Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19 lutego 2010 r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi" w m. Płoty i Słudwia, gm. Płoty

 PPiGG.AK.7331-52/10

Płoty, dnia 19.02.2010r.

 

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA PŁOTÓW

 z dnia 19 lutego 2010 r.

 

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia się

wszystkie strony w sprawie

wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi” w m. Płoty i Słudwia, gm. Płoty  (dz. nr: 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40/3, 40/5, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/18, 40/19, 40/20, 40/21, 40/22, 40/23, 40/24, 40/25, 40/26, 40/30, 40/31, 40/33, 40/36, 50, 52/1, 53, 55/2, 55/3, 55/4, 55/9, 55/11, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 61, 62, 63/1, 63/2 i 64 – położone w obrębie Płoty 2 oraz dz. nr: 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 10/2, 10/3, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 81, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 105, 107/2, 107/3, 111/1, 111/2, 111/4, 111/5, 111/12, 112, 115, 116/1, 116/2 – położone w obrębie Słudwia).

Burmistrz Płotów w dniu 5 października 2009 r. wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn.:Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi” w m. Płoty i Słudwia, gm. Płoty (dz. nr: 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40/3, 40/5, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/18, 40/19, 40/20, 40/21, 40/22, 40/23, 40/24, 40/25, 40/26, 40/30, 40/31, 40/33, 40/36, 50, 52/1, 53, 55/2, 55/3, 55/4, 55/9, 55/11, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 61, 62, 63/1, 63/2 i 64 – położone w obrębie Płoty 2 oraz dz. nr: 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 10/2, 10/3, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 81, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 105, 107/2, 107/3, 111/1, 111/2, 111/4, 111/5, 111/12, 112, 115, 116/1, 116/2 – położone w obrębie Słudwia).

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach w pokoju nr 17 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530).

Na niniejszą decyzję służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Płot w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płotach.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Płotach dnia:

19 lutego 2010r.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

...........................................................


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik 1a (PDF, 822.17Kb) 2010-02-19 11:24:31 62
zalacznik 1b (PDF, 1.48Mb) 2010-02-19 11:24:31 68
zalacznik 1c (PDF, 264.58Kb) 2010-02-19 11:24:31 53
zalacznik 2a (PDF, 822.17Kb) 2010-02-19 11:24:31 35
zalacznik 2b (PDF, 1.48Mb) 2010-02-19 11:37:42 74
zalacznik 2c (PDF, 271.16Kb) 2010-02-19 11:37:42 79
zalacznik 3 (PDF, 273.11Kb) 2010-02-19 11:37:42 39
zalacznik 4 (PDF, 217.99Kb) 2010-02-19 11:37:42 83
zalacznik 5 (PDF, 265.82Kb) 2010-02-19 11:37:42 83
zalacznik 6 (PDF, 279.00Kb) 2010-02-19 11:37:43 100
analiza (PDF, 844.87Kb) 2010-02-19 11:24:31 13
decyzja (PDF, 564.08Kb) 2010-02-19 11:24:30 47
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
19 lut 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
19 lut 2010, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
19 lut 2010, godz. 11:37