Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Urząd Stanu Cywilnego

Urzędu Stanu Cywilnego: Małgorzata Lewandowska

tel. 913 033 405 w. wybierz 1

email: usc@ploty.pl

nr pokoju 7 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. sporządzanie aktów stanu cywilnego w trybie zwykłym i szczególnym,
 2. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 3. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przyjmowanie oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci,
 4. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 5. wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 6. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 7. występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka urodzonego w Polsce,
 8. prowadzenie, konserwacja i archiwizacja ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych,
 9. sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości wręczenia medali,
 10. zapewnienie uroczystej formy rejestracji stanu cywilnego obywateli,
 11. dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu zmian w aktach stanu cywilnego,
 12. migracja aktów stanu cywilnego do Systemów Rejestrów Państwowych,
 13. prowadzenie spraw z zakresu zmiany nazwisk i imion,
 14. sporządzanie przypisków i wzmianek w aktach stanu cywilnego,
 15. współpraca z konsulatami, ambasadami, sądami, archiwami i innymi urzędami stanu cywilnego,
 16. sporządzanie danych statystycznych dla potrzeb GUS.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kwiatkowski

Data wytworzenia:
25 maj 2010

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
25 maj 2010, godz. 09:08

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
22 cze 2021, godz. 09:31