Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia i Obwieszczenia 2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.11.2022r., znak:RRGiIS.6733.10.2022.AK 2022-11-29 12:40:44
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.11.2022r., znak:RRGiIS.6733.11.2022.AK 2022-11-29 12:39:41
Obwieszczenie Burmistrza Płotów dot. zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice". 2022-11-23 13:35:59
Postanowienia PGW Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dot. sprostowania błędu pisarskiego w decyzji wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w dniu 14 października 2022 r., znak: SZ.RUZ.4210.79-7.2022.ZK. 2022-11-23 13:34:39
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.11.2022r. znak: SZ.ZUZ.4210.144.8.2022.SK 2022-11-09 19:53:58
OGŁOSZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-07 14:28:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220 2 4 .20 2 2 MW z dnia 07 listopada 20 2 2 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej „Wicimice 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek ewidencyjnych nr 7/5, 13, 6, obręb Wicimice (0004), Gmina Płoty 2022-11-07 12:24:34
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 02.11.2022r., znak:RRGiIS.6733.10.2022.AK 2022-11-07 10:28:57
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 04.11.2022r., znak:RRGiIS.6730.40.2022.AK 2022-11-07 10:28:10
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 03.11.2022r., znak:RRGiIS.6730.36.2022.AK 2022-11-02 14:29:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.10.2022r., znak:RRGiIS.6730.40.2022.AK 2022-10-12 12:18:51
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.10.2022r., znak:RRGiIS.6730.30.2022.AK 2022-10-12 12:18:07
Informacja w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni wierconej na dz. nr 184/3 obręb Sowno 2022-10-04 11:11:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z nowoprojektowanego ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni wierconej dla potrzeb podlewania boiska sportowego na dz. nr 184/3 obręb Sowno 2022-10-04 11:10:47
Informacja w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z nowoprojektowanego ujęcia wód podziemnych składającego się z jednej studni wierconej dla potrzeb podlewania boiska sportowego na dz. nr 184/3 obręb Sowno 2022-10-04 11:09:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-4.7820.259-9.2022.JR z 26.09.2022r. informujące o realizacji inwestycji drogowej pn.: "Budowa jezdni dodatkowej łączącej drogi DD.2 i DD2.A w rejonie MOP Wyszogóra w ciągu drogi ekspresowej S6 2022-09-29 08:43:51
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.09.2022r., znak:RRGiIS.6730.28.2022.AK 2022-09-29 08:36:54
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wygaszenie w części decyzji pozwolenia wodnoprawnego 2022-09-27 11:38:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ.6220.21.2022.MW z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni mechaniczno - biologicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice 2022-09-27 11:34:44
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości niezbędnej do komunalizacji mienia Skarbu Państwa - (artykuł stracił ważność) 2022-09-22 07:53:20
OBWIESZCZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości niezbędnej do komunalizacji mienia Skarbu Państwa - (artykuł stracił ważność) 2022-09-22 07:52:13
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia I czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-09-09 14:22:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220 13 2022. MW z dnia 0 6 września 202 2 r. w sprawie zakończenia postępowania - (artykuł stracił ważność) 2022-09-06 14:21:44
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 30.08.2022r., znak:RRGiIS.6733.08.2022.AK 2022-08-30 14:38:05
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO dnia 28 lipca 2022 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej 2022-08-29 14:24:56
"Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.07.2022r., znak:RRGiIS.6730.20.2022.AK" 2022-08-10 10:08:02
Zawiadomienie sygn. RRGiIS.6733.08.2022.AK w spr. zakończenia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa budynku Posterunku Policji wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki nr 196/22 położonej w Płotach obręb geodezyjny nr Płoty-1”. 2022-08-10 09:28:46
Budowa jezdni dodatkowej łączącej drogi DD.2 i DD2.A w rejonie MOP "Wyszogóra" w ciągu drogi ekspresowej S6 - (artykuł stracił ważność) 2022-06-29 14:50:31
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa systemu nawodnienia upraw w Makowiskach na działkach nr 3/2 i 17 - (artykuł stracił ważność) 2022-06-27 14:56:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220 13 .20 2 2 MW z dnia 24 czerwca 2022 r. 2022-06-27 14:53:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 22.06.2022r., znak:RRGiIS.6730.25.2022.AK 2022-06-22 14:09:43
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 14.06.2022r., znak:RRGiIS.6730.14.2022.AK 2022-06-14 13:54:29
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.05.2022r., znak:RRGiIS.6730.15.2022.AK 2022-05-25 14:30:26
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 18.05.2022r., znak: RRGiIS.6733.04.2022.AK 2022-05-20 13:41:08
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 10.05.2022r., znak: AP-3.746.17.7.2022.KJ 2022-05-16 14:30:00
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.05.2022r., znak:RRGiIS.6730.09.2022.AK 2022-05-16 14:29:17
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 16.05.2022r., znak:RRGiIS.6730.03.2022.AK 2022-05-16 14:28:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce o wydaniu zawiadomienia - (artykuł stracił ważność) 2022-05-12 14:46:51
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 10.05.2022r., znak:RRGiIS.6733.02.2022.AK 2022-05-12 14:44:57
Obwieszczenie - Wójt Gminy Brojce 2022-04-27 13:13:01
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 25.04.2022r., znak:RRGiIS.6733.04.2022.AK 2022-04-26 13:04:57
obwieszczenia Burmistrza Płotów dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - (artykuł stracił ważność) 2022-04-22 08:12:39
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 19.04.2022r., znak:RRGiIS.6733.02.2022.AK 2022-04-19 11:18:06
Obwieszczenie Burmistrza Płotów odnośnie zakończenia postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej dla farmy fotowoltaicznej w m. Lisowo - (artykuł stracił ważność) 2022-04-19 11:16:50
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 29.03.2022r., znak: AP-3.746.17.3.2022.KJ 2022-04-12 13:01:15
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 07.04.2022r., znak:RRGiIS.6733.04.2022.AK 2022-04-07 11:52:18
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 06.04.2022r., znak:RRGiIS.6733.04.2022.AK 2022-04-07 11:51:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Brojce o ponownym wezwaniu do uzupełnień 2022-03-29 12:33:12
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 29.03.2022r., znak:RRGiIS.6733.02.2022.AK 2022-03-29 12:29:56
Obwieszczenie Burmistrza Płotów z dn. 28.03.2022r., znak:RRGiIS.6733.02.2022.AK 2022-03-28 14:59:00
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku - (artykuł stracił ważność) 2022-03-21 12:54:27
Obwieszczenie Burmistrza Płotów dot. wszczęcia postępowania dla realizacji przedmiotowej inwestycji. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-15 14:32:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220 12 2021 2022. MW z dnia 15 lutego 202 2 r. w sprawie zakończenia postępowania 2022-02-16 08:17:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220 0 3 .20 2 2 MW z dnia 31 stycznia 20 2 2 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ?Retencja korytowa Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skut kom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach odbudowa 2 zastawek i 2 przepustów z piętrzeniem na kanale Budziszcze , odbudowa zastawki na rzece Sowno - (artykuł stracił ważność) 2022-02-01 08:54:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr ROŚ .6220 0 3 .20 2 2 MW z dnia 31 stycznia 20 2 2 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ?Retencja korytowa Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skut kom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach odbudowa 2 zastawek i 2 przepustów z piętrzeniem na kanale Budziszcze , odbudowa zastawki na rzece Sowno - (artykuł stracił ważność) 2022-02-01 08:52:59
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2022 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików 2022-01-27 14:48:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
16 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
16 lut 2022, godz. 08:15

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
16 lut 2022, godz. 08:21