Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania "Budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV po trasie linii istniejących przewidzianych do demontażu w m. Płoty obejmującej działki: dr nr 312 położone w obrębie nr 4 oraz działki: dr nr 211, 458 i dz. nr 205, 206, 208, 453, 495/5 położone w obrębie nr 3".

PPiGG.AK.7331 -80/10

Płoty, dnia 19 marca 2010r.

 

 

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

BURMISTRZA PŁOTÓW

o wszczęciu postępowania

 

 

Stosownie do art. 61 § 4 Kpa (Jednolity tekst: Dz.U. nr 98, poz. 1074 z 2000r) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV po trasie linii istniejących przewidzianych do demontażu w m. Płoty obejmującej działki: dr nr 312 położone w  obrębie nr 4 oraz działki: dr nr 211,  458 i dz. nr  205, 206, 208, 453, 495/5 położone w obrębie nr 3”.

O powyższym obwieszczam celem zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Płotach dnia:

19 marca 2010r.

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

...........................................................

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
19 mar 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
19 mar 2010, godz. 12:32

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
19 mar 2010, godz. 12:33