Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYNIK NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ w Urzędzie Miejskim w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2009-09-02 14:59:05
Podatek rolny od osób fizycznych Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:54:04
Podatek rolny od osób prawnych Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:53:04
Podatek leśny od osób fizycznych Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:50:46
Podatek leśny od osób prawnych Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:49:58
Opłata targowa Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:49:12
Łączne zobowiązanie pieniężne Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:48:28
Informacje i deklaracje podatkowe - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:47:43
Stawki podatków obowiązujące w 2007 roku Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:46:33
Stawki podatków obowiązujące w 2008 roku Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:45:51
Stawki podatków obowiązujące w 2007 roku Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:45:11
Stawki podatków obowiązujące w 2008 roku Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:44:59
Stawki podatków obowiązujące w 2009 roku Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:44:49
Podatek od środków transportu Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:42:00
Opłata od posiadania psów Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:40:31
Podatek od nieruchomości od osób prawnych Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:39:09
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:38:16
Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:35:04
Uchwała Nr XXIV / 246 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:33:41
Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:32:50
Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:32:01
Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: wydatków, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 10:31:54
Uchwała Nr XXIV / 248 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 09:20:20
UCHWAŁA Nr XXIV/ 249 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 09:18:05
UCHWAŁA Nr XXIV/250/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych. Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 09:16:46
UCHWAŁA Nr XXIV/ 251 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 09:14:52
UCHWAŁA Nr XXIV/ 251 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 09:14:33
UCHWAŁA Nr XXIV/252/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów Sławomir Kwiatkowski 2009-09-01 09:11:43
SESJA XXXII Marcin Janowski 2009-08-26 13:29:56
Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0144 Z - odc. Natolewice - Natolewiczki" Sławomir Kwiatkowski 2009-08-25 13:23:18
Burmistrz Płotów podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0144 Z - odc. Natolewice - Natolewiczki" Sławomir Kwiatkowski 2009-08-25 13:22:04
Budowa boiska sportowego w Oddziale Zamiejscowym Gimnazjum Publicznego w Modlimowie, Gmina Płoty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-25 12:42:35
WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PŁOTY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 AUTOBUSEM SZKOLNYM STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY Sławomir Kwiatkowski 2009-08-24 14:17:06
SESJA XXXII z 24 sierpnia 2009 r. Marcin Janowski 2009-08-24 12:23:43
1.Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, 2.Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujących: a)teren pod lokalizację cmentarza komunalnego, b)teren w rejonie ulicy Parkowej, c)teren w rejonie ulicy Bajkowej, d)teren w rejonie ulic Osiedle 700-lecia i Górnej, Sławomir Kwiatkowski 2009-08-24 10:24:26
1.Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, 2.Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujących: a)teren pod lokalizację cmentarza komunalnego, b)teren w rejonie ulicy Parkowej, c)teren w rejonie ulicy Bajkowej, d)teren w rejonie ulic Osiedle 700-lecia i Górnej, Sławomir Kwiatkowski 2009-08-24 10:19:57
Jednostki Organizacyjne Sławomir Kwiatkowski 2009-08-19 13:33:34
Uchwała Nr XXIX / 303 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Płotach nr XXVII/280/09, z dnia 31 marca 2009r., dot. udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2009-08-17 14:27:42
Uchwała Nr XXIX / 304 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-08-17 14:25:59
UCHWAŁA Nr XXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Płotach w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie Sławomir Kwiatkowski 2009-08-17 14:25:50