Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia i Obwieszczenia 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
obwieszczenie Burmistrza Płotów dot. zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2023-09-29 12:14:12
obwieszczenia Komisji Okręgowej Nr 4/Grc w Płotach dot. rejestracji kandydatów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. 2023-09-15 14:19:56
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 08.09.2023r., znak:RRGiIS.6733.07.2023.AK 2023-09-08 13:31:30
Zawiadomienie dot. wyłożenia do wyglądu w UM Płoty projektu UPUL, instrukcję czytania UPUL, mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanów, mapy przeglądowej ochrony przeciwpożarowej dla powiatu Gryfickiego, gminy Płoty oraz druk dot. uwag i zastrzeżeń. Wymienione dokumenty obowiązują na stronie BIP do dnia 31.10 2023 r. 2023-09-06 12:32:31
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.09.2023r., znak:RRGiIS.6730.36.2023.AK 2023-09-04 14:25:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.09.2023r., znak:RRGiIS.6730.32.2023.AK 2023-09-04 14:24:15
obwieszczenia PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych 2023-09-01 13:10:37
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości niezbędnej do komunalizacji mienia Skarbu Państwa 2023-08-28 13:04:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 11.08.2023r., znak:RRGiIS.6730.36.2023.AK 2023-08-16 13:55:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 10.08.2023r, znak: RRGiIS.6730.32.2023.AK 2023-08-10 11:41:53
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.08.2023r., znak:RRGiIS.6733.07.2023.AK 2023-08-02 12:55:34
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.08.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.2023.AK dotyczące wydania decyzji z dn. 01.08.2023r., Nr 04/Li-g/2023, znak: RRGiIS.6733.05.2023.AK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa lokalnej kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wyszogóra 2023-08-01 14:30:52
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 01.08.2023r., znak:RRGiIS.6733.06.2023.AK dotyczące wydania decyzji z dn. 01.08.2023r., Nr 05/Li-g/2023, znak: RRGiIS.6733.06.2023.AK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa lokalnej kontenerowej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potuliniec 2023-08-01 14:30:08
Obwieszczenie Burmistrza Płotów dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji fotowoltaicznej pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Płoty II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Lisowo " 2023-07-25 11:29:40
Obwieszczenie Burmistrza Płotów dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji fotowoltaicznej pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Płoty I wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Lisowo " 2023-07-24 13:26:14
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa 2023-07-07 08:21:33
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.06.2023r., znak:RRGiIS.6730.18.2023.AK 2023-07-03 14:56:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.06.2023r., znak:RRGiIS.6733.07.1.2023.AK 2023-06-29 12:17:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.06.2023r., znak:RRGiIS.6733.07.2023.AK 2023-06-29 12:16:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.06.2023r., znak:RRGiIS.6733.06.2023.AK 2023-06-21 14:12:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 21.06.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.2023.AK 2023-06-21 14:11:44
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. udzielenia na rzecz gospodarstwa rolnego w Wyszogórze pozwolenia na usługi wodne - pobór wód podziemnych. 2023-06-15 14:49:57
Ogłoszenie z dnia 1 czerwca 2023 r. Burmistrza Gminy Płoty dotyczące wyboru ławników na kadencję 2024-2027 2023-06-01 14:34:56
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.05.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.1.2023.AK 2023-05-23 14:34:14
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.05.2023r., znak:RRGiIS.6733.06.1.2023.AK 2023-05-23 14:32:21
obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne znak: SZ.RUZ.421.158-7.2019.ZK 2023-05-22 14:43:28
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.05.2023r., znak:RRGiIS.6733.06.2023.AK 2023-05-17 14:07:59
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 15.05.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.2023.AK 2023-05-15 13:58:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.05.2023r., znak:RRGiIS.6733.02.2023.AK 2023-05-15 13:56:31
OBWIESZCZENIE O ZAWIADOMIENIU Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.4210.140.2022.PG 2023-05-11 14:46:46
Gmina Płoty informuje o końcowej sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych. 2023-05-11 14:41:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 21.04.2023r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 7/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,, Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Wschód w pasie drogi ekspresowej S6 kierunek Szczecin kilometraż 35+100" 2023-04-26 14:09:15
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 21.04.2023r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 8/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,, Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Wschód w pasie drogi ekspresowej S6 kierunek Gdańsk kilometraż 35+100" 2023-04-26 14:08:31
Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dotyczy:umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 11 lutego 2020r., znak: SZ.RUZ.421.158-7.2019.ZK 2023-04-24 13:00:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.04.2023r., znak:RRGiIS.6733.04.2023.AK 2023-04-20 12:24:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 20.04.2023r., znak:RRGiIS.6733.03.2023.AK 2023-04-20 12:23:58
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.04.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.2023.AK 2023-04-19 14:46:04
obwieszczenia Burmistrza Płotów dot. zakończenia postępowania w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Truskolas 2023-04-19 14:45:21
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.04.2023r., znak:RRGiIS.6730.08.2023.AK 2023-04-14 13:10:12
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.04.2023r., znak:RRGiIS.6730.07.2023.AK 2023-04-14 13:09:29
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.04.2023r., znak:RRGiIS.6730.06.2023.AK 2023-04-14 13:08:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 28.03.2023 r. - Kwalifikacja wojskowa 2023-04-12 08:21:07
Obwieszczenie o pierwszej publicznej licytacji nieruchomości 2023-04-05 09:45:36
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 24.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.02.2023.AK 2023-03-29 11:51:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 27.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.13.2022.2023.AK 2023-03-27 13:49:21
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.04.2023.AK 2023-03-27 13:48:11
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.03.2023.AK 2023-03-27 13:45:37
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.2023.AK 2023-03-27 13:44:50
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 07.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.04.2023.AK 2023-03-07 14:27:30
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 07.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.03.2023.AK 2023-03-07 14:26:38
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 06.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.05.2023.AK 2023-03-07 14:25:54
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Gryficach dot. wydania decyzji udzielającej ZGKiM w Płotach pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne. - (artykuł stracił ważność) 2023-03-02 14:18:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.03.2023r., znak:RRGiIS.6733.13.2022.2023.AK 2023-03-02 14:16:57
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 23.02.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,, Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Wschód w pasie drogi ekspresowej S6 kierunek Szczecin kilometraż 35+100 2023-03-01 14:52:32
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 15.02.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ,, Rozbudowa miejsca obsługi podróżnych MOP Wyszogóra Wschód w pasie drogi ekspresowej S6 kierunek Gdańsk kilometraż 35+100 2023-02-21 13:23:57
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.02.2023r., znak:RRGiIS.6733.02.1.2023.AK 2023-02-17 14:42:24
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.02.2023r., znak:RRGiIS.6733.12.2022.2023.AK 2023-02-16 13:30:23
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.02.2023r., znak:RRGiIS.6733.02.2023.AK 2023-02-15 13:05:44
Refundacja podatku VAT 2023-02-10 14:02:38
OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr. SZ.RUZ.4210.141.2022.PG 2023-01-30 14:16:53
OBWIESZCZENIE Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr. SZ.RUZ.4210.140.2022.PG 2023-01-30 14:14:46
Obwieszczenie Burmistrza Płotów dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej w miejscowości Truskolas, realizowanej w ramach zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Truskolas 2023-01-24 14:37:13
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.01.2023r., znak:RRGiIS.6733.12.2022.2023.AK 2023-01-23 14:07:23
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.01.2023r., znak:RRGiIS.6733.11.2022.2023.AK 2023-01-23 14:06:03
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 23.01.2023r., znak:RRGiIS.6730.47.2022.2023.AK 2023-01-23 14:04:49
OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Płotach informuje, iż będzie ubiegać się o dotację z na zadania związane z usuwanie m wyrobów azbestowych z terenu M iasta i G miny Płoty.e środków 2023-01-23 14:02:26
Gmina Płoty ogłasza, że kontynuuje zamówienia na węgla w ramach ustawy  z dnia 27 października 2022 2023-01-09 12:22:04

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
09 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
09 sty 2023, godz. 12:21

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 12:21