Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Jednostki Organizacyjne Sławomir Kwiatkowski 2009-08-19 13:33:34
Uchwała Nr XXIX / 303 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Płotach nr XXVII/280/09, z dnia 31 marca 2009r., dot. udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2009-08-17 14:27:42
Uchwała Nr XXIX / 304 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-08-17 14:25:59
UCHWAŁA Nr XXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Płotach w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie Sławomir Kwiatkowski 2009-08-17 14:25:50
UCHWAŁA Nr XXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: upoważnienia do reprezentowania Rady Miejskiej w Płotach w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie Sławomir Kwiatkowski 2009-08-17 14:25:18
Uchwała Nr XXIX / 304 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-08-17 14:23:25
Uchwała Nr XXIX / 303 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Płotach nr XXVII/280/09, z dnia 31 marca 2009r., dot. udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2009-08-17 14:21:03
XXIX - 25 czerwca 2009 r. Sławomir Kwiatkowski 2009-08-17 14:16:12
Zarządzenie Nr 52/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowani wieczystego w prawo własności nieruchomości Sławomir Kwiatkowski 2009-08-17 11:34:34
Uchwała Nr XXXI / 317 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:51:23
U C H W A Ł A Nr XXXI /318/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:49:29
XXXI - 17 lipca 2009 Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:48:24
Uchwała Nr XXX / 306 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płoty środków stanowiących fundusz sołecki Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:46:05
Uchwała Nr XXX / 306 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płoty środków stanowiących fundusz sołecki Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:44:48
Uchwała Nr XXX / 309 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:43:40
Uchwała Nr XXX / 306 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płoty środków stanowiących fundusz sołecki Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:43:03
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:38:14
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:37:49
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:37:35
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:37:33
UCHWAŁA Nr XXX/ 316 /2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim zadań w zakresie remontów modernizacyjnych dróg powiatowych na terenach wiejskich gminy Płoty i warsztatów muzycznych Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:37:16
U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Nr XXX / 306 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płoty środków stanowiących fundusz sołecki - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:34:46
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXX / 309 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:34:41
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:34:22
Uchwała Nr XXX/ 313 /09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:32:18
U C H W A Ł A Nr XXX / 312 /09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:30:59
UCHWAŁA Nr XXX /311/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. W sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w m. Truskolas. Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:29:44
Uchwała Nr XXX / 310 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:28:41
Uchwała Nr XXX / 309 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:24:13
Ogłasza się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Komendant Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:20:56
Uchwała Nr XXX / 309 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:20:18
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX-309-09 Przychody Rozchody - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:17:04
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX-309-09 Przychody Rozchody - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:15:21
Uchwała Nr XXX / 309 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:12:12
Uchwała Nr XXX/ 308 /09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:10:51
Ogłasza się konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Komendant Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 14:06:14
Uchwała Nr XXX/ 315 /2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 13:59:27
Uchwała Nr XXX/ 315 /2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Płotach - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 13:58:51
Uchwała Nr XXX/ 315 /2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Płotach - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 13:58:46
- dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-08-14 13:50:03