Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2010 r. O WNIESIENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegająca na budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej o wysokości do 70m npt wraz z instalacją na nim anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstaw masztu" w m. Płoty, przy ul. Żwirki i Wigury 11, obręb nr 1 (dz. nr 23/2)

PPiGG.AK.7331-22/10                                                                                Płoty, dnia 20.01.2010r.

 

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA PŁOTÓW

 z dnia 20 stycznia 2010 r.

O  WNIESIENIU  ODWOŁANIA  OD  DECYZJI

 

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

                                                                       zawiadamia się

                                                           wszystkie strony w sprawie

wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegająca na budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej o wysokości do 70m npt wraz z instalacją na nim anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstaw masztu” w m. Płoty, przy ul. Żwirki i Wigury 11, obręb nr 1  (dz. nr 23/2).

Burmistrz Płotów w dniu 5 października 2009 r. wydał decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegająca na budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej o wysokości do 70m npt wraz z instalacją na nim anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstaw masztu” w m. Płoty, przy ul. Żwirki i Wigury 11, obręb nr 1 (dz. nr 23/2).

Decyzja została w całości uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie (Decyzja z dnia 30.11.2009r., Nr SKO/Ma/420/4242/09) i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.  

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku Inwestora Burmistrz Płotów w dniu 15 grudnia 2009 r. wydał decyzję Nr 03/Li-g/2009 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 polegająca na budowie masztu wolnostojącego o konstrukcji kratowej  o wysokości do 70m npt wraz z instalacją na nim anten nadawczych i radiolinii oraz posadowienie urządzenia sterującego u podstaw masztu” w m. Płoty, przy ul. Żwirki i Wigury 11, obręb nr 1 (dz. nr 23/2).

W dniu 15.01.2010r. do tut. Urzędu wpłynęło odwołanie z dnia 11.01.2010r. mieszkańców miasta Płoty od w/w decyzji.

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) ww. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Zdaniem organu I. instancji odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie w zakresie uchylenia zaskarżonej decyzji. Organ nie widzi też możliwości zastosowania postanowień  art. 132 k.p.a.

            Niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron, o  którym mowa w art. 131 k.p.a.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płotach.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Płotach dnia:

20 stycznia 2010r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

...........................................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
20 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
20 sty 2010, godz. 14:45

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
20 sty 2010, godz. 14:45