Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE NR ROŚiD.6220.7.2017.BK BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 27 września 2017r. w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym

OBWIESZCZENIE NR ROŚiD.6220.7.2017.BK

BURMISTRZA PŁOTÓW

z dnia  27 września  2017r.

 

 

w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym

 

 

Zgodnie z  art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j.) i art. 33 ust.1, w związku z  art. 71 ust.1, ust.2, pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2016r., poz.353),

Burmistrz Płotów

 

 zawiadamia strony oraz społeczeństwo, że na podstawie art. 63 ust.2, art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2016r., poz.353 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie z dnia 25 września 2017r., Nr WST-K.4240.163.2017.MC, że wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:   Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki nr 186/3 w obrębie Darszyce gmina Płoty”. Z treścią w/w opinii  i postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72 – 310 Płoty, pokój 21.

 Jednocześnie zawiadamia się, że  tut. Urząd zakończył postepowanie dowodowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na  części działki nr 186/3 w obrębie Darszyce gmina Płoty

W związku z powyższym stronom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami zgromadzonymi przez organ w powyższej sprawie oraz  prawo wniesienia swoich uwag  i zastrzeżeń.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach,  pokój nr 21, od poniedziałku do piątku, w godzinach  od  8:00 do 15:00, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płotach.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
27 wrz 2017

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
27 wrz 2017, godz. 12:47

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
27 wrz 2017, godz. 12:47