Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Płotach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR XLVIII/384/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2033. 2022-04-28 10:34:13
UCHWAŁA NR XLVIII/383/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2022 Na 2022-04-28 10:33:06
UCHWAŁA NR XLVIII/382/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Truskolas na lata 2022-2029" 2022-04-28 10:31:58
UCHWAŁA NR XLVIII/381/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021r. 2022-04-28 10:30:48
UCHWAŁA NR XLVIII/380/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych 2022-04-28 10:29:06
UCHWAŁA NR XLVIII/379/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. 2022-04-28 10:26:01
UCHWAŁA NR XLVIII/378/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/353/2022 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty. 2022-04-28 10:24:13
UCHWAŁA NR XLVI/352/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2033. 2022-03-01 10:59:36
UCHWAŁA NR XLVI/351/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2022 2022-03-01 10:58:52
UCHWAŁA NR XLVI/350/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Płoty. 2022-03-01 10:57:46
UCHWAŁA NR XLVI/349/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII / 147 / 2020 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Płoty na lata 2020 – 2024. 2022-03-01 10:56:44
UCHWAŁA NR XLVI/348/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. 2022-03-01 10:55:32
UCHWAŁA NR XLVI/347/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022. 2022-03-01 10:53:39
UCHWAŁA NR XLVI/346/2022 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2022. 2022-03-01 10:52:22
UCHWAŁA NR XLV/345/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2022-2033 2022-01-11 13:43:48
UCHWAŁA NR XLV/344/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2022 2022-01-11 13:43:10
UCHWAŁA NR XLV/343/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022-01-11 13:42:14
UCHWAŁA NR XLV/342/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 2022-01-11 13:41:13
UCHWAŁA NR XLV/341/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2022-01-11 13:40:17
UCHWAŁA NR XLV/340/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Gryfickiego zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Płoty. 2022-01-11 13:39:31
UCHWAŁA NR XLV/339/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/328/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2022?. 2022-01-11 13:38:44
UCHWAŁA NR XLIV/338/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 2021-12-21 12:59:08
UCHWAŁA NR XLIV/336/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. 2021-12-21 12:55:26
Uchwała LXXXII.407.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2022 rok 2021-12-14 11:33:47
Uchwała LXXXII.406.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Płoty na lata 2022-2033 2021-12-14 11:30:45
Uchwała LXXXII.405.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2022 rok 2021-12-14 11:29:38
ZAPYTANIE OFERTOWE 2021-12-03 14:19:12
UCHWAŁA NR XLIII/335/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 2021-12-03 13:50:13
UCHWAŁA NR XLIII/334/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-12-03 13:49:31
UCHWAŁA NR XLIII/333/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: określenia zasad prywatyzacji budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych, budynków użytkowych i lokali użytkowych oraz garaży stanowiących własność Gminy Płoty. 2021-12-03 13:48:23
UCHWAŁA NR XLIII/332/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Płoty. 2021-12-03 13:47:37
UCHWAŁA NR XLIII/331/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3146Z w miejscowości Bądkowo oraz przy drodze powiatowej nr 3121Z w miejscowości Kocierz. 2021-12-03 13:46:58
UCHWAŁA NR XLIII/330/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/288/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równ 2021-12-03 13:45:49
UCHWAŁA NR XLIII/329/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Płotach na rok 2022 r. 2021-12-03 13:44:58
UCHWAŁA NR XLIII/328/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2022". 2021-12-03 13:44:13
UCHWAŁA NR XLIII/327/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2021-12-03 13:43:33
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Płoty 2021-12-02 14:47:00
UCHWAŁA NR XLII/326/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 2021-11-23 10:02:17
UCHWAŁA NR XLII/325/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-11-23 10:00:53
UCHWAŁA NR XLII/324/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia. 2021-11-23 10:00:19
UCHWAŁA NR XLII/323/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w m. Czarne 12. 2021-11-23 09:59:38
UCHWAŁA NR XLII/322/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2021-11-23 09:58:56
UCHWAŁA NR XLII/321/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej dz. nr 90, położonej w obrębie 0021 Potuliniec. 2021-11-23 09:54:59
UCHWAŁA NR XLII/320/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w m. Lisowo 9a. 2021-11-23 09:54:33
UCHWAŁA NR XLII/319/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2021-11-23 09:53:45
UCHWAŁA NR XLII/318/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położnych na terenie Gminy Płoty 2021-11-23 09:52:58
UCHWAŁA NR XLII/317/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w m. Bądkowo 6. 2021-11-23 09:51:59
UCHWAŁA NR XLII/316/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: nieodpłatnego przejecia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2021-11-23 09:51:20
UCHWAŁA NR XLII/315/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w Płotach przy ul. Piastowej 10. 2021-11-23 09:50:37
UCHWAŁA NR XLII/314/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w m. Sowno 24. 2021-11-23 09:49:38
UCHWAŁA NR XLII/313/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy. 2021-11-23 09:48:52
UCHWAŁA NR XLII/312/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2021-11-23 09:44:39
UCHWAŁA NR XLII/311/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów przez Gminę Płoty oraz określenie zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 2021-11-23 09:43:27
UCHWAŁA NR XLII/310/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 2021-11-23 09:42:04
Uchwała nr LXV.299.Z.2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 22-09-2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za pierwsze półrocze 2021 r. 2021-10-29 10:00:55
Uchawała nr XXVII-156-Z-2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 23-04-2021 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia 2021-10-29 10:00:09
Uchwała nr VIII.72.Z.2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 18-01-2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoty 2021-10-29 09:59:19
Uchwała nr VIII.71.Z.2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 18-01-2021 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Płoty na 2021 r. 2021-10-29 09:58:53
Uchwała nr LXXXIV.469.Z.2020 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 11-12-2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-10-29 09:57:38
Uchwała nr LXXXIV.468.Z.2020 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 11-12-2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoty na 2021 r. 2021-10-29 09:56:45
UCHWAŁA NR XLI/308/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 09:33:01
UCHWAŁA NR XL/307/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 2021-10-18 09:31:45
UCHWAŁA NR XL/306/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 09:26:43
UCHWAŁA NR XL/307/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 2021-10-18 09:25:05
UCHWAŁA NR XL/306/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 09:24:20
UCHWAŁA NR XL/305/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2021-10-18 09:23:33
UCHWAŁA NR XL/304/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach. 2021-10-18 09:22:38
UCHWAŁA NR XL/303/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoty w roku szkolnym 2021/2022. 2021-10-18 09:21:51
UCHWAŁA NR XL/302/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania do składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Przestrzennej i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Płotach nr XII/97/2019 z dnia 30 września 2019r. 2021-10-18 09:20:50
UCHWAŁA NR XXXIX/301/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 2021-10-18 09:09:13
UCHWAŁA NR XXXVII/290/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 2021-10-18 09:07:44
UCHWAŁA NR XXXV/274/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-10-18 09:06:38
UCHWAŁA NR XXXIV/266/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-10-18 09:05:37
UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-10-18 09:04:30
UCHWAŁA NR XXXII/243/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-10-18 09:03:21
UCHWAŁA NR XXXIX/300/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 08:57:38
UCHWAŁA NR XXXVII/289/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 08:55:40
UCHWAŁA NR XXXV/273/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 08:53:58
UCHWAŁA NR XXXIV/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 08:52:34
UCHWAŁA NR XXXIII/255/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 08:50:55
UCHWAŁA NR XXXII/242/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-10-18 08:49:24
UCHWAŁA NR XXXI/238/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 2021-10-18 08:45:59
UCHWAŁA NR XLI/309/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/222/2020 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" 2021-09-30 11:31:04
UCHWAŁA NR XLI/308/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-09-30 11:30:12
UCHWAŁA NR XXXIX/301/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 2021-08-26 13:26:54
UCHWAŁA NR XXXIX/300/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-08-26 13:26:00
UCHWAŁA NR XXXIX/299/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Płotach. 2021-08-26 13:25:19
UCHWAŁA NR XXXIX/298/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: odwołania Radnej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Płotach. 2021-08-26 13:24:09
UCHWAŁA NR XXXIX/297/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach. 2021-08-26 13:23:28
UCHWAŁA NR XXXIX/296/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: odwołania Radnej z funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Płotach. 2021-08-26 13:21:25
UCHWAŁA NR XXXVI/278/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/272/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-08-26 13:15:46
UCHWAŁA NR XXXVI/277/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/268/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 12 maja 2021r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Kopaniny. 2021-08-26 13:15:04
UCHWAŁA NR XXXVI/276/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. 2021-08-26 13:14:19
UCHWAŁA NR XXXVI/275/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej działki nr 41/1 o pow. 1,2291 ha, położonej w obrębie 0017 Mechowo. 2021-08-26 13:13:35
UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 lipca 2021 r. sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Płoty. 2021-07-14 10:45:01
UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Płoty. 2021-07-14 10:44:30
UCHWAŁA NR XXXVII/293/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Płotów o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoty za I półrocze roku budżetowego 2021-07-05 11:41:59
UCHWAŁA NR XXXVII/292/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2021-07-05 11:41:01
UCHWAŁA NR XXXVII/291/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP w Modlimowie i OSP w Pniewie 2021-07-05 11:40:11
UCHWAŁA NR XXXVII/290/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2032 2021-07-05 11:38:51
UCHWAŁA NR XXXVII/289/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-07-05 11:37:41
UCHWAŁA NR XXXVII/288/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/279/13 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 2021-07-05 11:36:55
UCHWAŁA NR XXXVII/287/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Płotach. 2021-07-05 11:35:13
UCHWAŁA NR XXXVII/286/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu przez nieruchomość gminną położoną w obrębie 0002 m. Płoty, stanowiącą własność Gminy Płoty. 2021-07-05 11:32:37
UCHWAŁA NR XXXVII/285/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/275/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej działki nr 41/1 o pow. 1,2291 ha, położonej w obrębie 0017 Mechowo. 2021-07-05 11:23:21
UCHWAŁA NR XXXVII/284/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z tytułu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Płoty oraz sali (jako świetlicy) w domu kultury w Płotach. 2021-07-05 11:22:10
UCHWAŁA NR XXXVII/283/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. dot. uchwalenia Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty 2021-07-05 11:20:16
UCHWAŁA NR XXXVII/282/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 2021-07-05 11:18:59
UCHWAŁA NR XXXVII/281/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. 2021-07-05 11:16:44
UCHWAŁA NR XXXVII/280/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. 2021-07-05 11:16:00
UCHWAŁA NR XXXVII/279/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów wotum zaufania. 2021-07-05 11:13:30
UCHWAŁA NR XXXI/240/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2021 2021-05-26 13:16:12
UCHWAŁA NR XVII/140/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2020 2021-05-26 13:15:24
UCHWAŁA NR XXXV/274/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-05-19 13:32:10
UCHWAŁA NR XXXV/273/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-05-19 13:31:10
UCHWAŁA NR XXXV/272/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-19 13:30:34
UCHWAŁA NR XXXV/271/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r. 2021-05-19 13:29:26
UCHWAŁA NR XXXV/270/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2021-05-19 13:28:21
UCHWAŁA NR XXXV/269/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki nr 250/7 o pow. 0,0004 ha, położonej w obrębie 0003 m. Płoty. 2021-05-19 13:27:29
UCHWAŁA NR XXXV/268/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Kopaniny. 2021-05-19 13:26:36
UCHWAŁA NR XXXV/267/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Burmistrza Gminy Płoty. 2021-05-19 13:25:26
UCHWAŁA NR XXXIV/266/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-04-09 13:42:22
UCHWAŁA NR XXXIV/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-04-09 13:41:53
UCHWAŁA NR XXXIV/264/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2021-04-09 13:41:09
UCHWAŁA NR XXXIV/263/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki nr 197/28 o pow. 0,0692 ha, położonej w obrębie 0001 m. Płoty. 2021-04-09 13:40:39
UCHWAŁA NR XXXIV/262/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie : uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoty 2021-04-09 13:39:30
UCHWAŁA NR XXXIV/261/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płoty na lata 2021 ? 2025 2021-04-09 13:38:46
UCHWAŁA NR XXXIV/260/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2021-04-09 13:33:11
UCHWAŁA NR XXXIV/259/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie 2021-04-09 13:31:08
UCHWAŁA NR XXXIV/258/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 2021-04-09 13:30:12
UCHWAŁA NR XXXIV/257/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 2021-04-09 13:29:20
UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-02-19 10:50:58
UCHWAŁA NR XXXIII/255/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-02-19 10:50:10
UCHWAŁA NR XXXIII/254/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płoty na lata 2021 ? 2025 2021-02-19 10:49:09
UCHWAŁA NR XXXIII/253/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 2021-02-19 10:46:42
UCHWAŁA NR XXXIII/252/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty. 2021-02-19 10:43:51
UCHWAŁA NR XXXIII/251/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wytok na lata 2021-2027" 2021-02-19 10:43:17
UCHWAŁA NR XXXIII/250/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 2021-02-19 10:42:36
UCHWAŁA NR XXXIII/249/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki nr 4/7 o pow. 0,1920 ha, położonej w obrębie 0028 Makowiska. 2021-02-19 10:41:35
UCHWAŁA NR XXXIII/248/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2021-02-19 10:40:39
UCHWAŁA NR XXXIII/247/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2021-02-19 10:39:55
UCHWAŁA NR XXXIII/246/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021. 2021-02-19 10:39:05
UCHWAŁA NR XXXIII/245/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2021. 2021-02-19 10:38:18
Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 3 lutego 2021 r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego komisji 2021-02-04 09:36:49
Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 3 lutego 2021 r. w spr. wyboru Przewodniczącego komisji 2021-02-04 09:35:35
UCHWAŁA NR XXXII/244/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie. 2021-01-20 12:58:57
UCHWAŁA NR XXXII/243/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-01-20 12:58:15
UCHWAŁA NR XXXII/242/2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021 2021-01-20 12:57:25
UCHWAŁA NR XXXI/241/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2021-2029 2021-01-05 10:04:33
UCHWAŁA NR XXXI/240/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2021 2021-01-05 10:03:22
UCHWAŁA NR XXXI/239/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021-01-05 10:02:43
UCHWAŁA NR XXXI/238/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 2021-01-05 10:01:47
UCHWAŁA NR XXXI/237/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2020 2021-01-05 09:59:54
UCHWAŁA NR XXXI/236/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2021-01-05 09:56:29
UCHWAŁA NR XXXI/235/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2021-01-05 09:55:18
projekty uchwał 2020-12-22 14:59:32
UCHWAŁA NR XXX/234/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 2020-12-22 14:54:41
UCHWAŁA NR XXX/233/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2020 2020-12-22 14:53:33
UCHWAŁA NR XXX/232/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2020-12-22 14:52:43
UCHWAŁA NR XXX/231/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 3 ? letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Płoty na lata 2021 ? 2023 2020-12-22 14:51:57
UCHWAŁA NR XXX/230/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców. 2020-12-22 14:51:03
UCHWAŁA NR XXX/229/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Płoty. 2020-12-22 14:49:20
UCHWAŁA NR XXX/228/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Płoty 2020-12-22 14:48:21
UCHWAŁA NR XXVII/216/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 2020-12-02 12:13:31
UCHWAŁA NR XXVII/215/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na 2020 rok 2020-12-02 12:12:48
UCHWAŁA NR XXVII/214/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 października 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach 2020-12-02 12:12:14
UCHWAŁA NR XXVII/213/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: przekazania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat dla Powiatu Gryfickiego części nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty. 2020-12-02 12:11:35
UCHWAŁA NR XXVII/212/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego nr 4 położonego w m. Wicimice 11. 2020-12-02 12:11:01
UCHWAŁA NR XXVII/211/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 października 2020 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego położonego w m. Lisowo 2. 2020-12-02 12:10:19
UCHWAŁA NR XXIX/227/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 2020-12-02 12:07:59
UCHWAŁA NR XXIX/226/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na 2020 rok 2020-12-02 12:06:51
UCHWAŁA NR XXIX/225/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kościuszki-skwer? w Płotach 2020-12-02 12:06:04
UCHWAŁA NR XXIX/224/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach 2020-12-02 12:05:23
UCHWAŁA NR XXIX/223/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021. 2020-12-02 12:04:27
UCHWAŁA NR XXIX/222/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2021". 2020-12-02 12:03:37
UCHWAŁA NR XXIX/221/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów. 2020-12-02 12:02:03
UCHWAŁA NR XXIX/220/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2020-12-02 12:01:18
UCHWAŁA NR XXVIII/219/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właściciela nieruchomości. 2020-11-25 12:59:06
UCHWAŁA NR XXVIII/218/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 2020-11-25 12:57:59
UCHWAŁA NR XXVIII/217/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2020-11-25 12:57:15
UCHWAŁA NR XXVI/210/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na 2020 rok 2020-10-12 11:59:43
UCHWAŁA NR XXVI/209/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoty w roku szkolnym 2020/2021. 2020-10-12 11:59:01
UCHWAŁA NR XXV/208/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 2020-10-12 11:29:36
UCHWAŁA NR XXV/207/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na 2020 rok 2020-10-12 11:28:27
UCHWAŁA NR XXV/206/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działki nr 190, położonej w obrębie 0018 Sowno. 2020-10-12 11:27:19
UCHWAŁA NR XXV/205/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: kupna na rzecz Gminy Płoty prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 121/10 o pow. 0,1447 ha, położonej w obrębie 0017 Mechowo, gm. Płoty. 2020-10-12 11:26:21
UCHWAŁA NR XXV/204/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: kupna na rzecz Gminy Płoty prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 121/7 o pow. 0,2980 ha, położonej w obrębie 0017 Mechowo, gm. Płoty. 2020-10-12 11:07:40
UCHWAŁA NR XXV/203/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2020-10-12 11:05:20
UCHWAŁA NR XXV/202/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie Gminy Płoty. 2020-10-12 11:04:12
UCHWAŁA NR XXV/201/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: ustanowienia tytułów ?Honorowy Obywatel Gminy Płoty? i ?Zasłużony Mieszkaniec Gminy Płoty? oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów. 2020-10-12 11:03:20
UCHWAŁA NR XXIV/200/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoty. 2020-09-07 08:35:03
UCHWAŁA NR XXIV/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płoty prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie. 2020-09-07 08:34:13
UCHWAŁA NR XXIV/198/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Gminy Płoty na 2021 rok 2020-09-07 08:33:29
UCHWAŁA NR XXIV/197/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży udziału Gminy Płoty w telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej zbudowanej wg projektu "Budowa infrastruktury technicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu". 2020-09-07 08:32:31
UCHWAŁA NR XXIV/196/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w spr. określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie Gminy Płoty. 2020-09-07 08:31:26
UCHWAŁA NR XXIV/195/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2020-09-07 08:30:08
UCHWAŁA NR XXIV/194/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Płotach przy ul. Dworcowej 9. 2020-09-07 08:28:14
UCHWAŁA NR XXIV/193/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Czarne 6. 2020-09-07 08:27:17
UCHWAŁA NR XXIV/192/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2020-09-07 08:25:58
UCHWAŁA NR XXIV/191/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2020-09-07 08:23:50
UCHWAŁA NR XXIV/190/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenia części dz. nr 436/2, obręb 0003 m. Płoty i części dz. nr 47, obręb 0002 miasta Płoty o łącznej pow. 8.793,18 m2 na rzecz LZS "Lotnik" Czarne. 2020-09-07 08:22:02
UCHWAŁA NR XXIV/189/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenia dz. nr 37/1 o pow. 0,89 ha, obręb 0018 Sowno, na rzecz LZS "Sowianka" Sowno. 2020-09-07 08:19:54
UCHWAŁA NR XXIV/188/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenia dz. nr 85 o pow. 0,88 ha, obręb 0017 Mechowo, na rzecz LZS "Gardominka" Mechowo. 2020-09-07 08:18:17
UCHWAŁA NR XXIV/187/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 108 w m. Płoty ul. Grunwaldzka" obejmującego zakresem przebudowę wodociągu wraz z uzbrojeniem sieci w zawory i hydranty w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka 2020-09-07 08:16:25
UCHWAŁA NR XXIII/186/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 2020-07-07 08:38:11
UCHWAŁA NR XXIII/185/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2020 r. 2020-07-07 08:37:19
UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty na 2020 rok dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlimowie 2020-07-07 08:36:07
UCHWAŁA NR XXIII/183/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty na 2020 rok dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie 2020-07-07 08:34:44
UCHWAŁA NR XXIII/182/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne gm. Płoty 2020-07-07 08:33:48
UCHWAŁA NR XXIII/181/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 109 w m. Płoty ul. Grunwaldzka" obejmującego zakresem przebudowę wodociągu wraz z uzbrojeniem sieci w zawory i hydranty w miejscowości Płoty ul. Grunwaldzka 2020-07-07 08:32:31
UCHWAŁA NR XXIII/180/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 2020-07-07 08:31:24
UCHWAŁA NR XXIII/179/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-07 08:30:37
UCHWAŁA NR XXIII/178/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 2020-07-07 08:29:29
UCHWAŁA NR XXIII/177/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów wotum zaufania. 2020-07-07 08:28:49
UCHWAŁA NR XXI/175/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie odwołania Radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach 2020-06-01 12:24:59
UCHWAŁA NR XXI/174/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/144/2020 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płoty. 2020-06-01 12:23:58
UCHWAŁA NR XXI/173/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Płoty, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg. 2020-06-01 12:22:57
UCHWAŁA NR XXI/172/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoty 2020-06-01 12:22:03
UCHWAŁA NR XXI/171/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płotach oraz zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie powołania składów Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2020-06-01 12:20:59
UCHWAŁA NR XXI/170/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 2020-06-01 12:19:46
UCHWAŁA NR XXI/169/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Płoty 2020-06-01 12:17:50
UCHWAŁA NR XXI/168/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Płoty 2020-06-01 12:16:51
UCHWAŁA NR XX/167/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007 r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty. 2020-05-11 14:46:43
UCHWAŁA NR XX/166/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2020-05-11 14:45:57
UCHWAŁA NR XX/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2020-05-11 14:45:09
UCHWAŁA NR XX/164/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dobiesław na lata 2020-2025" 2020-05-11 14:44:15
UCHWAŁA NR XX/163/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Gryficach na uchwałę Nr XXXII/300/13 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoty wraz z odpowiedzią na skargę. 2020-05-11 14:43:34
UCHWAŁA NR XX/162/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/300/13 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 września 2013r. 2020-05-11 14:43:04
UCHWAŁA NR XX/161/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet za pełnienie funkcji Sołtysa w Gminie Płoty 2020-05-11 14:40:30
UCHWAŁA NR XX/160/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2020-05-11 14:39:21
UCHWAŁA NR XX/159/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie : wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właściciela nieruchomości. 2020-05-11 14:38:05
UCHWAŁA NR XX/158/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 2020-05-11 14:31:00
UCHWAŁA NR XX/157/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2020-05-11 14:30:09
UCHWAŁA NR XX/156/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoty 2020-05-11 14:29:10
UCHWAŁA NR XX/155/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 2020-05-11 14:27:45
UCHWAŁA NR XX/154/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 2020-05-11 14:26:27
UCHWAŁA NR XIX/153/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020-2029 2020-03-02 12:43:13
UCHWAŁA NR XIX/152/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2020 r. 2020-03-02 12:41:36
UCHWAŁA NR XIX/151/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku z budżetu gminy Płoty   dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Boskiej Różańcowej w Żabowie 2020-03-02 12:39:59
UCHWAŁA NR XIX/150/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Modlimowie 2020-03-02 12:38:11
UCHWAŁA NR XVIII/149/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2020-02-06 13:02:37
UCHWAŁA NR XVIII/148/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2020-02-06 13:00:39
UCHWAŁA NR XVIII/147/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Płoty na lata 2020-2024 2020-02-06 12:59:01
UCHWAŁA NR XVIII/146/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/53/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie nadania statutu dla sołectw w gminie Płoty. 2020-02-06 12:57:06
UCHWAŁA NR XVIII/145/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla którego organem prowadzącym jest Gmina Płoty oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2020-02-06 12:55:02
UCHWAŁA NR XVIII/144/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płoty 2020-02-06 12:51:55
UCHWAŁA NR XVIII/143/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020. 2020-02-06 12:50:09
UCHWAŁA NR XVIII/142/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok  2020. 2020-02-06 12:48:13
UCHWAŁA NR XVII/141/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2020 - 2029 2020-01-15 15:25:51
UCHWAŁA NR XVII/140/2020 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2020 2020-01-15 13:17:43
UCHWAŁA NR XVI/139/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2020-01-09 14:41:00
UCHWAŁA NR XVI/138/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2020-01-09 14:35:36
UCHWAŁA NR XVI/137/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2020-01-09 14:33:55
UCHWAŁA NR XVI/136/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2020-01-09 14:32:01
UCHWAŁA NR XVI/135/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2020-01-09 14:13:04
UCHWAŁA NR XVI/134/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2020-01-09 14:11:33
UCHWAŁA NR XVI/133/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na dofinansowaniu budowy studni na terenie Gminy Płoty 2020-01-09 14:08:39
UCHWAŁA NR XVI/132/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2020-01-09 14:06:47
UCHWAŁA NR XVI/131/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020 2020-01-09 14:04:07
UCHWAŁA NR XVI/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów 2020-01-09 14:01:39
UCHWAŁA NR XVI/128/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach. 2020-01-09 13:59:22
UCHWAŁA NR XVI/129/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 2020-01-09 13:55:50
UCHWAŁA NR XV/127/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-12-03 15:17:24
UCHWAŁA NR XV/126/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-12-03 15:15:35
UCHWAŁA NR XV/125/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Płotach. 2019-12-03 15:14:02
UCHWAŁA NR XV/124/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 189/5, 189/6, 189/8, 189/9, położonych w obrębie 0001 miasta Płoty. 2019-12-03 15:12:08
UCHWAŁA NR XV/123 /2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości. 2019-12-03 15:10:54
UCHWAŁA NR XV/122 /2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie 0004 Wicimice, gm. Płoty. 2019-12-03 15:08:55
UCHWAŁA NR XV/121 /2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenia poddasza w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 na rzecz Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjno-Kulturalnego w Płotach. 2019-12-03 15:07:35
UCHWAŁA NR XV/120 /2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez MGOKiS w Płotach umowy dzierżawy restauracji wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położonej w hali widowiskowo - sportowej "Rega-Arena". 2019-12-03 15:06:22
UCHWAŁA NR XV/119/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w Płotach przy pl. Konstytucji 3 Maja 1 z dotychczasowym najemcą na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2019-12-03 15:03:51
UCHWAŁA NR XV/118/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019-12-03 15:01:14
UCHWAŁA NR XV/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-12-03 14:58:36
UCHWAŁA NR XV/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 3150Z w miejscowości Słudwia oraz przy drodze powiatowej nr 3151Z   w miejscowości Gostyń Łobeski. 2019-12-03 14:56:36
UCHWAŁA NR XV/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Płoty 2019-12-03 14:53:40
UCHWAŁA NR XV/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020. 2019-12-03 14:52:12
UCHWAŁA NR XV/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" 2019-12-03 14:50:40
UCHWAŁA NR XIV/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-11-18 14:35:52
UCHWAŁA NR XIV/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-11-18 14:33:34
UCHWAŁA NR XIV/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Unii Europejskiej pn.: ?Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach?, "Budowa instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków w Płotach" oraz "Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Halę Sportowo-Widowiskową w Płotach" w ramach RPO WZ na 2019-11-18 14:31:32
UCHWAŁA NR XIV/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 zmienionej uchwałą nr IX/63/2019 z dnia 13 czerwca 2019  roku 2019-11-18 14:28:29
UCHWAŁA NR XIII/108/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-11-04 12:49:36
UCHWAŁA NR XIII/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-11-04 12:47:14
UCHWAŁA NR XIII/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 29 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i ustalania wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty. 2019-11-04 12:41:06
UCHWAŁA NR XII/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-10-07 15:54:51
UCHWAŁA NR XII/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-10-07 15:52:26
Uchwała XII-103-2019 z dnia 30.09.2019r. w spr. rozpatrz. skargi na dział. Burmistrza 2019-10-07 15:50:45
UCHWAŁA NR XII/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Czarne na lata 2019-2024? 2019-10-07 15:48:49
UCHWAŁA NR XII/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Gostyń Łobeski na lata 2019-2024" 2019-10-07 15:46:51
UCHWAŁA NR XII/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2019-10-07 15:28:47
UCHWAŁA NR XII/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2019-10-07 15:09:26
UCHWAŁA NR XII/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, zmienionej uchwałą Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 sierpnia 2019 r. oraz uchwały Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w spraw 2019-10-07 14:57:35
UCHWAŁA NR XII/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania do składów: Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz zmiany uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018r. 2019-10-07 14:53:04
UCHWAŁA NR XII/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach 2019-10-07 14:51:22
UCHWAŁA NR XII/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r. 2019-10-07 14:50:07
UCHWAŁA NR XII/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach na kadencję 2020-2023. 2019-10-07 14:48:46
UCHWAŁA NR XI/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-08-30 11:45:20
UCHWAŁA NR XI/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-08-30 11:43:34
UCHWAŁA NR XI/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia założeń polityki budżetowej na rok 2020 2019-08-30 11:40:19
UCHWAŁA NR XI/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty na 2019 rok dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Natolewicach 2019-08-30 11:38:19
UCHWAŁA NR XI/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty na 2019 rok dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie 2019-08-30 11:35:57
UCHWAŁA NR XI/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Płotach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2019-08-30 11:33:58
UCHWAŁA NR XI/87/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słonko" w Płotach 2019-08-30 11:31:15
UCHWAŁA NR XI/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Kościuszki-skwer? w Płotach 2019-08-30 11:27:18
UCHWAŁA NR XI/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jagiellonów w Płotach 2019-08-30 11:24:58
UCHWAŁA NR XI/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i plenerowych siłowni zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Płoty 2019-08-30 11:21:11
UCHWAŁA NR XI/83/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty. 2019-08-30 11:18:16
UCHWAŁA NR XI/82 /2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Spacerowej 2/1 w Płotach. 2019-08-30 11:15:25
UCHWAŁA NR XI/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. 2019-08-30 11:13:20
UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 2019-08-30 11:11:04
UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-07-04 19:34:02
UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-07-04 19:32:50
UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2019-07-04 19:32:15
UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty. 2019-07-04 19:31:32
UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty. 2019-07-04 19:30:37
UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego, położonego w m. Wicimice 11/4, gm. Płoty. 2019-07-04 19:28:48
UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 170 o pow. 0,60 ha, położonej w obrębie 0003 Pniewo, gm. Płoty. 2019-07-04 19:28:08
UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół i przedszkola Gminy Płoty z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 2019-07-04 19:27:30
UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3148Z w miejscowości Wicimice. 2019-07-04 19:26:43
UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-07-04 19:25:44
UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Płoty 2019-07-04 19:24:28
UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 2019-07-04 19:23:29
UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-04 19:22:46
UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 2019-07-04 19:21:47
UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Płotów wotum zaufania 2019-07-04 19:20:43
UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 2019-07-04 19:17:31
UCHWAŁA NR VIII/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-06-05 14:51:05
UCHWAŁA NR VIII/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-06-05 14:49:00
UCHWAŁA NR VIII/60/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku z budżetu gminy Płoty   dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Boskiej Różańcowej w Żabowie 2019-06-05 14:46:55
UCHWAŁA NR VIII/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat. 2019-06-05 14:44:55
UCHWAŁA NR VIII/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-06-05 14:42:13
UCHWAŁA NR VIII/57/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. W sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 152 w miejscowości Makowiska i Czarne. 2019-06-05 14:40:02
UCHWAŁA NR VIII/56/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. W sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3146Z w miejscowości Bądkowo. 2019-06-05 14:38:06
UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właściciela nieruchomości. 2019-06-05 14:35:50
UCHWAŁA NR VIII/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 2019-06-05 14:34:05
UCHWAŁA NR VIII /53/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu dla sołectw w gminie Płoty 2019-06-05 14:30:50
UCHWAŁA NR XXXV.169.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Płotów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 2019-05-14 13:31:34
Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-05-10 13:06:42
Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Płotach przy ul. Jagiellonów 32. 2019-05-10 13:03:28
Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dz. nr 311 o pow. 0,0621 ha, położonej w obrębie 0004 m. Płoty. 2019-05-10 12:59:43
Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2019-05-10 12:24:00
UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlimowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wicedyrektorowi. 2019-05-10 11:30:33
UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Modlimowie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 2019-05-10 11:28:43
UCHWAŁA NR L/337/2018 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 października 2018 r. 2019-05-10 11:18:13
UCHWAŁA NR L/336/2018 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2019-05-10 11:14:21
UCHWAŁA NR L/ 335 /2018 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-05-10 11:11:48
Uchwała Nr L/334 /2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-05-10 11:03:33
UCHWAŁA NR L/333/2018 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty" 2019-05-10 11:00:41
Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-04-04 13:24:24
Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-04-04 13:22:13
Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie współdziałania miedzy jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach 2019-04-04 13:20:17
Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoty oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-04-04 13:19:04
Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płoty na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026. 2019-04-04 13:17:41
Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie : uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Płoty 2019-04-04 13:11:55
Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej. 2019-04-04 13:10:32
Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. 2019-04-04 13:09:19
Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Płoty za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym. 2019-04-04 13:07:43
Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Płoty do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2019-04-04 13:06:21
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: powierzenia reprezentowania Gminy Płoty w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Płotów. 2019-03-05 13:57:32
Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 22.02.2019 w spr. przekazania do WSA skargi 2019-03-05 13:56:12
Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019-2028 2019-02-25 12:37:34
Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2019 r. 2019-02-25 12:34:56
Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne gm. Płoty 2019-02-25 12:32:16
Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. 2019-02-25 12:31:23
Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty. 2019-02-25 12:28:29
Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: wyznaczenia Delegatów Gminy Płoty do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2019-02-25 12:27:20
Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie 0004 Wicimice, gm. Płoty. 2019-02-25 12:24:46
Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy. 2019-02-25 12:21:34
Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Płoty 2019-02-25 12:20:14
Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019. 2019-02-25 12:18:00
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2019. 2019-02-25 12:15:59
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019 - 2028 2019-01-23 09:21:09
2019 - WPF GMINY PŁOTY 2019 - 2028 2019-01-23 09:19:54
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 2019-01-23 09:15:46
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2019-01-22 13:30:44
Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2019-01-22 13:25:30
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2019 - 2028 2019-01-22 11:34:03
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2019 2019-01-22 11:31:04
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 2019-01-22 11:28:02
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 2019-01-22 11:26:06
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015r. 2019-01-22 11:24:34
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania projektu lasów ochronnych Nadleśnictwa Gryfice, położonych w granicach administracyjnych gminy Płoty 2019-01-22 11:21:48
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-12-14 11:11:34
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2018-12-14 11:09:07
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty". 2018-12-14 11:07:04
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2018-12-14 11:04:27
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019?2023. 2018-12-14 11:03:10
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019. 2018-12-14 11:01:32
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" 2018-12-14 10:57:57
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płoty. 2018-12-14 10:56:24
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w obrębie 0004 Wicimice, gm. Płoty oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2018-12-14 10:54:34
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XV/135/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r. 2018-12-14 10:52:49
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty. 2018-12-14 10:51:21
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania do składów Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2018-12-14 10:49:54
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach 2018-12-14 10:48:15
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 2018-11-28 12:32:30
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. 2018-11-28 12:29:26
Uchwała Nr XLIX/332/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-10-09 08:51:10
Uchwała Nr XLIX/331/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2018-10-09 08:49:25
Uchwała Nr LXIX/330/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2018-10-09 08:47:44
Uchwała Nr LXIX/329 /2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat. 2018-10-09 08:44:30
Uchwała Nr XLIX/328/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 2018-10-09 08:42:44
Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2018-10-09 08:41:03
Uchwał nr 6 Gminej Komisji Wyborczej w Płotach z dnia 18 września 2018 2018-09-21 14:58:07
Uchwała Nr XLVIII/326/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie : o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-09-17 14:54:06
Uchwała Nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-09-17 14:53:07
Uchwała Nr XLVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Płotach, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Burmistrza Płotów. 2018-09-17 14:51:38
Uchwała Nr XLVII/323/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-09-12 12:03:46
Uchwała Nr XLVII/322/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2018-09-12 12:00:46
Uchwała Nr XLVII/321/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Natolewicach 2018-09-12 11:59:33
Uchwała Nr XLVII/320/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie 2018-09-12 11:58:30
Uchwała Nr XLVII/319/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszoborze 2018-09-12 11:57:21
Uchwała Nr XLVII/318/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Płotach?. 2018-09-12 11:55:42
Uchwała Nr XLVII/317/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w miejscowości Sowno? 2018-09-12 11:54:39
Uchwała Nr XLVII/316/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem? 2018-09-12 11:53:29
Uchwała Nr XLVII/315/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia założeń polityki budżetowej na rok 2019 2018-09-12 10:53:13
Uchwała Nr XLVII/314/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położną w obrębie 0001 m. Płoty. 2018-09-12 10:51:29
Uchwała Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bądkowo" 2018-09-12 10:48:59
Uchwała Nr XLVII/312/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płoty. 2018-09-12 10:42:57
Uchwała Nr XLVI/311/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-08-08 09:39:21
Uchwała Nr XLVI/310/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2018-08-08 09:37:36
Uchwała Nr XLVI/309/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego remontu modernizacyjnego Parku Zamkowego i Miejskiego w Płotach. 2018-08-08 09:33:49
Uchwała Nr XLVI/308/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Płoty. 2018-08-08 09:32:04
Uchwała Nr XLVI/307/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-08-08 09:30:23
Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-08-08 09:21:02
Uchwała LI.306.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 czerwca 2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Płoty na 2018 r. 2018-07-09 12:28:33
Uchwała LI.305.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoty. 2018-07-09 12:26:59
Uchwała LI.304.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredydtu długoterminowego przez Miasto i Gminę Płoty. 2018-07-09 12:24:33
Uchwała Nr XLV/305/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2018-06-25 13:55:16
Uchwała Nr XLV/304/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-06-25 13:54:15
Uchwała Nr XLV/303/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2018-06-25 13:52:37
Uchwała Nr XLV/302/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Słonko? w Płotach 2018-06-25 13:50:37
Uchwała Nr XLV/301/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości. 2018-06-25 13:48:43
Uchwała Nr XLV/300/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości. 2018-06-25 13:40:09
Uchwała Nr XLV/299/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 2018-06-25 13:38:49
Uchwała Nr XLV/298/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie : przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty. 2018-06-25 13:37:13
Uchwała Nr XLV/297/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-06-25 13:34:05
Uchwała Nr XLV/296/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-06-25 13:31:56
Uchwała Nr XLV/295/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 2018-06-25 13:30:54
Uchwała Nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-06-25 13:29:15
Uchwała Nr XLIV/293/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego. 2018-05-30 11:04:02
Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o połączeniu gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do rady powiatu. 2018-05-30 11:02:06
Uchwała Nr XLIII/291/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-04-23 14:17:40
Uchwała Nr XLIII/290/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2018-04-23 14:15:25
Uchwała Nr XLIII/289/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny. 2018-04-23 14:13:50
Uchwała Nr XLIII/288/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2018-04-23 14:11:18
Uchwała Nr XLIII/287/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej 2018-04-23 14:09:01
Uchwała Nr XLIII/286/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoty na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-23 14:05:22
Uchwała Nr XLIII/285/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Płoty miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-04-23 14:01:04
Uchwała Nr XLIII/284/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Płotów. 2018-04-23 13:58:21
Uchwała Nr XLII/283/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty 2018-03-29 12:44:32
Uchwała Nr XLII/282/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Płoty na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-29 12:39:25
Uchwała Nr XLI/281/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2018-2028 2018-03-08 13:42:20
Uchwała Nr XLI/280/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2018 r. 2018-03-08 13:40:15
Uchwała Nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Płoty instrumentem płatniczym 2018-03-08 13:36:44
Uchwała Nr XLI/279/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie bieżącego remontu pomieszczeń 2018-03-08 13:34:42
Uchwała Nr XLI/277/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2018-2022 2018-03-08 13:32:51
Uchwała Nr XLI/276/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarne na lata 2018-2023 2018-03-08 13:31:01
Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2016 r. w spr. warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Płoty. 2018-03-08 13:29:01
Uchwała Nr XLI/274/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-03-08 13:26:46
Uchwała Nr XLI/273/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017 - 2023 2018-03-08 13:24:50
Uchwała Nr XLI/272/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 2018-03-08 12:43:03
Uchwała Nr XLI/271/2018 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2018. 2018-03-08 12:38:31
UCHWAŁA NR XVIII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty w drodze bezprzetargowej. 2016-05-05 13:45:25
Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wykonywania przez Gminę Płoty działalności telekomunikacyjnej nie będącą działalnością gospodarczą. 2016-02-05 12:17:20
UCHWAŁA Nr XV/99/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok 2016. 2016-02-04 13:30:07
Uchwała Nr XIV / 90 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Płoty w 2015 r. 2016-01-08 10:42:04
2016 - WPF GMINY PŁOTY 2016 - 2028 2015-12-30 13:27:14
SESJA XIII z 18 listopada 2015 2015-12-30 13:21:59
SESJA XI z 28 sierpnia 2015 2015-12-30 13:21:03
SESJA IX z 30 czerwca 2015 2015-12-30 13:19:58
SESJA VII z 27 maja 2015 2015-12-30 13:18:55
SESJA XIII z 18 listopada 2015 2015-12-30 13:16:44
SESJA XI z 28 sierpnia 2015 2015-12-30 13:15:30
SESJA X z 6 sierpnia 2015 2015-12-30 13:14:32
SESJA IX z 30 czerwca 2015 2015-12-30 13:13:07
SESJA VII z 27 maja 2015 2015-12-30 13:12:12
Uchwała CCXX.565c.2015 RIO w Szczecinie z 07.12.2015 w spr. wyd. opinii o możliw. sfin. deficytu budż., wykaz. w proj. uchw. budż. Gm. Płoty na rok 2016 2015-12-18 11:51:23
Uchwała CCXX.565b.2015 RIO w Szczecinie z 07.12.2015 w spr. wyd. opinii o przedł. proj. uchwały w spr. uchw. zm. WPF Gm. Płoty na lata 2016 - 2028 2015-12-18 11:50:23
Uchwała CCXX.565a.2015 RIO w Szczecinie z 07.12.2015 w spr. wyd. opinii o przedł. proj. uchwały w spr. uchw. budżetu Gm. Płoty na rok 2016 2015-12-18 11:49:41
Uchwała Nr XI/74/15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2015 - 2027 2015-09-08 11:39:12
Uchwała Nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2015 r. 2015-09-08 11:33:28
Uchwała Nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2016 2015-09-08 11:32:47
Uchwała Nr XI/71/15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Płoty 2015-09-08 11:30:41
Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2015-09-08 11:26:14
Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2015-09-08 11:25:33
Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23.11.2007 r. dot. uchwalenia ?Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty?. 2015-09-08 11:24:23
Uchwała Nr XI/ 67 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci oznaczonej nr. geodezyjnym 121/10, obręb 0017 Mechowo, gm. Płoty w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-09-08 11:23:35
Uchwała Nr XI/ 66 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2015-09-08 11:22:00
Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2015-09-08 11:21:28
Uchwała Nr IX / 63 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2015 - 2027 2015-07-19 20:18:44
Uchwała Nr IX / 62 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach 2015-07-19 20:17:14
Uchwała Nr IX / 61 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach" 2015-07-19 20:16:04
Uchwała Nr IX / 60 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Płoty w 2015 r. 2015-07-19 20:12:16
UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: wspólnej realizacji z Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach zadania inwestycyjnego pn.: ?Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach? 2015-07-19 20:07:40
Uchwała Nr VII / 46 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2015 - 2027 2015-06-09 13:32:32
Uchwała Nr VII / 49 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2015-06-09 13:27:27
Uchwała Nr VII / 53 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-09 13:24:45
Uchwała Nr VII / 52 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok 2015-06-09 13:24:16
Uchwała Nr VII / 50 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-09 13:23:59
UCHWAŁA NR VII/ 44 /2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2015-06-09 13:20:24
UCHWAŁA NR VII/ 43 /2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2015-06-09 13:20:03
UCHWAŁA NR VII/ 42 /2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr II/ 4/ 2014 w sprawie powołania składów Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach 2015-06-09 13:19:34
UCHWAŁA NR VII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2015-06-09 13:14:17
Uchwala Nr CIX.212.2015 - w spr. wyd. opinii o przedl. sprawozdaniu z wyk. budzetu Gm. Ploty za 2014 2015-05-13 10:25:59
SESJA V z 31 marca 2015 2015-04-22 14:06:39
SESJA V z 31 marca 2015 2015-04-22 14:05:45
UCHWAŁA NR V/34/15 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2015 r. 2015-04-16 19:56:35
UCHWAŁA NR V/ 33/ 2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2015-04-16 19:49:04
UCHWAŁA NR V / 32 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Płoty". 2015-04-16 19:48:39
UCHWAŁA NR V / 32 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Płoty". 2015-04-16 19:47:03
UCHWAŁA NR V / 31 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Płoty na lata 2014-2029. 2015-04-16 19:37:00
UCHWAŁA NR V / 31 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Płoty na lata 2014-2029. 2015-04-16 19:28:08
UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty. 2015-04-16 19:15:55
Uchwała Nr IV / 16 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia 3 ? letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Płoty na lata 2015 ? 2017 2015-04-03 08:41:57
UCHWAŁA NR IV / 14 / 2015 r. Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 ? 2017 2015-04-03 08:40:39
Uchwała Nr IV / 26 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie miasta i gminy Płoty" 2015-04-03 08:05:40
Uchwała Nr IV / 25 / 15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2015 - 2027 2015-04-03 08:04:29
Uchwała Nr IV/24/15 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2015 r. 2015-04-03 07:58:39
Uchwała Nr IV/ 19/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-04-03 07:56:17
Uchwała Nr IV/ 23 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty. 2015-04-03 07:54:19
Uchwała Nr IV/ 22/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Płoty do kontraktu samorządowego. 2015-04-03 07:51:52
Uchwała Nr IV/ 21/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: ustanowienia na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu, przechodu oraz przesyłu przez nieruchomość położoną w obrębie 0003 m. Płoty, stanowiącą własność Gminy Płoty 2015-04-03 07:50:47
Uchwała Nr IV/ 20/2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej 2015-04-03 07:47:30
Uchwała Nr IV/ 18 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: wyznaczenia Delegata Gminy Płoty do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-04-03 07:45:56
Uchwała Nr IV/ 17 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: wyznaczenia Delegatów Gminy Płoty do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2015-04-03 07:41:28
Uchwała Nr IV / 15 / 2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2015-2020 2015-04-02 19:50:54
Uchwała Nr IV/ 13 /2015 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 roku 2015-04-02 19:36:46
UCHWAŁA Nr III / 11 /14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Płoty 2015-04-02 19:25:33
Uchwała Nr III/ 10 /2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2014 r. 2015-04-02 19:22:20
Uchwała Nr III / 8 /14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2015 - 2027 2015-04-02 19:16:07
Uchwała Nr III / 7 /14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2015 2015-04-02 19:15:19
Uchwała Nr III / 6 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2014 - 2025 2015-04-02 19:13:35
Uchwała Nr III / 5 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2015-04-02 19:10:52
Uchwala Nr XII.61.Z.2015 - w spr. wydania opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego Gm. Ploty wykazyw. w uchwale budzet. na 2015 r. 2015-03-19 09:06:06
Uchwala Nr XII.60.Z.2015 - w spr. wydania opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gm. Ploty na lata 2015 - 2027 2015-03-19 09:03:49
SESJA IV z 10 lutego 2015 2015-03-18 14:14:51
SESJA IV z 10 lutego 2015 2015-03-18 14:12:48
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PŁOTY 2015 - 2027 2015-03-18 14:11:09
BUDŻET 2015 (załączniki 7-12) 2015-03-18 14:09:04
BUDŻET 2015 (uchwała budżetowa + załączniki 1-6) 2015-03-18 14:06:10