Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Wykonanie odczepu z istniejącej linii napowietrznej 15 kV, budowa linii kablowej 15 kV, likwidacja istniejących linii napowietrznych i kablowych 0,4 kV, budowa nowych linii napowietrznych i kablowych 0,4 kV, budowa stacji transformatorowej oraz budowa oświetlenia ulicznego"

 

 

PPiGG.AK.7331 -125/10

Płoty, dnia 29 kwietnia 2010r.

 

 

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

BURMISTRZA PŁOTÓW

o wszczęciu postępowania

 

 

Stosownie do art. 61 § 4 Kpa (Jednolity tekst: Dz.U. nr 98, poz. 1074 z 2000r) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Wykonanie odczepu z istniejącej linii napowietrznej 15 kV, budowa linii kablowej 15 kV, likwidacja istniejących linii napowietrznych i kablowych 0,4 kV, budowa nowych linii napowietrznych i kablowych 0,4 kV, budowa stacji transformatorowej oraz budowa oświetlenia ulicznego” w m. Pniewo, gm. Płoty ( działki dr nr: 106, 161, 205, 208, 218, 221, 237, 253, 266, 156/1, 191, 247, 138 oraz działki: 124/2, 124/3, 124/6, 147/2, 147/1, 160, 183/2, 33/5, 130/2, 130/1, 137, 181, 182/1, 182/4, 182/3, 136, 131, 135, 134, 132/3, 132/4, 33/3, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 215, 301/1, 301/2, 301/3, 209/2, 211/1, 211/2, 214, 216/1, 220, 223, 222, 226, 227/1, 227/2, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 252, 249/8, 248/2, 248/3, 241/2, 245, 248/4, 246, 241/1, 14/4, 14/5, 238/2, 238/1, 243/1, 243/2, 242, 249/1, 154, 148/1, 197/1, 197/2, 196, 195/4, 195/2, 195/3, 195/1, 189/2, 192, 190, 187, 188, 185, 184, 183/1, 182/5, 216/3, 209/1, 210, 212/1, 212/2, 213, 216/2, 217, 219, 225/1, 254/2, 249/7, 244, 239, 155/4, 155/1, 148/2 i 189/1).

O powyższym obwieszczam celem zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Płotach dnia:

29 kwietnia 2010r.

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

...........................................................

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
29 kwi 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
29 kwi 2010, godz. 12:19

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
29 kwi 2010, godz. 12:19