Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia

„Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

 

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach 11 października 2016 r. do 31 października 2016 r. na podstawie Zarządzenia Nr 61/2016 Burmistrza Płotów z dnia 10 października 2016r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”. zostało umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Płotach w okresie od 11.10.2016r. do 31.10.2016r.

W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania propozycji i uwag. W wyznaczonym do konsultacji terminie nie zgłoszono uwag ani opinii.

 

Zgodnie z uchwałą Nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Płoty w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

 

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w celu podjęcia stosownej uchwały.


 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Sać

Data wytworzenia:
03 lis 2016

Osoba dodająca informacje

Tomasz Sać

Data publikacji:
03 lis 2016, godz. 14:05

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Sać

Data aktualizacji:
03 lis 2016, godz. 14:05