Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 26.01.2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów z oprawami" przy ul. Górska/Nowy Świat w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 5 (dz. nr 249, 242/1 i 240)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA PŁOTÓW
z dnia 26 stycznia 2016 r.


Stosownie do art. 61 § 4 Kpa (Jednolity tekst: Dz.U. 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam że, w związku  postanowieniem z dnia 13 stycznia 2016 roku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, znak: SKO/Ma/420/5515/15 wyznaczającym Burmistrza Gminy Płoty jako organ właściwy do załatwienia sprawy złożonej przez Burmistrza Gryfic na rzecz Gminy Gryfice, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 GRYFICE zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącego ciągu pieszo – jezdnego wraz z odwodnieniem oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z montażem słupów z oprawami” przy ul. Górska/Nowy Świat w m. Gryfice, obręb geodezyjny Gryfice 5 (dz. nr 249, 242/1 i 240).

O powyższym zawiadamiam celem zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Sać

Data wytworzenia:
26 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Tomasz Sać

Data publikacji:
26 sty 2016, godz. 18:41

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Sać

Data aktualizacji:
26 sty 2016, godz. 18:42