Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi? w m. Płoty i Słudwia, gm. Płoty

PPiGG.AK.7331 -189/09 Płoty,                                                                                 dnia 26 października 2009r.O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA PŁOTÓW

o wszczęciu postępowaniaStosownie do art. 61 § 4 Kpa (Jednolity tekst: Dz.U. nr 98, poz. 1074 z 2000r) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi” w m. Płoty i Słudwia, gm. Płoty (dz. nr: 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40/3, 40/5, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/18, 40/19, 40/20, 40/21, 40/22, 40/23, 40/24, 40/25, 40/26, 40/30, 40/31, 40/33, 40/36, 50, 52/1, 53, 55/2, 55/3, 55/4, 55/9, 55/11, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 61, 62, 63/1, 63/2 i 64 – położone w obrębie Płoty 2 oraz dz. nr: 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 10/2, 10/3, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 81, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 105, 107/2, 107/3, 111/1, 111/2, 111/4, 111/5, 111/12, 112, 115, 116/1, 116/2 – położone w obrębie Słudwia ).

O powyższym obwieszczam celem zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Płotach dnia:

26 października 2009r.Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

...........................................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
26 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
26 paź 2009, godz. 09:25

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
26 paź 2009, godz. 09:25