Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
7 Małgorzata Lewandowska +48 507 850 263 usc@ploty.pl Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych USC
9 Beata Krzywda +48 601 740 710 b.krzywda@ploty.pl Biuro Rady Miejskiej Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich
14 Marika Jabłońska +48 913 033 405 sekretariat@ploty.pl Inspektor ds. sekretariatu Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich
12 Renata Melnik +48 603 133 414 kadry@ploty.pl Inspektor ds. kadr Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich
16 Magdalena Zdzięborska +48 501 949 058 edg@ploty.pl Inspektor ds. oświaty i przedsiębiorczości Samodzielne stanowisko
10 Marzenna Hospodarysko +48 603 133 415 m.hospodarysko@ploty.pl Inspektor ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Samodzielne stanowisko
23 Sławomir Kwiatkowski +48 501 949 037 informatyk@ploty.pl Starszy Informatyk Samodzielne stanowisko
22 Rafał Jakubcewicz +48 501 949 098 r.jakubcewicz@ploty.pl Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Samodzielne stanowisko
18 Radosław Kos +48 501 949 068 r.kos@ploty.pl Podinspektor ds. bezpieczeństwa, promocji i sportu Samodzielne stanowisko
24 Barbara Kocik +48 729 058 192 b.kocik@ploty.pl Kierownik referatu Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
24 Małgorzata Wysocka +48 517 871 223 m.wysocka@ploty.pl Podinspektor do spraw ochrony zieleni, przeprowadzanie procedury oddziaływania na środowisko Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
24 Sylwia Szajnowska +48 729 058 201 s.szajnowska@ploty.pl Referent do spraw gospodarki odpadami komunalnymi, deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
17 Anna Porębska +48 501 949 128 a.porebska@ploty.pl Kierownik referatu Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych
17 Anna Kielar +48 729 058 206 a.kielar@ploty.pl Inspektor ds. planowania przestrzennego - prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych
21 Iwona Majewska +48 729 058 193 i.majewska@ploty.pl Inspektor ds. zamówień publicznych Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych
17 Małgorzata Kaczmarek +48 513 085 686 m.kaczmarek@ploty.pl Podinspektor ds. drogownictwa, energetyki i gazownictwa Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych
2 Grażyna Kasprzak +48 501 948 968 g.kasprzak@ploty.pl Kierownik referatu Referat Podatkowy
2 Małgorzata Golczak +48 729 058 196 m.golczak@ploty.pl Inspektor do spraw księgowości podatkowej i egzekucji Referat Podatkowy
2 Aleksandra Wypijewska +48 729 058 195 a.wypijewska@ploty.pl Inspektor do spraw księgowości za odpady komunalne, wieczystego użytkowania, dzierżaw i egzekucji Referat Podatkowy
2 Karolina Walukiewicz +48 729 058 202 k.walukiewicz@ploty.pl Inspektor do spraw wymiaru podatku od nieruchomości z terenu miasta oraz środków transportowych Referat Podatkowy
2 Elżbieta Kuczyńska +48 729 058 200 e.kuczynska@ploty.pl Referent ds. podatku od nieruchomości z terenu wiejskiego, wieczystego użytkowania i dzierżaw Referat Podatkowy
14 Grzegorz Wasilewicz +48 729058207 sekretarz@ploty.pl Sekretarz Kierownik Referatu Sekretarz Urzędu Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich
21 Piotr Sobczak +48 729058203 p.sobczak@ploty.pl Podinspektor Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych
24 Aleksandra Nowicka +48 729058209 a.nowicka@ploty.pl Podinspektor Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
9 Małgorzata Gołąb +48 510149323 skarbnik@ploty.pl Kierownik Referatu Budżetowego Skarbnik Gminy, Główny Księgowy
10 Joanna Zubrzycka +48 501948973 j.zubrzycka@ploty.pl Inspektor Referat Budżetowy
10 Ewa Konopacka +48 729058191 e.konopacka@ploty.pl Podinspektor ds. księgowości Referat Budżetowy
10 Agnieszka Lewandowska +48 501948976 a.lewandowska@ploty.pl Podinspektor ds. księgowości Referat Budżetowy
11 Marzena Wójciak +48 729058194 m.wojciak@ploty.pl Inspektor ds. VAT, faktur oraz funduszu sołeckiego Referat Budżetowy
11 Iwona Tupko +48 729058204 i.tupko@ploty.pl Pomoc administracyjna ds. księgowości jednostek oświatowych Referat Budżetowy
15 Aldona Kuczyńska +48 729058199 a.kuczynska@ploty.pl Referent ds. przelewów bankowych, ewidencji i rozliczania wpłat Referat Budżetowy
15 Anna Jasina +48 729058208 a.jasina@ploty.pl Inspektor ds. VAT, faktur oraz funduszu sołeckiego Referat Budżetowy
8 Edyta Czerwińska +48 729058190 e.czerwinska@ploty.pl Inspektor ds. płac i ubezpieczenia społecznego Referat Budżetowy
18 Radosław Kos +48 501 949 068 r.kos@ploty.pl Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych Samodzielne Stanowisko