Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2009r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie że zostało wydane postanowienie z dnia 23 września 2009r. Nr ROŚiD.7610/6/2009r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0144Z ? odc. Natolewice ? Natolewiczki"

Nr ROŚiD.7610/6/2009


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Płotów

z dnia 25 września 2009r.


Na podstawie art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1060r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008r. (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zmianami),

zawiadamia się

wszystkie strony w sprawie


że zostało wydane postanowienie z dnia 23 września 2009r. Nr ROŚiD.7610/6/2009r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:”przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0144Z – odc. Natolewice – Natolewiczki”, do realizacji którego przystępuje Powiat Gryficki.

Postanowienie zostało wydane przez Burmistrza Płotów, prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W związku z tym informuje strony postępowania o tym, że:

1) na wydane postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia,

2) zgodnie z art.49 kodeksu postępowania administracyjnego uznaje się doręczenie za dokonane ze

skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Płotów    

mgr inż. Marian Maliński


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
28 wrz 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
28 wrz 2009, godz. 15:07

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
28 wrz 2009, godz. 15:07