Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Decyzje środowiskowe Sławomir Kwiatkowski 2009-07-02 11:00:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Modernizacja kanału Kucerz Sławomir Kwiatkowski 2009-07-01 10:24:44
Nr konkursu: 1 / 2009 BURMISTRZ PŁOTÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na: Realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży Sławomir Kwiatkowski 2009-06-30 15:29:55
Konkurs ofert i oferty realizacji zadania celu publicznego Sławomir Kwiatkowski 2009-06-30 15:28:08
SESJA XXIX Marcin Janowski 2009-06-29 11:35:20
SESJA XXIX z 25 czerwca 2009 r. Marcin Janowski 2009-06-29 11:23:17
ZARZĄDZENIE nr 20\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Kolanicy - kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami, rolnictwa, ochrony środowiska oraz drogownictwa Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień świadczeń w imieniu Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:36:18
ZARZĄDZENIE Nr  21\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Kolanicy - kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami, rolnictwa, ochrony środowiska oraz drogownictwa Urzędu Miejskiego w Plotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień świadczeń w imieniu Burmistrza Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:33:40
Zarządzenie Nr 22 / 09 Burmistrza Płotów z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:30:48
Zarządzenie nr 23/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:12:47
Zarządzenie Nr 24/ 09 Burmistrza Płotów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 40/08 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Miejskiego w Płotach oraz jednostki organizacyjne gminy. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:07:58
Zarządzenie Nr 25/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:04:56
Zarządzenie Nr 26/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 11:01:17
Zarządzenie nr 27 /2009 Burmistrza Płotów z dnia23 marca 2009 roku w sprawie : powołania Gminnej Komisji do spraw przeglądu wiosennego oraz utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 10:56:28
Zarządzenie nr 27 /2009 Burmistrza Płotów z dnia23 marca 2009 roku w sprawie : powołania Gminnej Komisji do spraw przeglądu wiosennego oraz utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Płoty. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 10:55:39
Zarządzenie Nr 28 / 09 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 10:44:08
Zarządzenie Nr 29/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 10:29:02
Zarządzenie Nr 30 / 09 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 10:25:48
Zarządzenie 31 /2009 Burmistrza Płotów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych w cele przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 07 czerwca 2009r. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 10:20:30
Zarządzenie nr 32/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 10:13:50
Zarządzenie Nr 33 / 09 Burmistrza Płotów z dnia 29 maja 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 09:37:54
ZARZĄDZENIE NR 34/09 Burmistrza Płotów z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wicimicach Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 09:27:04
ZARZĄDZENIE NR 35/09 Burmistrza Płotów z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plotach Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 09:21:02
ZARZĄDZENIE NR 36/09 Burmistrza Płotów z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Płotach Sławomir Kwiatkowski 2009-06-25 09:14:52
Zarządzenie Nr 37/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 15:25:32
Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 15:22:43
Zarządzenie nr 32.2009 w sprawie powołania Komisji przetargowe - dokument usunięty Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:26:17
ZARZĄDZENIE NR 35/09 Burmistrza Płotów z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plotach Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:26:01
ZARZĄDZENIE NR 35/09 Burmistrza Płotów z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plotach Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:25:16
Zarządzenie nr 6a./ 2009 Burmistrza Płotów Z dnia 21.01.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:20:52
Zarządzenie nr 6a./ 2009 Burmistrza Płotów Z dnia 21.01.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:20:17
Zarządzenie nr 6a./ 2009 Burmistrza Płotów Z dnia 21.01.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:17:26
Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:16:28
Zarządzenie nr 6a./ 2009 Burmistrza Płotów Z dnia 21.01.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:13:34
Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:13:07
Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:12:23
Zarządzenie nr 6a./ 2009 Burmistrza Płotów Z dnia 21.01.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:11:39
ZARZĄDZENIE Nr 3\2009 BURMISTRZA P ŁOTÓW z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji samorządowych, pozyskiwania środków pomocowych, rozwoju gospodarczego i zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:09:19
ZARZĄDZENIE Nr 3\2009 BURMISTRZA P ŁOTÓW z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji samorządowych, pozyskiwania środków pomocowych, rozwoju gospodarczego i zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Płotach. Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:08:09
Zarządzenie Nr 4/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia Sławomir Kwiatkowski 2009-06-24 13:04:26