Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Modernizacja kanału Kucerz

PPiGG.AK.7331- 119/09                                                              Płoty, dnia 18 czerwca 2009r.

 

 

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

BURMISTRZA PŁOTÓW

o wszczęciu postępowania

 

 

Stosownie do art. 61 § 4 Kpa (Jednolity tekst: Dz.U. nr 98, poz. 1074 z 2000r) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Modernizacja kanału Kucerz w km 0+600 – 3+300 - działki nr 8/10, 14, 15, 16 i 17 obręb Łopianów,  gm. Gryfice, działki nr 1, 5/23, 5/24 i 5/28 obręb Bądkowo, gm. Płoty oraz działki nr  77/1, 85, 88, 89, 101, 124, 125, 127/1, 129/1, 131 i 132 obręb Kocierz,  gm. Płoty”

 

O powyższym obwieszczam celem zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Miejskim w Płotach dnia:

18 czerwca 2009r.

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

...........................................................


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
01 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
01 lip 2009, godz. 10:24

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
01 lip 2009, godz. 10:24