Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa dwóch zjazdów publicznych z działki nr 33/3 dr na działkę nr 33/18 w m. Nowogard, obręb nr 5"

PPiB.6733.10.2013.AK

Płoty, dnia 15 maja 2013r.

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

BURMISTRZA PŁOTÓW

o wszczęciu postępowania

 

Stosownie do art. 61 § 4 Kpa (Jednolity tekst: Dz.U. 2013r., poz. 267)oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam że, w związku  postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2013 roku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, znak: SKO/WJ/420/689/2013 wyznaczającym Burmistrza Gminy Płoty jako organ właściwy do załatwienia sprawy złożonej przez Pana Mariusza Jażdżewskiego „Biuro Usług Inżynieryjnych”, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7, 72-200 Nowogard działającego w imieniu i z upoważnienia Burmistrza Nowogardu na rzecz Gminy Nowogard, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch zjazdów publicznych z działki nr 33/3 dr na działkę nr 33/18 w m. Nowogard, obręb nr 5”.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
15 maj 2013

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
15 maj 2013, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
15 maj 2013, godz. 14:58