Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Płoty, 2014-03-31

PPiB-6720/PłL/2/14

PPiB-6721/PłL/2/14

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Płotów

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 

 

            Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o przyjęciu następujących dokumentów :

 

·         Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, przyjętej uchwałą XXXIX/336/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r.   

·         Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płotowski Park Przemysłowy w Lisowie”, przyjętego uchwałą XXXIX/337/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r.

 

oraz informuję,że z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w artykule 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z póź. zm.) można zapoznać się w terminie do 30 maja 2014 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, pok. 17. Po tym terminie dokumenty dostępne będą zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

 

 

 

 

Burmistrz Płotów

mgr inż. Marian Maliński


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
31 mar 2014

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
31 mar 2014, godz. 09:33

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
31 mar 2014, godz. 09:33