Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Znak: PPiB-6721/PłL/15/13

Płoty, 2013-10-09

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PŁOTÓW

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

         Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 ze zm.) i uchwały Nr VII/71/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płotowski Park Przemysłowy w Lisowie”, obejmującego działki ewidencyjne nr : 11/17, 11/18, 11/19, 11/26, 11/27, 11/28 obręb 0030 Lisowo

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płotowski Park Przemysłowy w Lisowie”, obejmującego działki ewidencyjne nr : 11/17, 11/18, 11/19, 11/26, 11/27, 11/28 obręb 0030 Lisowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od21 października 2013 r. do22 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach adres : 72-310 Płoty, Plac Konstytucji 3-go Maja 1 w godzinach od 8:00 do 15:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach adres : 72-310 Płoty, Plac Konstytucji 3-go Maja 1 o godz. 12:00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Płotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2013 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24 10 2013 13 42 51Proj uchw zm stud rys (PDF, 2.24Mb) 2013-10-24 13:42:51 19
24 10 2013 13 42 51Proj uchw zm stud tekst (PDF, 62.29Kb) 2013-10-24 13:42:51 38
24 10 2013 13 42 51Proj zm stud tekst jednolity (PDF, 3.24Mb) 2013-10-24 13:42:51 30
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
09 paź 2013

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
09 paź 2013, godz. 11:38

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
24 paź 2013, godz. 13:42