Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA PŁOTÓW

o wszczęciu postępowaniaStosownie do art. 61 § 4 Kpa (Jednolity tekst: Dz.U. nr 98, poz. 1074 z 2000r) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegająca na budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej o wysokości do 70m npt wraz z instalacją na nim anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstaw masztu” w m. Płoty, przy ul. Żwirki i Wigury 11, obręb nr 1 (dz. nr 23/2).

O powyższym obwieszczam celem zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.Wywieszono na tablicy ogłoszeń                                                                                      

w Urzędzie Miejskim w Płotach dnia:                                                                               

15 czerwca 2009r.                                                                                                              


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:                                                                                           

...........................................................                                                                                    


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
15 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
15 cze 2009, godz. 13:43

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
15 cze 2009, godz. 13:43