeń. Wymienione dokumenty obowiązują na stronie BIP do dnia 31.10 2023 r. 2023-09-06 12:32:31
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.09.2023r., znak:RRGiIS.6730.36.2023.AK 2023-09-04 14:25:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.09.2023r., znak:RRGiIS.6730.32.2023.AK 2023-09-04 14:24:15
obwieszczenia PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych 2023-09-01 13:10:37
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości niezbędnej do komunalizacji mienia Skarbu Państwa 2023-08-28 13:04:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 11.08.2023r., znak:RRGiIS.6730.36.2023.AK 2023-08-16 13:55:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10.08.2023r, znak: RRGiIS.6730.32.2023.AK 2023-08-10 11:41:53
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.08.2023r., znak:RRGiIS.6733.07.2023.AK 2023-08-02 12:55:34
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.08.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.2023.AK dotyczące wydania decyzji z dn. 01.08.2023r., Nr 04/Li-g/2023, znak: RRGiIS.6733.05.2023.AK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa lokalnej kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyszogóra 2023-08-01 14:30:52
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.08.2023r., znak:RRGiIS.6733.06.2023.AK dotyczące wydania decyzji z dn. 01.08.2023r., Nr 05/Li-g/2023, znak: RRGiIS.6733.06.2023.AK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa lokalnej kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potuliniec 2023-08-01 14:30:08
Obwieszczenie Burmistrza Płotów dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji fotowoltaicznej pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Płoty II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Lisowo " 2023-07-25 11:29:40
Obwieszczenie Burmistrza Płotów dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji fotowoltaicznej pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Płoty I wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Lisowo " 2023-07-24 13:26:14
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa 2023-07-07 08:21:33
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.06.2023r., znak:RRGiIS.6730.18.2023.AK 2023-07-03 14:56:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.06.2023r., znak:RRGiIS.6733.07.1.2023.AK 2023-06-29 12:17:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.06.2023r., znak:RRGiIS.6733.07.2023.AK 2023-06-29 12:16:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.06.2023r., znak:RRGiIS.6733.06.2023.AK 2023-06-21 14:12:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.06.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.2023.AK 2023-06-21 14:11:44
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. udzielenia na rzecz gospodarstwa rolnego w Wyszogórze pozwolenia na usługi wodne - pobór wód podziemnych. 2023-06-15 14:49:57
Ogłoszenie z dnia 1 czerwca 2023 r. Burmistrza Gminy Płoty dotyczące wyboru ławników na kadencję 2024-2027 2023-06-01 14:34:56
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.05.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.1.2023.AK 2023-05-23 14:34:14
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.05.2023r., znak:RRGiIS.6733.06.1.2023.AK 2023-05-23 14:32:21
obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne znak: SZ.RUZ.421.158-7.2019.ZK 2023-05-22 14:43:28
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.05.2023r., znak:RRGiIS.6733.06.2023.AK 2023-05-17 14:07:59
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 15.05.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.2023.AK 2023-05-15 13:58:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.05.2023r., znak:RRGiIS.6733.02.2023.AK 2023-05-15 13:56:31
OBWIESZCZENIE O ZAWIADOMIENIU Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.4210.140.2022.PG 2023-05-11 14:46:46
Gmina Płoty informuje o końcowej sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych. 2023-05-11 14:41:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 21.04.2023r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 7/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,, Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Wschód w pasie drogi ekspresowej S6 kierunek Szczecin kilometraż 35+100" 2023-04-26 14:09:15
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 21.04.2023r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 8/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,, Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Wschód w pasie drogi ekspresowej S6 kierunek Gdańsk kilometraż 35+100" 2023-04-26 14:08:31
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dotyczy:umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 11 lutego 2020r., znak: SZ.RUZ.421.158-7.2019.ZK 2023-04-24 13:00:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.04.2023r., znak:RRGiIS.6733.04.2023.AK 2023-04-20 12:24:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.04.2023r., znak:RRGiIS.6733.03.2023.AK 2023-04-20 12:23:58
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.04.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.2023.AK 2023-04-19 14:46:04
obwieszczenia Burmistrza Płotów dot. zakończenia postępowania w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Truskolas 2023-04-19 14:45:21
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.04.2023r., znak:RRGiIS.6730.08.2023.AK 2023-04-14 13:10:12
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.04.2023r., znak:RRGiIS.6730.07.2023.AK 2023-04-14 13:09:29
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.04.2023r., znak:RRGiIS.6730.06.2023.AK 2023-04-14 13:08:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 28.03.2023 r. - Kwalifikacja wojskowa 2023-04-12 08:21:07
Obwieszczenie o pierwszej publicznej licytacji nieruchomości 2023-04-05 09:45:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.02.2023.AK 2023-03-29 11:51:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.13.2022.2023.AK 2023-03-27 13:49:21
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.04.2023.AK 2023-03-27 13:48:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.03.2023.AK 2023-03-27 13:45:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.2023.AK 2023-03-27 13:44:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 07.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.04.2023.AK 2023-03-07 14:27:30
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 07.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.03.2023.AK 2023-03-07 14:26:38
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 06.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.2023.AK 2023-03-07 14:25:54
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Gryficach dot. wydania decyzji udzielającej ZGKiM w Płotach pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-02 14:18:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.13.2022.2023.AK 2023-03-02 14:16:57
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 23.02.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,, Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Wschód w pasie drogi ekspresowej S6 kierunek Szczecin kilometraż 35+100 2023-03-01 14:52:32
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 15.02.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,, Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Wschód w pasie drogi ekspresowej S6 kierunek Gdańsk kilometraż 35+100 2023-02-21 13:23:57
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.02.2023r., znak:RRGiIS.6733.02.1.2023.AK 2023-02-17 14:42:24
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.02.2023r., znak:RRGiIS.6733.12.2022.2023.AK 2023-02-16 13:30:23
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.02.2023r., znak:RRGiIS.6733.02.2023.AK 2023-02-15 13:05:44
Refundacja podatku VAT 2023-02-10 14:02:38
OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr. SZ.RUZ.4210.141.2022.PG 2023-01-30 14:16:53
OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr. SZ.RUZ.4210.140.2022.PG 2023-01-30 14:14:46
Obwieszczenie Burmistrza Płotów dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej w miejscowości Truskolas, realizowanej w ramach zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Truskolas 2023-01-24 14:37:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.01.2023r., znak:RRGiIS.6733.12.2022.2023.AK 2023-01-23 14:07:23
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.01.2023r., znak:RRGiIS.6733.11.2022.2023.AK 2023-01-23 14:06:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.01.2023r., znak:RRGiIS.6730.47.2022.2023.AK 2023-01-23 14:04:49
OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Płotach informuje, iż będzie ubiegać się o dotację z na zadania związane z usuwanie m wyrobów azbestowych z terenu M iasta i G miny Płoty.e środków 2023-01-23 14:02:26
Gmina Płoty ogłasza, że kontynuuje zamówienia na węgla w ramach ustawy  z dnia 27 października 2022 2023-01-09 12:22:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
09 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
09 sty 2023, godz. 12:21

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 12:21