Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 

                                                                                         Płoty, 2011-06-03

OGŁOSZENIE

Burmistrza Płotów

 

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o przyjęciu następujących dokumentów :

 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, przyjętej uchwałą Nr V/49/2011 Rady Miejskiej  w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego teren  w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna, przyjętego uchwałą Nr V/50/2011 Rady Miejskiej  w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego teren w rejonie ulicy Bajkowej, przyjętego uchwałą Nr V/51/2011 Rady Miejskiej                  w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego teren w rejonie ulicy Parkowej, przyjętego uchwałą Nr V/52/2011 Rady Miejskiej                   w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego teren pod lokalizację cmentarza komunalnego, przyjętego uchwałą Nr V/53/2011 Rady Miejskiej  w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r.

 

oraz informuję, że z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w artykule 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 72-310 Płoty.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
06 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
06 cze 2011, godz. 09:17

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
06 cze 2011, godz. 09:17