Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym III dotyczącym sprzedaży autobusu.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym III dotyczącym sprzedaży autobusu.

1.Nazwa i siedziba Sprzedawcy:
Gmina Płoty,
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty

2. Przedmiot sprzedaży:
Autobus Jelcz L090M

a) Nr rejestracyjny – ZGY L891
b) Rok produkcji – 2002
c) Pojemność – 4580 cm³
d) Przebieg –  442000 km
e) Moc silnika – 114 KW
f) Paliwo – olej napędowy

3.Wartość i cena wywoławcza pojazdu:
Wartość rynkowa brutto przedmiotu licytacji określona została przez  rzeczoznawcę 29.600,00 zł netto / 36.408,00 zł brutto.
Cena wywoławcza – 29.126,40 brutto PLN (słownie: słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 40/100)
 Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Autobus będzie można oglądać  po uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu 91-38-51-415 wew. 22 w dniach od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. od pon do pt w godzinach 8:00 – 14:00.

5. Wadium:
5.1.Wadium w wysokości   3000,00 (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ) należy wnieść  wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich na konto bankowe urzędu nr 38 9393 1023 3900 0257 2000 0230 , w terminie do dnia 08.01.2014r. warunkiem przystąpienia do licytacji będzie  okazanie dowodu wpłaty.
5.2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
5.3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
5.4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. 

6. Miejsce i termin licytacji:
Przetarg odbędzie się dnia 09 stycznia 2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie Gminy Płoty, Urząd Miejski Płoty ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty  pokój Sala Konferencyjna.

7. Termin zawarcia umowy sprzedaży – nie dłuższy niż 7 dni od zakończenia przetargu. 

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
 
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo dokonania korekty ogłoszenia, lub wprowadzenia zmian w zakresie warunków zawartych w ogłoszeniu.
 
10. Uprawnionym do kontaktu w imieniu Sprzedającego jest Krzysztof Spychała tel.91-38-51-415 wew. 22

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11 12 2013 13 20 39Wycena Jelcz (PDF, 1.50Mb) 2013-12-11 13:20:39 10
11 12 2013 13 20 40zarzadzenie przetarg autobus (DOC, 13.00Kb) 2013-12-11 13:20:40 32
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Spychała

Data wytworzenia:
11 gru 2013

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Spychała

Data publikacji:
11 gru 2013, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Spychała

Data aktualizacji:
11 gru 2013, godz. 13:20