Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Nr ROŚID.6220.8.11.12.13.2014.BK Burmistrza Płotów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości o prowadzonym postępowaniu zmierzjącym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Hodowla brojlera o łącznej obsadzie 39.500 sztuk brojlerów na działce nr 5/34 w obrębie Bądkowo, gmina Płoty.

Obwieszczenie Nr ROŚID.6220.8.11.12.13.2014.BK
Burmistrza Płotów

z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości o prowadzonym postępowaniu zmierzjącym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Hodowla brojlera o łącznej obsadzie 39.500 sztuk brojlerów na działce nr 5/34 w obrębie Bądkowo, gmina Płoty".

 Burmistrz Płotów działając na podstawie art.3 ust.1 pkt.11, art. 33 ust.1, art. 34 i art.79 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1235ze zm.),

 zawiadamia:

1.  że, w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie Decyzji Burmistrza Płotów z dnia 11.12.2011r. Nr ROŚiD.6220.8.2011.2012.BK określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn.:”Hodowla brojlera o łącznej obsadzie 39500 sztuk brojlerów na działce nr 5/34 w obrębie Bądkowo gm. Płoty” Organ podjął postępowanie zmierzające do wydania nowej decyzji w powyższym zakresie,

2.  przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest przedsięwzięcie polegające na hodowli brojlerów kurzych na terenie działki ewidencyjnej nr 5/34 w obrębie Bądkowo, gm. Płoty, którego Inwestorem jest Pan Adam Chowański,

3.  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanih jest Burmistrz Płotów, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach,

4.  niezbędna dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Rozwoju Gospodarczego
i Inwestycji Samorządowych Urzędu Miejskiego w Płotach ( pokój nr 21, w godzinach 9.00 – 14.00),

5.  zainteresowanym, w ramach udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji przysługuje prawo zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz wniesienia uwag i wniosków dot. powyższego postepowania,

6.  uwagi i wnioski można wnosić do Urzędu Miejskiego w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja
1 w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. z 2013r., poz. 262) – w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia,

7.  organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Płotów,

8.  w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia j.w. nie jest prowadzone postepowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

  

 

 

 

 Burmistrz Płotów


mgr inż. Marian Maliński

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
03 gru 2014

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
03 gru 2014, godz. 14:54

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
03 gru 2014, godz. 14:54