Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegająca na budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej o wysokości do 70m npt wraz z instalacją na nim anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstaw masztu" w m. Płoty, przy ul. Żwirki i Wigury 11, obręb nr 1 (dz. nr 23/2).

PPiGG.AK.7331-246/09 Płoty, dnia 15.12.2009 r.


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA PŁOTÓW

z dnia 15 grudnia 2009 r.


Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia się

wszystkie strony w sprawie

wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegająca na budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej o wysokości do 70m npt wraz z instalacją na nim anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstaw masztu” w m. Płoty, przy ul. Żwirki i Wigury 11, obręb nr 1 (dz. nr 23/2).


Burmistrz Płotów w dniu 5 października 2009 r. wydał decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegająca na budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej o wysokości do 70m npt wraz z instalacją na nim anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstaw masztu” w m. Płoty, przy ul. Żwirki i Wigury 11, obręb nr 1 (dz. nr 23/2).

Decyzja została w całości uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie (Decyzja z dnia 30.11.2009r., Nr SKO/Ma/420/4242/09) i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku Inwestora Burmistrz Płotów w dniu 15 grudnia 2009 r. wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegająca na budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej o wysokości do 70m npt wraz z instalacją na nim anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstaw masztu” w m. Płoty, przy ul. Żwirki i Wigury 11, obręb nr 1 (dz. nr 23/2).


Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach w pokoju nr 17 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530).

Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Płot w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płotach.Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Płotach dnia:

15 grudnia 2009r.Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

...........................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
15 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
15 gru 2009, godz. 14:06

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
15 gru 2009, godz. 14:06