Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ)

Mimo że Ukraina leży poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie stosuje się w niej Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby, która przekracza granicę polską, stosowane są polskie i europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną, w której znajdziesz informację o tym, jakie dane osobowe obywateli Ukrainy będą przetwarzane w związku ze zgodą na dopisanie danych do rejestru danych kontaktowych (RDK) oraz potwierdzeniem profilu zaufanego (PZ).

Czym jest RDK

Rejestr danych kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z tobą, by powiadomić cię o:

 • dokumentach gotowych do odbioru,
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Czym jest profil zaufany

To zestaw informacji, które identyfikują i opisują osobę fizyczną w usługach podmiotów publicznych i zostały w wiarygodny sposób potwierdzone. Profil zaufany w Internecie:

 • pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości,
 • pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym (tylko w wobec podmiotów publicznych).

Kim jest administrator danych

Administrator danych: Minister Cyfryzacji.

Kontakt z administratorem

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować:

 • mailowo na adres: mc@mc.gov.pl,
 • pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,
 • na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 • pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 • mailowo na adres: iod@mc.gov.pl.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W przypadku RDK celem przetwarzania jest ułatwienie kontaktu z osobami fizycznymi w związku z:

 • usługami,
 • zadaniami publicznymi

realizowanymi na rzecz tych osób.

Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą.

W przypadku PZ celem przetwarzania jest umożliwienie logowania się (uwierzytelniania) w usługach publicznych online oraz składania podpisu elektronicznego.

Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych zgromadzonych w RDK są podmioty, które realizują zadania publiczne.

Odbiorcami danych zgromadzonych w PZ są podmioty, które mają prawo do potwierdzania profilu zaufanego oraz podmioty, z których usług online korzystasz za pomocą PZ.

Pełna lista punktów, w których można potwierdzić profil zaufany.

Dane osobowe przetwarza Centralny Ośrodek Informatyki na podstawie umowy z Ministrem Cyfryzacji.

Jak długo będą przechowywane dane

W RDK dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w rejestrze danych kontaktowych;
 • automatycznego usunięcia w przypadku odnotowania zgonu w rejestrze PESEL.

W PZ dane osobowe będą przetwarzane przez 20 lat od czasu ostatniego potwierdzenia przedłużenia ważności lub unieważnienia PZ.

Jakie masz prawa

W przypadku RDK przysługuje ci prawo do:

 • wycofania zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • dostępu do twoich danych (wglądu),
 • usunięcia twoich  danych;
 • aktualizacji danych.

W przypadku PZ przysługuje ci prawo do:

 • dostępu do twoich danych
 • aktualizacji danych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane pochodzą z rejestru PESEL.

Dane są podane przez użytkownika.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skorzystać z RDK i PZ.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Radosław Mackiewicz

Data wytworzenia:
28 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data publikacji:
28 mar 2022, godz. 16:53

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kwiatkowski

Data aktualizacji:
28 mar 2022, godz. 16:53