Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 06/Li-g/2012 z 4 września 2012 r. dla inwestycji pn.: "Budowa parkingu przy ul. 5 - go Marca" w m. Nowogard

 

PPiB.6733.32.2012.AK

Płoty, dnia 8 października 2012r.

 

OBWIESCZENIE

BURMISTRZA PŁOTÓW

o wszczęciu postępowania

 

Stosownie do art. 61 § 4 Kpa (Jednolity tekst: Dz.U. z dnia 17 listopada 2000r. nr 98, poz. 1071; z późn. zm.)oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam że, w związku z wnioskiem Pana Łukasza Mężydło, ul. Hrubieszowska 43/3, 71-047 Szczecin działającego w imieniu i z upoważnienia Burmistrza Nowogardu na rzecz Gminy Nowogard, Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji ostatecznej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 06/Li-g/2012 z 4 września 2012 r. dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu przy ul. 5 - go Marca” w m. Nowogard (dz. dr nr 241 oraz dz. nr 248/36 i 248/31 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 Nowogard) polegające na wprowadzeniu zmian dotyczących funkcji zabudowy, linii zabudowy oraz warunków zabudowy.

 

1. W miejsce istniejącego zapisu:

     - funkcja zabudowy:  obiekty infrastruktury technicznej -  inwestycja obejmuje budowę

        parkingu przy ul. 5 - go Marca w m. Nowogard (dz. dr nr 241 oraz dz. nr 248/36 i 248/31

        położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 Nowogard),

    wprowadza się nowy zapis: 

     - funkcja zabudowy:  obiekty infrastruktury technicznej -  inwestycja obejmuje budowę

        parkingu wraz z chodnikiem przy ul. 5 - go Marca w m. Nowogard (dz. dr nr 241 oraz

          dz. nr 248/36 i 248/31 położonych w obrębie geodezyjnym nr 3 Nowogard),

2. W miejsce istniejącego zapisu:

   - linia zabudowy:  nieprzekraczalna linia zabudowy –  jak w załączniku graficznym,

    wprowadza się nowy zapis: 

   - linia zabudowy:  nie określa się, inwestycję prowadzić w granicach wyznaczonej linii 

      zainwestowania zgodnie z przedstawioną koncepcją,

3. W miejsce istniejącego zapisu:

   - warunki zabudowy:należy zaprojektować miejsca postojowe o wym. 2,50 m x 5,0 m,

     oraz  jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,50 m x 5,0 m,

     usytuowane prostopadle do jezdni ul. 5 – go Marca, ,  przy projektowaniu parkingu

     należy zachować istniejący drzewostan, a na ewentualną wycinkę drzew należy

     uzyskać decyzję Burmistrza Nowogardu,

     wprowadza się nowy zapis: 

- warunki zabudowy:należy zaprojektować miejsca postojowe o wym. 2,50 m x 5,0 m,

     oraz  jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,60 m x 5,0 m,

     usytuowane prostopadle do jezdni ul. 5 – go Marca, ,  przy projektowaniu parkingu

     należy zachować istniejący drzewostan, a na ewentualną wycinkę drzew należy

     uzyskać decyzję Burmistrza Nowogardu.

O powyższym zawiadamiam obwieszczam celem zapewnienia stronom czynnego udziału  w postępowaniu.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
koncepcja (PDF, 15.74Mb) 2012-10-10 10:10:37 88
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
10 paź 2012

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
10 paź 2012, godz. 10:20

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
10 paź 2012, godz. 10:20